leder på spring - springet til ledelse

Podcast: Pædagoger tager springet til ledelse

Hvad skal der til for, at pædagoger vælger at gå ledelsesvejen? Hvilke kompetencer er der brug for, og hvornår føler man sig klar? Det sætter den nye podcast i tre episoder fokus på.

Af Bettine Romme Andersen 01/03/2021

Mange pædagoger vil gerne prøve kræfter med et lederjob i en daginstitution eller SFO, men de er samtidig usikre på, hvad det kræver.

Derfor har KL og BUPL taget initiativ til at udvikle kompetenceforløbet "Leder på spring - springet til ledelse".

Forløbet er blevet testet af tre kommuner, Faxe, Lejre og Holbæk. Her har pædagoger, som er nysgerrige på ledelse, deltaget, mens nogle af deres ledere har fungeret som mentorer.

I podcasten kan du høre perspektiver på springet til ledelse fra både pædagoger, en dagtilbudsleder, en forvaltningschef og undervisere på COK (nu Komponent), som har stået for kompetenceforløbet.

Lyt til episode 1: Hvad motiverer til ledelse, og hvilke barrierer er der?

Den første episode handler om, hvad der motiverer pædagoger til ledelse, og hvilke barrierer der opleves.

I episoden møder du pædagogerne Parly Trendholm fra Vipperød Børnegaard i Holbæk og Peter Christensen fra Firkløverskolen i Lejre Kommune. Begge er interesseret i ledelse og har deltaget i forløbet "Leder på spring - Springet til ledelse".

Du møder også dagtilbudsleder i Faxe Kommune René Busch Jensen, forvaltningschef i Holbæk Kommune Julie Becher og underviser på COK Susanne Harder.

Hør mere om:

 •  Hvordan lysten til at skabe kvalitet for børnene er en motivationsfaktor for at gribe ud efter ledelse
 • Hvordan ledelse kan opleves som en sort boks, som man ikke helt ved, hvad indeholder og kræver
 • Hvordan støtte og åbenhed om lyst til ledelse kan blive en vej til rekruttering på sigt

Læs mere om, hvad der motiverer pædagoger til ledelse og de barrierer, de giver udtryk for:

Pædagoger vælger ledelse for at skabe trivsel og udvikling

I episode 2 kan du høre, hvordan ledere og forvaltninger arbejder med at spotte pædagoger, som er interesseret i ledelse, og hvordan de får mulighed for at prøve sig selv af.

Lyt til episode 2: Hvordan spotter man kommende ledere og giver dem muligheder?

Den anden episode handler om, hvordan kommuner og institutioner kan finde frem til de kommende ledere og give dem muligheder for at tage springet til ledelse.

Du møder dagtilbudsleder René Busch Jensen fra Faxe Kommune, der fortæller om, hvordan han arbejder med at skabe åbenhed og en kultur, hvor pædagoger godt må tale højt om deres ledelsesambitioner.

Du møder også forvaltningschef Julie Becher i Holbæk Kommune og pædagogerne Parly Trendholm fra Holbæk og Peter Christensen fra Lejre Kommune.

Hør mere om:

 • Hvordan dialog og sparring understøtter pædagogers nysgerrighed på ledelse
 • Hvordan tillidshverv og tovholder-opgaver kan være en trædesten mod ledelse
 • Hvordan praktiske ledelsesopgaver i hverdagen giver pædagoger muligheder for at prøve sig selv af
 • Hvordan afklarings- og kompetenceforløb som "Leder på spring - springet til ledelse" kan styrke rekrutteringen

Læs mere om, hvordan et tillidshverv har været vejen til lederjobbet for tidligere pædagog Martin Kragballe Rasmussen:

Martin er ny leder i en daginstitution: Lad dig inspirere af hans vej fra medhjælper til leder

Læs også, hvordan tre kommuner arbejder med at spotte og udvikle lederaspiranter:

Sådan spotter og udvikler kommuner egne ledertalenter

I episode 3 får du mere at vide om, hvordan pædagoger kan træne og dygtiggøre sig til ledelse, og hvordan de kan lykkes som ledere.

Lyt til Episiode 3: Hvilken kompetenceudvikling er der brug for, og hvordan lykkes man som leder?

Tredje episode handler om, hvilken kompetenceudvikling pædagoger med interesse for ledelse har brug for, og hvordan man lykkes med springet til ledelse.

I episoden møder du Christina Nüssler, der er underviser på COK i forløbet "Leder på spring - springet til ledelse". Hun fortæller, hvordan pædagoger kan trække på kompetencer,  de allerede har, og sætte dem i spil i arbejdet som leder.

Du møder også pædagogerne Peter Christensen fra Firkløverskolen i Lejre Kommune og Parly Trendholm fra Vipperød Børnegård i Holbæk samt Julie Becher, der er forvaltningschef i Holbæk Kommune. Hun fortæller, at erfaringerne fra kompetenceforløbet gør hende fortrøstningsfuld i forhold til de fremtidige rekrutteringsudfordringer.

Hør mere om:

 • Hvordan en blanding af ledelsesteori og konkrete opgaver giver inspiration og skaber afklaring for pædagoger
 • Hvordan pædagogers kompetencer kan oversættes til arbejdet som leder
 • Hvordan pædagoger kan træne og dygtiggøre sig i blandt andet personaleledelse, faglig ledelse og kultur- og forandringsledelse
 • Hvilken betydning klar og tydelig kommunikation og feedback har for arbejdet som leder

Læs mere om seks kommuners erfaringer med at afklare og dygtiggøre pædagoger, der er interesseret i ledelse via kompetenceforløb:

Pædagogers vej til ledelse går via en praktisk øvebane og teoretisk viden

Læs også mere om kompetenceudviklingsforløbet "Leder på spring - springet til ledelse":

Leder på spring - springet til ledelse

Følg podcasten

Vil du have alle episoder af podcasten automatisk? Klik på ikonerne for at vælge, hvor du vil følge podcasten.

 

Leder på spring – springet til ledelse

Det er et afklarings- og kompetenceforløb for pædagoger, som er nysgerrige på ledelse.

COK (nu Kompent) står for forløbet, som blandt andet består af en række fælles læringsdage med deltagerne fra forskellige kommuner.

I projektet "Rekruttering af pædagoger til ledelse" har tre kommuner, Lejre, Faxe og Holbæk, deltaget med pædagoger.

Forløbet indeholder også individuelle samtaler og praktiske afprøvning på egen institution.

Hver deltager har en mentor, som er leder i egen eller en anden institution, tilknyttet.

Læs mere om forløbet

Temaside om pædagoger til ledelse

På siden kan du finde artikler om:

 • Hvad der skal til for at pædagoger tager springet til ledelse
 • Hvilke barrierer de oplever
 • Hvordan en række kommuner arbejder med kompetence- og afklaringsforløb til pædagoger, som er interesseret i ledelse
 • Hvordan kommuner og ledere spotter pædagoger, som ønsker at gå ledelsesvejen

Gå til temasiden:

Rekruttering af pædagoger til ledelse