Nyt projekt skal skabe interesse for ledelse blandt pædagoger

Vil du være leder? Nyt initiativ skal hjælpe pædagoger på vej

Interessen for ledelse skal vækkes hos pædagoger i dagtilbud og på skoleområdet. Et nyt projekt skal udvikle nye initiativer og øvebaner, hvor pædagoger kan prøve sig selv af.

Af Bettine Romme Andersen 02/09/2019
BUPL,
KL

Hvordan tager man skridtet fra sanglege, bleskift og dialogisk læsning til vagtskemaer, mus-samtaler og budgetter?

Det skal et nyt projekt, som KL og BUPL er sammen om, komme med bud på.

For hvad skal der til for, at en pædagog får lyst til at blive leder? Hvad motiverer, og hvilke barrierer står i vejen for en lederkarriere?

Flere pædagoger skal blive nysgerrige

Baggrunden for projektet er, at nogle kommuner oplever udfordringer med at rekruttere ledere til dagtilbuds- og skoleområdet.

- Vi kan se, at pædagogernes muligheder for at afprøve sig selv i ledelsesfunktioner er blevet mindre, blandt andet fordi souscheffunktionerne kun eksisterer i begrænset omfang på området. Dertil kommer, at gennemsnitsalderen for pædagoger ansat i lederstillinger er høj, siger den ene af projektlederne, Lisbeth Due Pedersen fra KL.

Derfor har KL og BUPL en fælles interesse i, at der bliver sat fokus på denne udfordring og skabt nogle initiativer, som kan hjælpe pædagoger, som vil gå ledelsesvejen, siger den anden projektleder, Lise Ringgaard Have fra BUPL.

- I projektet vil vi forsøge at afdække, hvor stor udfordringen med rekruttering af pædagogfaglige ledere ser ud til at blive i fremtiden. Ligeledes vil vi udvikle og afprøve initiativer, som kommunerne kan bruge til at spotte, motivere og kvalificere pædagoger til at afprøve, om ledelse er noget for dem, siger hun.

Hvad motiverer pædagogerne?

En del af projektet går ud på at få identificeret, hvad der kan få pædagogerne til at interessere sig for ledelse. Men også at blive klogere på, hvilke ting der står i vejen for den enkelte. Er det fx tanken om, at det er et ensomt job, at der medfølger et stort arbejdspres eller måske tvivl om egne kompetencer?

- Som en del af projektet vil vi derfor spørge en række pædagoger i tre udvalgte kommuner, om de overvejer ledervejen, og hvad der skal til for, at ledelse kan være en attraktiv karrierevej netop for dem, siger Lise Ringgaard Have.

Det sker via et spørgeskema, som bliver sendt ud i løbet af efteråret.

Hvilke erfaringer findes allerede?

Projektet skal også indsamle viden fra seks kommuner, som allerede arbejder med før-leder-initiativer, og den viden skal bruges som inspiration til at udvikle nye initiativer.

- Flere kommuner arbejder allerede med det, ofte i form af kompetenceudvikling og mentorordninger, siger Lisbeth Due Pedersen.

Der skal desuden indsamles viden om, hvordan ledere og kommuner arbejder med at spotte lederspirerne.

Læs også: Pædagogers vej til ledelse går via en praktisk øvebane og teoretisk viden

- Forvaltningscheferne på sektorområderne og HR i kommunerne har en vigtig faglig og strategisk opgave med at spotte og understøtte potentielle ledertalenter. De pædagogfaglige ledere har et meget væsentligt medansvar for at få øje på ledertalenter blandt deres medarbejdere, siger hun.

Projektet skal også gerne give et bud på, hvordan pædagoger kan få erfaring med ledelse, nu hvor mellemlederfunktioner kun eksisterer i begrænset opfang.

- Vi er nysgerrige på, hvad der kan være af andre øvebaner, så springet fra at være pædagog til at være leder for en hel daginstitution eller SFO kan tages i flere trin, siger Lise Ringgaard Have.

Nyt initiativ skal afprøves i tre kommuner

På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen og erfaringerne fra de seks kommuner skal en ekstern partner udvikle et kursusforløb, som pædagoger med lederdrømme i tre kommuner skal afprøve.

- Vi har store forventninger til, at før-leder-initiativet kan hjælpe de pædagoger, som deltager, med en afklaring af, om ledelse rent faktisk er noget for dem, siger Lise Ringgaard Have fra BUPL og suppleres af Lisbeth Due Pedersen fra KL:

- Det er selvfølgelig også vigtigt for os, at den viden, vi indsamler i projektet og erfaringerne fra før-leder-initiativet, bliver spredt til andre kommuner, siger hun.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om projektet: Rekruttering af pædagoger til lederstillinger

Projektet drives i et samarbejde mellem KL og BUPL og er en del af OK- aftalen 2018. Det løber fra starten af 2019 til starten af 2021.

Projektets målgruppe er pædagoger, der er afsøgende i forhold til ledelse som en mulig karrierevej.

Projektets første fase:

Der laves en analyse af, hvor stort behovet for nye ledere er om 5-10 år.

Derudover indsamles der erfaringer fra seks kommuner, som allerede har lavet før-leder initiativer.

En survey i tre kommuner undersøger pædagogernes motivation for at gå ledervejen samt de mulige barrierer for at gøre det.

Projektets anden fase:

På baggrund af den indsamlede viden i fase 1 bliver der udviklet et eller flere før-leder initiativer, der har fokus på ledernes mulighed for at spotte talenter, pædagogernes muligheder for at afklare om ledelse er noget for dem, og hvordan pædagogerne bliver kvalificeret til deres første lederjob gennem kompetenceudvikling.

De udviklede initiativer bliver afprøvet af pædagoger i tre kommuner.

KL om projektet
Lisbeth Due Pedersen

- Det er vores håb, at mange kommuner kan bruge den viden, erfaring og konkrete initiativer, der bliver produceret i dette projekt, siger projektleder Lisbeth Due Pedersen.

BUPL om projektet
Lise Ringgaard Have

- Vi håber også, at projektet kan være med til at gøre pædagogerne nysgerrige på, om ledelse er noget for dem, siger projektleder Lise Ringgaard Have.