En fremtid med fuldtid

Metoder til at undersøge barrierer

Her kan I læse om forskellige udbredte metoder til at undersøge barriererne for at gå op i tid: spørgeskema, interview, observationer og medarbejder-, opgave- og borgerrejser.

Af Bettine Romme Andersen 27/08/2021
Forhandlingsfællesskabet,
KL

For at få en dybere forståelse for, hvad der står i vejen for, at flere kan komme op i tid eller på fuldtid på jeres arbejdsplads, er det en god idé at undersøge jeres barriere nærmere.

Her finder I fire udbredte metoder til at få en dybere forståelse af jeres barriere. Det kan være, hvorfor nogle af jeres kolleger er på deltid, eller hvorfor fordelingen af deltid/fuldtid ser ud, som den gør i et driftsperspektiv. I kan vælge, hvilken metode der passer bedst til at undersøge jeres barriere.

Metoderne er:

  • interviews,
  • borger- medarbejder- eller opgave-rejser
  • observationer
  • spørgeskemaer
Fire redskaber til at undersøge barrierer

Her finder I fire udbredte metoder, som kan bruges til at undersøge forskellige barrierer for, at flere kan komme op i tid eller på fuldtid. Vælg den metode, som bedst kan give jer en dybere forståelse for jeres barriere.

 

En af de fire udbredte metoder er spørgeskemaer. Her kan I hente to eksempler på spørgeskemaer, som I kan finde inspiration I, hvis I ønsker at lave jeres egen spørgeskemaundersøgelse. Det kan fx være for at afdække muligheder og barrierer for fuldtid.

Social- og indenrigsministeriets spørgeramme

Social- og Indenrigsministeriets spørgerammer er til chefer, ledere og medarbejdere på sosu-området.

Den til lederne (institutioner) starter på side 9, og den til medarbejderne starter på side 17.

Der er 22 sider i alt.

 

Sønderborg Kommune

Analysen er foretaget blandt medarbejdere på pleje-, børne- og socialområdet.

Spørgerammen fremgår af bilag 4 på side 40-46.

 

Kontakt os

Har du spørgsmål, mangler du inspiration til at igangsætte en lokal fuldtidsindsats, eller er du interesseret i at dele dine erfaringer, så kontakt os på:

Anne Tellerup, partskonsulent, 6120 4207

fuldtid@forhandlingsfaellesskabet.dk

Janne Sørensen, partskonsulent, jasr@kl.dk, 3370 3467

Lin Gyldenkærne, partskonsulent, 3147 6337

fuldtid@forhandlingsfaellesskabet.dk

Julie Malene Eichstedt Sørensen, partskonsulent, jmes@kl.dk, 3370 3905

Nina Menoka Banerjee, projektleder, 3052 3591 

fuldtid@forhandlingsfaellesskabet.dk

 Trine Dahl Iversen, projektleder, trdi@kl.dk, 3070 3085

Kirstine Hougaard, projektleder (barsel)

En fremtid med fuldtid