Leder på spring - springet til ledelse

Lyt til podcast: Hvordan lykkes pædagoger med springet til ledelse?

I denne podcast kan du høre, hvilken kompetenceudvikling pædagoger har brug for, så de kan lykkes med springet til ledelse.

Af Bettine Romme Andersen 05/03/2021

Mange pædagoger vil gerne prøve kræfter med et lederjob i en daginstitution eller SFO, men de er samtidig usikre på, hvad det kræver.

Derfor har KL og BUPL taget initiativ til at udvikle kompetenceforløbet "Leder på spring - springet til ledelse".

Forløbet er blevet testet af tre kommuner, Faxe, Lejre og Holbæk. Her har pædagoger, som er nysgerrige på ledelse, deltaget, mens nogle af deres ledere har fungeret som mentorer.

I podcasten kan du høre perspektiver på springet til ledelse fra både pædagoger, en dagtilbudsleder, en forvaltningschef og undervisere på COK (nu Komponent), som har stået for kompetenceforløbet.

Lederrollen skal afmystificeres

Denne episode handler om, hvilken kompetenceudvikling pædagoger med interesse for ledelse har brug for, og hvordan man lykkes med springet til ledelse.

I episoden møder du blandt andre Christina Nüssler, der er underviser i forløbet "Leder på spring - springet til ledelse".

- Pædagoger med lyst til ledelse har brug for få åbnet for ledelsesfaglige discipliner og få konkretiseret nogle af de opgaver, som en leder varetager. De skal også have afmystificeret ledelsesrollen og få vished for, at ledelse er et fag, man kan træne og dygtiggøre sig i, siger Christina Nüssler, der er underviser på COK (nu Komponent).

Hun fortæller også, hvordan pædagoger kan trække på deres faglighed og kompetencer, de allerede har, og sætte dem i spil i arbejdet som leder.

God vekselvirkning mellem teori og praktiske opgaver

Du møder også dagtilbudsleder René Busch Jensen fra Faxe Kommune, pædagogerne Parly Trendholm fra Vipperød Børnegård i Holbæk og Peter Christensen fra Firkløverskolen i Lejre Kommune, som begge har deltaget i afklarings- og kompetenceforløbet.

- Jeg er blevet inspireret og synes, det var en rigtig god balance mellem teori, relevante foredrag og egne opgaver både i fællesskab mellem kursisterne og opgaver hjemme i institutionen, siger Peter Christensen.

I episoden fortæller Julie Becher, der er forvaltningschef i Holbæk Kommune også, at erfaringerne fra kompetenceforløbet gør hende fortrøstningsfuld i forhold til de fremtidige rekrutteringsudfordringer.

I episoden hører du mere om:

  • Hvordan en blanding af ledelsesteori og konkrete opgaver giver inspiration og skaber afklaring for pædagoger
  • Hvordan pædagogers kompetencer kan oversættes til arbejdet som leder
  • Hvordan pædagoger kan træne og dygtiggøre sig i blandt andet personaleledelse, faglig ledelse og kultur- og forandringsledelse
  • Hvilken betydning klar og tydelig kommunikation og feedback har for arbejdet som leder

Læs også om seks kommuners erfaringer med at afklare og dygtiggøre pædagoger, der er interesseret i ledelse via kompetenceforløb:

Pædagogers vej til ledelse går via en praktisk øvebane og teoretisk viden

Læs mere om kompetenceudviklingsforløbet "Leder på spring - springet til ledelse":

Leder på spring - springet til ledelse

Leder på spring – springet til ledelse

Det er et afklarings- og kompetenceforløb for pædagoger, som er nysgerrige på ledelse.

COK (nu Kompent) står for forløbet, som blandt andet består af en række fælles læringsdage med deltagerne fra forskellige kommuner.

I projektet "Rekruttering af pædagoger til ledelse" har tre kommuner, Lejre, Faxe og Holbæk, deltaget med pædagoger.

Forløbet indeholder også individuelle samtaler og praktiske afprøvning på egen institution.

Hver deltager har en mentor, som er leder i egen eller en anden institution, tilknyttet.

Læs mere om forløbet

Temaside om pædagoger til ledelse

På siden kan du finde artikler om:

  • Hvad der skal til for at pædagoger tager springet til ledelse
  • Hvilke barrierer de oplever
  • Hvordan en række kommuner arbejder med kompetence- og afklaringsforløb til pædagoger, som er interesseret i ledelse
  • Hvordan kommuner og ledere spotter pædagoger, som ønsker at gå ledelsesvejen

Gå til temasiden:

Rekruttering af pædagoger til ledelse