Mette Pedersen-Bjergaard, afdelingssygeplejerske og leder af to teams på i alt 20 medarbejdere En fremtid med fuldtid

Leder på plejecenter: Fuldtid opleves mindre belastende end deltid

På et plejecenter på Frederiksberg er tre medarbejdere, der tidligere var på 32 timer om ugen, gået på fuldtid efter en prøveperiode. Sammenhæng i arbejdet og pauser er nøgleord til forandringen.

Af Bettine Romme Andersen 06/06/2022
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Er det nødvendigvis en fordel kun at arbejde 32 timer om ugen?

Det spørgsmål har medarbejdere og ledere på Plejecenter Kastanjehaven på Frederiksberg stillet sig selv i forbindelse med deres deltagelse i indsatsen "En fremtid med fuldtid", der skal finde løsninger, der gør det attraktivt og muligt at få flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Og svarene overraskede, fortæller Mette Pedersen-Bjergaard, afdelingssygeplejerske og leder af to teams på i alt 20 medarbejdere.

- Da vi dykkede ned i det, var der flere medarbejdere på deltid, der talte om, at når de tog en ekstra vagt på den dag, de ellers normalt havde fri, så oplevede de, at det bare kørte, at der var kontinuitet, og at det var nemmere at komme på arbejde dagen efter, fordi man allerede var i gang. Så snakken gik på, om det måske kunne ende med mindre stress og pres ved at arbejde mere.

Samtalerne førte til, at tre medarbejdere besluttede at prøve fuldtid af i seks måneder. Nu er prøveperioden forbi - og alle tre har haft så gode oplevelser med at arbejde fuldtid, at de fortsætter på 37 timer om ugen.

Rarere at være på arbejde hver dag

Erfaringerne med fuldtid på Kastanjehaven er, at det faktisk er nemmere at være på arbejde hver dag i stedet for at være på 32 timer med en ugentlig fridag.

Læs artikel om medarbejdernes oplevelser med gå på fuldtid.

- Man kan sammenligne det med, når man har været væk på ferie, så tager det lige lidt tid at komme i gang igen. Når man har holdt fri, så skal man bruge ressourcer på at finde ud af, hvad der er sket, mens man har været væk, siger afdelingssygeplejerske Mette Pedersen-Bjergaard. 

Så mere sammenhængende arbejde har klare fordele, oplever både medarbejdere og leder på Kastanjehaven.

- Jeg ved godt, at man arbejder flere timer, men det behøver ikke betyde, at man fysisk og psykisk bliver belastet mere, end dengang man var på deltid. Det handler om at lægge pauser ind, så man kan koble lidt af, og så vinder vi også noget på kontinuiteten, fortæller afdelingssygeplejersken.

Pauserne er vigtige

Kastanjehaven har arbejdet en del med at prøve forskellige pauseformer af, både hvor medarbejdere holder én lang pause på en halv time eller to kortere pauser formiddag og eftermiddag. Men de er ikke landet på en fast model, da behovene hos medarbejderne er meget forskellige.

- Jeg vil rigtig gerne have, at medarbejderne holder pauser og kommer lidt væk fra den daglige trummerum, men for nogle kan det være svært at lægge telefonen og gå væk i en halv time. Det kan næsten være en stressfaktor, hvis de er i gang med noget, og så får at vide, at nu skal de gå til pause. Andre trives med at tage en beboer med ud i haven et kvarter og ser det som en pause, så det er meget individuelt. Vi skal finde en god balance, hvor alle kan være i det, siger Mette Pedersen-Bjergaard.

Hun mener, det er vigtigt, at der er plads til individuelle hensyn i forhold til pausekulturen.

- Jeg skal nok skabe rammen, så muligheden for pauser er der, men hvordan den enkelte gør det, vil jeg gerne have, at man selv er med til at bestemme. Så det handler også om at få den enkelte medarbejder til selv at tage ansvar for at koble lidt fra.

Flere på fuldtid styrker fagligheden

Med flere medarbejdere i dagvagt på fuldtid på Kastanjehaven er der flere timer at gøre godt med i hverdagene. De fleste uger er medarbejderne på arbejde fem dage om ugen i stedet for fire - og det kan mærkes på kvaliteten og fagligheden.

- Når vi er flere faste medarbejdere på arbejde samtidig, så er der flere at dele opgaverne ud på. Det vil sige, at presset på den enkelte mindskes, og det synes jeg også, jeg kan se hos os, siger Mette Pedersen-Bjergaard.

De fleste af de 20 ansatte er social- og sundhedsassistenter. Der er to sygeplejersker og en social- og sundhedshjælper samt nogle fast tilknyttede timelønnede.

- Dage, hvor der er assistent- og sygeplejekompetencer på, er helt anderledes, end dage, hvor der er flere timelønnede, for der er mange ting, som timelønnede ikke må eller kan, så flere opgaver lander hos assistenterne.

Hvordan går regnestykket op økonomisk med flere på fuldtid?

For nogle ledere kan det være en bekymring, om flere medarbejdere på fuldtid bliver dyrere. Men det er ikke oplevelsen på Kastanjehaven.

- Det, at jeg har flere medarbejdere på fuldtid, betyder ikke, at jeg har flere medarbejdere på arbejde. Jeg er styret af mit fremmøde, og der skal være syv medarbejdere på arbejde hver dag, så jeg ved, hvad jeg bruger af penge, og der er ikke noget, der pludselig løber løbsk, siger hun og fortsætter:

- Det er rigtigt, at det koster mere, men til gengæld bruger jeg færre timelønnede medarbejdere, så i sidste ende er det ikke dyrere, for jeg kan planlægge mig ud af meget. Og sker det, at jeg står og har for mange på arbejde, så er der helt sikkert en, der gerne vil have en afspadseringsdag, siger Mette Pedersen-Bjergaard.

Alle medarbejdere har en afspadseringskonto, som kommer til udbetaling hver tredje måned, hvis timerne ikke er afviklet. Og det har været svært at afspadsere på Kastanjehaven, da de i noget tid ikke har haft alle stillinger besat. Så det er ikke pengene, men det at få medarbejdere nok, der er det sværeste.

Hvordan hænger vagtplanen sammen med flere på fuldtid?

På Kastanjehaven møder alle på dagvagt kl. 7.30 og går som udgangspunkt kl. 15.30. Der er også dage, som er kortere, for at få normperioden til at gå op.

Der er syv medarbejdere på dagvagt i hverdage og seks i weekenderne. Mette Pedersen-Bjergaard hæfter sig ved, at hverdagene er nemmere at få til at hænge sammen med flere på fuldtid.

Dog kan det være lidt sværere at planlægge, når en dagvagt skal i aftenvagt for at dække ind for ferie eller sygdom.

- En dagvagt har typisk to aftenvagter i træk, og så må de ikke gå i dagvagt dagen efter, for så bryder jeg 11-timersreglen. På den måde er det blevet lidt sværere, for tidligere kunne jeg lægge aftenvagterne før deres faste fridag. Nu skal jeg give dem en afspadseringsdag i stedet, eller de skal gå så tidligt hjem fra aftenvagten, at der er 11 timer til, de skal møde næste dag.

I weekender på Kastanjehaven er der som udgangspunkt tre faste medarbejdere og tre timelønnede på i dagtimerne. De faste medarbejdere arbejder hver tredje weekend.

- Når vi ikke er flere end 20 faste medarbejdere, og de 'kun' arbejder hver tredje weekend, så er der ikke nok fast personale til at dække weekenderne. Så mine weekender er udfordrende. Men det handler jo også om at tilgodese medarbejdernes ønsker, og der er helt klart en kultur i det kommunale for, at man ikke arbejder oftere end hver tredje weekend.

Sygeplejerske og SOSU-assistent har prøvet fuldtid af i et halvt år: Vi fortsætter på 37 timer

- Jeg er overrasket over, hvor godt det er gået. Jeg havde nok troet, at jeg ville være mere træt og udmattet, end jeg er, siger sygeplejerske Helene Maria Hansen om sin halve års prøveperiode med fuldtid.

Læs hele artiklen om medarbejderne, der er gået på fuldtid

Billedtekst

Mette Pedersen-Bjergaard er afdelingssygeplejerske på Kastanjehaven Plejecenter, hvor hun er leder for 20 medarbejdere, primært social- og sundhedsassistenter.

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i 26 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

En fremtid med fuldtid