En fremtid med fuldtid

Et godt arbejdsmiljø med fuldtid - kom med på webinar

Hvordan kan fuldtid og et godt arbejdsmiljø gå hånd i hånd? Få nogle overraskende pointer på webinar 10. november.

Af Bettine Romme Andersen 24/10/2023
Forhandlingsfællesskabet,
KL

”Det er for hårdt”, og ”Jeg er bange for at være nedslidt, når jeg når pensionsalderen”.

Arbejdsmiljøet nævnes ofte som en barriere for at arbejde flere timer eller fuldtid. Men hvad nu hvis vi fortalte dig, at flere medarbejdere og kollegaer på større timetal kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet?

KL og Forhandlingsfællesskabet har med den fælles indsats En Fremtid med Fuldtid samarbejdet med knap halvdelen af landets kommuner om at få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid – og vi kan se, at det virker!

Der har siden maj 2021 været afholdt workshops på tværs af næsten halvdelen af landets kommuner og 200 arbejdspladser, og der bliver fundet gode, lokale løsninger. Løsninger, som andre kan blive inspireret af.

Frygt for nedslidning kan vendes til gevinster

På webinaret udfoldes det paradoks, at frygten for nedslidning og et hårdt arbejdsmiljø ofte står i vejen for at gå op i tid – men at et forbedret arbejdsmiljø, højere trivsel og lavere sygefravær tit viser sig som positive gevinster ved, at flere medarbejdere og kollegaer arbejder fuldtid eller flere timer.

Du vil blive præsenteret for konkrete eksempler på, hvordan udvalgte kommunale arbejdspladser har grebet det an.

Målgruppe: Ledere og tillidsvalgte på velfærdsområderne, konsulenter og chefer i HR og udvikling og faglige organisationer.

Webinaret er gratis, og alle interesserede er velkomne.

Vær OBS på, at webinaret er flyttet fra 27. oktober til 10. november kl. 9.00.

Gå til tilmelding

Se webinarer med kommunale erfaringer med fuldtid

Her finder du en række webinarer, som fortæller helt konkrete og nære eksempler på, hvordan kommuner og arbejdspladser på fx social-, ældre- og børneområdet har arbejdet med at få flere medarbejdere op i tid og på fuldtid.

Få viden og inspiration

Tilmeld jer
  • Dato: 10. november 2023
  • Tid: kl. 9.00-9.45

Webinaret er gratis - TILMELDING

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

En fremtid med fuldtid