samtale

Uddannelse giver flere snakke om faglighed

På botilbuddet Skovstjernen i Norddjurs Kommune har jobrotationsprojektet skabt større fagligt fællesskab, vurderer tillidsrepræsentant for socialpædagogerne, der selv gennem-førte to diplommoduler.

Af Marie Preisler 26/09/2016

Karoline B. Søgaard blev færdig som socialpædagog i 2009 og har siden arbejdet på Skovstjernen, et botilbud for cirka 50 voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser og cirka samme antal medarbejdere – hovedparten socialpædagoger, men også sosu-hjælpere og sosu-assistenter og ufaglærte.

De fleste medarbejdere tog to diplommoduler, selv fik hun diplom i emnerne Nedsat funktionsevne og inklusion samt Nedsat funktionsevne og relationsarbejde. Hun fik også et femdages-kursus i medicinhåndtering.

- Det var en super relevant opkvalificering, alle har fået en ny vidensplatform, og vi har flere snakke om fagligheden, siger hun.

Dog havde hun gerne set, at ufaglærte medarbejdere i stedet havde fået tilbudt en egentlig erhvervsuddannelse.

Nogle af hendes kollegaer ville ikke afsted, fordi de fandt det grænseoverskridende at få karakterer og at få deres faglighed vurderet af undervisere, der ikke selv arbejder inden for området. Betænkelighederne forsvandt dog efter dialog på arbejdspladsen, fortæller Karoline B. Søgaard:

- Alle kom retur med armene over hovedet og sagde, at ”hvor var det fedt at komme afsted”.

Hendes største anke mod projektet var, at rotationsvikarerne, der kom ud på institutionen, burde have større faglighed og være samme sted i hele perioden, så beboerne blev mere trygge ved dem.

- For nogle af vores beboere er det følsomt at møde en vikar, og der kunne med fordel være lagt endnu større vægt på faglig kompetence i udvælgelsen af vikarer; men det gik jo alligevel, siger hun.

To af vikarerne fra jobrotationen er stadig på institutionen, den ene i et fast job.

Arbejdspladsens leder har lavet en god plan for implementeringen af jobrotationen, vurderer tillidsrepræsentanten. Alle, der har været på uddannelse, skal efterfølgende på et afdelingsmøde præsentere et oplæg for kollegerne. Inden oplægget skal de udlevere relevant materiale, og bagefter skal sikre, at der bliver fulgt op i forhold til kollegerne.

Perspektiv for alle på arbejdspladsen
PErspektiv for alle på arbejdspladsen

Læs flere artikler fra Perspektiv for alle på arbejdspladsen her.

Ved overenskomstfornyelsen i 2015 besluttede KL og Forhandlingsfællesskabet at styrke drøftelserne om det inkluderende arbejdsmarked ved at etablere et nyt dialogforum, der har fået navnet Perspektiv for alle på arbejdspladsen.

Formålet med samarbejdet er at fremme lederes og medarbejderes forståelse for og opbakning til at beskæftige ledige og personer med nedsat arbejdsevne. Samarbejdet skal understøtte, at ansættelserne har perspektiv for de pågældende, gavner kerneopgaven og tager hensyn til hele arbejdspladsen.

I dialogforum deltager repræsentanter for KL og Forhandlingsfællesskabet, repræsenteret ved 3F, BUPL, FOA, FTF-K, HK Kommunal, OAO og Sundhedskartellet.

For yderligere oplysninger:

Trine Dahl Iversen
Konsulent, KL 
Direkte 3370 3085

Astrid Marianne Hjortø 
Chefkonsulent, 
Forhandlingsfællesskabet
Direkte 3347 0624

Tre råd til tillidsrepræsentanten

Karoline B. Søgaards tre råd til tillidsrepræsentanter i forbindelse med jobrotation lyder:

  • Tag hånd om de kollegaer, der synes, det er svært at skulle afsted; der skal være plads til at takle det forskelligt. Læg fx vægt på, at det også gavner deres videre jobchancer.
  • Tag godt hånd om vikarer.
  • Sørg for god implementering, så kollegaerne hurtigt kan se nytten.