Tjekliste til jobrotationsprojekt

Det skal I huske når I laver et jobrotationsprojekt

Skal I igang med et større jobrotationsprojekt? Brug punkterne herunder, som tjekliste.

Af Marie Preisler 26/09/2016
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Før start

1) Invitér vigtige interessenter med helt fra begyndelsen – i idéfasen:

  • Medarbejdere – spørg om deres behov
  • Ledere – spørg om deres behov
  • Tillidsrepræsentanter og faglige organisationer
  • Jobcenter og a-kasser – spørg, om der er tilstrækkeligt med ”kvalificerede” ledige
  • Relevante uddannelsesinstitutioner, som skal deltage

 

2) Udpeg en projektleder. Lav en projektbeskrivelse og en drejebog for alt, hvad der skal afklares og aftales – i forhold til såvel de ansatte, der skal uddannes, som de ledige.

3) Planlæg administrationen af projektet i forhold til jobcenter, a-kasser, HR, udbetalingskontoret, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladserne. Afsæt særlige administrative ressourcer til formålet.

3) Beskriv konkret, hvilke kompetencer vikarer skal have, og etablér samarbejde med jobcenter og a-kasse herom, fx gennem kurser, kombineret med virksomhedspraktik og bevilling af en mentor.

4) Sørg for, at leder og medarbejdere bakker projektet op. Anerkend den usikkerhed, det kan være for nogle medarbejdere at skulle på uddannelse, og tal med medarbejderne om det at skulle uddanne sig og sidde på skolebænken igen.

Under

5) Orientér løbende alle relevante samarbejdsparter under hele forløbet. Hold blandt andet jævnlig kontakt til de enkelte arbejdspladser og opfølgningsmøder med jobcenter og a-kasse om rekruttering af vikarer og jobrotationsansøgninger.

6) Hold løbende samarbejds- og justeringsmøder med uddannelsesudbyder.

Efter

7) Hav fokus på at få læringen fra uddannelsen implementeret. Arbejd med dét som en selvstændig disciplin.

8) Hav fokus på rekrutteringsmulighederne blandt rotationsvikarerne, hvis der opstår ledige stillinger.

 

Perspektiv for alle på arbejdspladsen
PErspektiv for alle på arbejdspladsen

Læs flere artikler fra Perspektiv for alle på arbejdspladsen her.

Ved overenskomstfornyelsen i 2015 besluttede KL og Forhandlingsfællesskabet at styrke drøftelserne om det inkluderende arbejdsmarked ved at etablere et nyt dialogforum, der har fået navnet Perspektiv for alle på arbejdspladsen.

Formålet med samarbejdet er at fremme lederes og medarbejderes forståelse for og opbakning til at beskæftige ledige og personer med nedsat arbejdsevne. Samarbejdet skal understøtte, at ansættelserne har perspektiv for de pågældende, gavner kerneopgaven og tager hensyn til hele arbejdspladsen.

I dialogforum deltager repræsentanter for KL og Forhandlingsfællesskabet, repræsenteret ved 3F, BUPL, FOA, FTF-K, HK Kommunal, OAO og Sundhedskartellet.

For yderligere oplysninger:

Trine Dahl Iversen
Konsulent, KL 
Direkte 3370 3085

Astrid Marianne Hjortø 
Chefkonsulent, 
Forhandlingsfællesskabet
Direkte 3347 0624