Drøftelser om fuldtid i Hovedudvalget

Hjælp til MED-udvalg: Sådan sætter I fokus på fuldtid

Hvordan kan Hovedudvalg og de øvrige MED-udvalg bidrage til at planlægge en indsats for at få flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid? Det kan en ny arbejdsbog fra Forhandlingsfællesskabet og KL hjælpe med.

Af Bettine Romme Andersen 04/12/2020
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Arbejdsbogen er udarbejdet som en del af den fælles indsats, KL og Forhandlingsfællesskabet har igangsat, om at få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Arbejdsbogen har anbefalinger og forslag til, hvordan kommunernes Hovedudvalg og MED-udvalg på forvaltnings-, område- eller centerniveau kan forberede og gribe drøftelserne om fuldtid an.

Anbefalingerne hjælper med at sætte tydelige rammer for indsatsen og er en vej til at forankre arbejdet i jeres kommune.

Brug data, sæt mål, og følg op

Der er også udarbejdet et datasæt, som I kan dykke ned i som et led i forberedelsen af drøftelserne. Det viser for eksempel den samlede andel af deltidsansatte i kommunerne og landsgennemsnittet for fuldtid, deltid og timelønnede på udvalgte stillinger, som kan være brugbar viden i forhold til jeres kommende tiltag.

Arbejdet med at få flere op i tid eller på fuldtid kommer bedst fra start, hvis I får drøftet, hvad der er formålet med indsatsen. Derfor lægger arbejdsbogen op til, at I drøfter behovet og sætter mål for indsatsen.

Det er også afgørende, at I aftaler, hvordan der skal sikres fremdrift i jeres indsats. Derfor anbefaler arbejdsbogen også, at I i Hovedudvalget drøfter, hvordan I løbende vil følge op på tiltagene.

Arbejdsbog til fuldtidsindsatsen

Arbejdsbogen hedder "En arbejdsbog til forankring af fuldtidsindsatsen i jeres kommune" og er udarbejdet af KL og Forhandlingsfællesskabet.

 

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet er gået sammen om en indsats, der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne vil samarbejde med 26 nøglekommuner om at udvikle handleplaner og afprøve redskaber, som skal munde ud i, at flere medarbejdere på sigt går op i tid eller ansættes på fuldtid.

De løsninger, som parterne og nøglekommunerne finder i fællesskab, vil løbende blive delt med resten af landets kommuner.

Gå til side med data om deltid, fuldtid og timelønnede