Drøftelser om fuldtid i Hovedudvalget

Hjælp til MED-udvalg: Sådan sætter I fokus på fuldtid

Hvordan kan Hovedudvalg og de øvrige MED-udvalg bidrage til at planlægge en indsats for at få flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid? Det kan arbejdsbogen fra Forhandlingsfællesskabet og KL hjælpe med.

Af Bettine Romme Andersen 04/12/2020
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Arbejdsbogen er udarbejdet som en del af den fælles indsats "En fremtid med fuldtid", som KL og Forhandlingsfællesskabet har igangsat og som handler om at få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Arbejdsbogen har anbefalinger og forslag til, hvordan kommunernes Hovedudvalg og MED-udvalg på forvaltnings-, område- eller centerniveau kan forberede og gribe drøftelserne om fuldtid an.

Anbefalingerne hjælper med at sætte tydelige rammer for indsatsen og er en vej til at forankre arbejdet i jeres kommune.

Brug data, sæt mål, og følg op

Der er også udarbejdet et datasæt, som I kan dykke ned i som et led i forberedelsen af drøftelserne. Det viser for eksempel den samlede andel af deltidsansatte i kommunerne og landsgennemsnittet for fuldtid, deltid og timelønnede på udvalgte stillinger, som kan være brugbar viden i forhold til jeres kommende tiltag.

Arbejdet med at få flere op i tid eller på fuldtid kommer bedst fra start, hvis I får drøftet, hvad der er formålet med indsatsen. Derfor lægger arbejdsbogen op til, at I drøfter behovet og sætter mål for indsatsen.

Det er også afgørende, at I aftaler, hvordan der skal sikres fremdrift i jeres indsats. Derfor anbefaler arbejdsbogen også, at I i Hovedudvalget drøfter, hvordan I løbende vil følge op på tiltagene.

Arbejdsbog til fuldtidsindsatsen

Arbejdsbogen hedder "En arbejdsbog til forankring af fuldtidsindsatsen i jeres kommune" og er udarbejdet af KL og Forhandlingsfællesskabet.

 

Se en video-introduktion til MED-arbejdsbogen

 

Gå til side med data om deltid, fuldtid og timelønnede

En fremtid med fuldtid