en fremtid med fuldtid

Et godt arbejdsmiljø

Med det her redskab kan I arbejde med, hvordan et øget fokus på arbejdsmiljø kan få flere op i tid eller på fuldtid.

Af Bettine Romme Andersen 26/08/2021
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Hvis flere medarbejdere skal op i tid eller på fuldtid, skal vi have en fælles forståelse af, hvilke arbejdsmiljømæssige gevinster, som flere på fuldtid kan medføre, samt de arbejdsmiljømæssige barrierer som kan stå i vejen.

Hvis den enkelte medarbejder skal op i tid, er det helt afgørende, at I ikke bare forlænger arbejdstiden, men i stedet drøfter, om en ny pausekultur skal etableres, samt om arbejdstempoet skal sænkes. Eksempelvis er det måske hensigtsmæssigt at holde ekstra pause om formiddagen, inden træthed opstår.

Redskabet her kan give inspiration til, hvordan I kan arbejde med det og også se på, om I allerede har indsatser på arbejdsmiljøområdet, som kan supplere inspirationen til løsninger.

Sæt fokus på de arbejdsmiljømæssige gevinster og barrierer

Redskabet hjælper jer med at undersøge hvilke arbejdsmiljømæssige gevinster og barrierer, der kan være forbundet med at gå op i tid eller på fuldtid - både for den enkelte medarbejder og arbejdspladsen.

 

Kontakt os

Har du spørgsmål, mangler du inspiration til at igangsætte en lokal fuldtidsindsats, eller er du interesseret i at dele dine erfaringer, så kontakt os på:

Anne Tellerup, partskonsulent, 6120 4207

fuldtid@forhandlingsfaellesskabet.dk

Janne Sørensen, partskonsulent, jasr@kl.dk, 3370 3467

Lin Gyldenkærne, partskonsulent, 3147 6337

fuldtid@forhandlingsfaellesskabet.dk

Julie Malene Eichstedt Sørensen, partskonsulent, jmes@kl.dk, 3370 3905

Nina Menoka Banerjee, projektleder, 3052 3591 

fuldtid@forhandlingsfaellesskabet.dk

 Trine Dahl Iversen, projektleder, trdi@kl.dk, 3070 3085

Kirstine Hougaard, projektleder (barsel)

Videoguide til Et godt arbejdsmiljø

 

Her kan I se partskonsulent Nina Menoka Banerjee introducere redskabet Et godt arbejdsmiljø.

En fremtid med fuldtid