kollegaer computer

Uddannelse har gjort os mere dus med kerneopgaven

Tillidsrepræsentant for HK Pia Bak Jensen bruger meget tid på at få kollegaer til at sige ja tak til efteruddannelse via jobrotation. Hun har selv været afsted og fået skærpet appetitten på mere uddannelse.

Af Marie Preisler 26/09/2016

Pia Bak Jensen er medarbejder i Ung i Aarhus Fællesadministration, der administrerer Aarhus Kommunes fritids– og ungdomsskole, og har deltaget i første modul af kommunens jobrotationsprojekt for administrative medarbejdere – i alt fem praksiskurser af hver fire ugers varighed. 

- Jeg var afsted i fire uger, og det var fantastisk. Jeg forstår mig selv bedre i forhold til kerneopgaven og hele børne– og ungeområdet. Fra min arbejdsplads er vi seks, der har været afsted, og flere af os tager flere kompetencegivende fag til efteråret, siger Pia Bak Jensen.

Hun ser store fordele ved, at projektet har omfattet alle administrative medarbejdere i magistraten Børn og Unge.

- Det har skabt større tryghed. Man føler sig mere sammen med kollegaer både tæt på og i andre dele af organisationen, og vi er begyndt at dele praksisnære erfaringer på magistratens portal. Jeg ser frem til næste runde i projektet, så flere får lov at opleve det samme, siger hun.

Afstem forventninger

Pia Bak Jensen er tillidsrepræsentant for arbejdspladsens HK’ere og har brugt meget energi på at motivere kollegaer til uddannelse via jobrotation.

- Nogle kollegaer frygtede, at de ville finde det svært, og jeg har brugt en del tid på at forklare, hvorfor uddannelse er en rigtig god ide, siger hun.

Evalueringerne viste tilfredshed med det faglige udbytte. En læring har været, at det er vigtigt, at lederen før kurset afstemmer med medarbejderen, hvad der vil komme ud af deltagelsen, og at medarbejderen før uddannelsen får materiale, der forklarer tydeligt, hvad uddannelsen går ud på. Det sikrer, at deltagerne møder op med realistiske forventninger, fastslår Pia Bak Jensen.

Tag godt imod vikaren

Pia Bak Jensen ser det også som en vigtig ledelsesopgave at tage godt imod rotationsvikarer og sikre, at vikarerne ikke kommer til at stå med mere ansvar, end de er klar til efter den fire ugers introduktion, de får som led i projektet.

- Der skal være en god instruks til vikaren, og der skal på forhånd være afstemt forventninger til, hvilke arbejdsopgaver vikaren kan udføre, siger hun.

Erfaringer med efteruddannelse

Pia Bak Jensen tre budskaber til medarbejdere om at deltage i uddannelse:

  • Man forstår bedre sin egen rolle i forhold til kerneopgaven.
  • Det skaber netværk og videndeling med folk i andre dele af organisationen.
  • Det giver appetit på endnu mere uddannelse.
Perspektiv for alle på arbejdspladsen
PErspektiv for alle på arbejdspladsen

Læs flere artikler fra Perspektiv for alle på arbejdspladsen her.

Ved overenskomstfornyelsen i 2015 besluttede KL og Forhandlingsfællesskabet at styrke drøftelserne om det inkluderende arbejdsmarked ved at etablere et nyt dialogforum, der har fået navnet Perspektiv for alle på arbejdspladsen.

Formålet med samarbejdet er at fremme lederes og medarbejderes forståelse for og opbakning til at beskæftige ledige og personer med nedsat arbejdsevne. Samarbejdet skal understøtte, at ansættelserne har perspektiv for de pågældende, gavner kerneopgaven og tager hensyn til hele arbejdspladsen.

I dialogforum deltager repræsentanter for KL og Forhandlingsfællesskabet, repræsenteret ved 3F, BUPL, FOA, FTF-K, HK Kommunal, OAO og Sundhedskartellet.

For yderligere oplysninger:

Trine Dahl Iversen
Konsulent, KL 
Direkte 3370 3085

Astrid Marianne Hjortø 
Chefkonsulent, 
Forhandlingsfællesskabet
Direkte 3347 0624

Om uddannelsen i Aarhus
  • Fire ugers forløb på uddannelsesinstitutionen VIA – med faglige specialister fra kommunen som medundervisere.
  • Målet er at sikre et bedre fagligt og socialt netværk mellem alle administrative medarbejdere i Børn og Unge og et fælles fagligt niveau, bedre kendskab til andres medarbejderes opgaver og til Børn og Unge som fælles organisation. Medarbejderne lærer også om relationel koordinering, social kapital og får træning i at optimere arbejdsprocesser.
  • Uddannelsen bliver udbudt én gang årligt til nye medarbejdere og til andre, der ikke allerede har været afsted.