karrierelæring

Nyt projekt hjælper unge til et godt valg af uddannelse

Skub ikke de unge i én retning, men støt dem til at træffe et oplyst valg af ungdomsuddannelse. Nyt samarbejde skal hjælpe de unge.

Af Irene Aya Schou 06/06/2023
Fremfærd

Unge står over for mange svære valg: Hvilken vej skal jeg gå? Hvilken uddannelse skal jeg tage? Hvilket job drømmer jeg om?

15 folkeskoler og 5 kommuner skal i et nyt projekt booste de unges nysgerrighed og læring - før beslutningen om valg af uddannelse tages.

Lærere og vejledere i tæt samarbejde

I projektet "Samarbejde om læringsorienteret vejledning", som Fremfærd Børn netop har skudt i gang, skal der eksperimenteres med, hvordan lærere og vejledere (KUI) kan arbejde endnu tættere sammen om at understøtte de unges overvejelser og muligheder. Det skal ske gennem fælles udviklingsrum, hvor målet er at finde konkrete løsninger og afprøve dem i hverdagen.

- Projektet skal støtte ledere, lærere og vejledere i et samarbejde, hvor læringsorienterede vejledningsaktiviteter er en integreret del af undervisningen. Det skal så vidt muligt ske med inddragelse af eleverne, siger Thomas Jensen, der er konsulent i Danmarks Lærerforening og projektleder på "Samarbejde om læringsorienteret vejledning".

Udfordrer gængse adfærdsmønstre

Baggrunden for projektet, der foregår i regi af Fremfærd Børn, er den aktuelle politiske dagsorden om en mere praktisk orienteret skole og behovet for øget søgning mod erhvervsuddannelserne.

For mange unge er gymnasiet det trygge valg. 9 ud af 10 gymnasieelever har besluttet sig for gymnasiet allerede i 8. klasse. Derfor skal projektet udfordre de gængse adfærdsmønstre i forhold til unges uddannelsesvalg, understreger Thomas Jensen fra Danmarks Lærerforening.

- Projektet skal ikke fremme valget af én bestemt ungdomsuddannelse men styrke det selvstændige, oplyste valg af ungdomsuddannelse generelt, siger han.

Aktuelt og ambitiøst

Så hvordan kan vejledere og lærere i fællesskab bedst støtte op om de unge?

Udgangspunktet er, at jo mere praksisnært og anvendelsesorienteret undervisningen er i kombination med kvalificeret og veltilrettelagt vejledning, jo bedre grundlag har eleven for at træffe et oplyst, selvstændigt valg.

- Det er et ambitiøst projekt, som taler ind i en meget aktuel dagsorden. Forskere skal hjælpe med vidensunderstøttelse og evaluering. Tanken er, at vi løbende vil formidle viden, fordi dagsordenen er så aktuel, siger Ursula Dybmose, der er programleder i KL og projektleder på "Samarbejde om læringsorienteret vejledning".

Bygger på "Udsyn i udskolingen"

Projektet bygger videre på erfaringerne fra Fremfærd Børn projektet "Udsyn i Udskolingen", der har som formål at inspirere til et perspektivskifte fra valg til læring i udskolingen.

Erfaringen fra "Udsyn i udskolingen" er, at det kan lade sig gøre at få flere unge til at starte på en ungdomsuddannelse og en erhvervsuddannelse ved at øge deres perspektiv og viden om sig selv og omverdenen.

Lokale prøvehandlinger

I projektet skal der igangsættes lokale prøvehandlinger, der tager afsæt i eksisterende mødesteder, hvor lærere og vejledere samarbejder eller kan samarbejde om de unges valg af uddannelse.

Det kan være vejledningsaktiviteter, der relaterer sig til den øvrige undervisning eller emnet 'Uddannelse og Job'.

- Det vigtigste er, at hver enkelt kommune vælger et fokus og et tema, der taler ind i deres egen praksis, og at lærere og vejledere får lyst til og kompetencer til at samarbejde og inspireres til at integrere vejledningsaktiviteter i undervisningen, fortæller Ursula Dybmose.

Erfaringerne fra "Udsyn i udskolingen" viser, at vejledere og lærere har hver sin faglighed og hvert sit fokus, men at deres samarbejde er centralt for at skabe sammenhængende og meningsfulde aktiviteter, hvorigennem unge tilegner sig erfaring med og reflekterer over sig selv i forhold til uddannelse og erhverv.

Kontakt projektlederne 

Projekt "Samarbejde om læringsorienteret vejledning" er endnu på et indledende stadie, og de 5 kommuner og 15 folkeskoler, der forventes at deltage, vil blive udvalgt til efteråret på baggrund af en invitation.

Interesserede skoler og kommuner kan dog allerede nu kontakte projektlederne for yderligere oplysninger.

Projektlederne kan kontaktes på:

  • Ursula Dybmose, programleder i KL, udy@kl.dk
  • Thomas Jensen, uddannelsespolitisk konsulent i DLF, thj@dlf.org
Om Projekt Udsyn i Udskolingen
  • Et forsøgs- og udviklingsprojekt i folkeskolens overbygning, 7. til 9. klasse. Det består af 13 konkrete projektet landet over.
  • Formålet er at give forældre og elever større viden om de uddannelsesmuligheder, der findes og konkret indsigt i, hvad man laver på en erhvervsskole og i forskellige virksomheder, så de unge ikke automatisk vælger gymnasiet.

  • Fælles for alle projekter er fokus på gode samarbejdsrelationer mellem folkeskoler, UU-vejledere, erhvervsskoler og erhvervsliv. Desuden skal eleverne lære at reflektere over egne oplevelser.

  • Baggrunden for projektet er, at uddannelsesvejledning i dag primært er skolens og den enkelte familie ansvar, idet kun cirka 20 procent af de unge, der ikke vurderes uddannelsesparate, får vejledning gennem kommunens UU-vejledere.

  • Projektet er støttet af Fremfærd Børn og gennemføres i samarbejde mellem KL, Danmarks Lærerforening, Aarhus Universitet og University College (VIA).

  • Læs mere om projektet på siden Udsyn i Udskolingen

Den kommunale ungeindsats (KUI)

Alle kommuner har en kommunal ungeindsats, der koordinerer de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Unge under 25 år, der ikke er i gang med eller ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse, kan få vejledning om Uddannelse og Job hos den kommunale ungeindsats.

Jobcenteret og den kommunale ungeindsats samarbejder om unge under 25 år, når det er relevant.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet