Pædagoger motiveres til ledelse af at kunne præge den faglige pædagogiske udvikling

Pædagoger vælger ledelse for at skabe faglig udvikling og trivsel

Når pædagoger vælger at blive ledere, gør de det for at skabe arbejdsglæde, præge den faglige udvikling og gøre en forskel for børnene. Tre kommuner har lige nu pædagoger på kompetenceudvikling i at tage springet til ledelse.

Af Bettine Romme Andersen 17/09/2020
BUPL,
KL

Mange pædagoger vil gerne prøve kræfter med ledelse, og de motiveres af at udvikle den pædagogiske praksis gennem medarbejderne.

Men en del pædagoger er også usikre på, om de har de rette kompetencer, om arbejdspresset som leder er for stort, og om de kan håndtere kompleksiteten i lederjobbet.

Sådan svarer 301 pædagoger fra tre kommuner i en undersøgelse, som KL og BUPL har lavet om, hvad der motiverer, og hvilke barrierer de oplever i forhold til at søge et lederjob i en daginstitution eller en SFO.

Mange pædagoger vil gerne ledelse

I undersøgelsen svarer 43 procent af pædagogerne, at de i høj eller nogen grad er motiveret for en karriere som leder.

Og det tal overrasker Julie Becher, chef for Læring og Trivsel i Holbæk Kommune, der er en af de kommuner, som deltager i undersøgelsen.

- Det er kommet bag på mig, hvor mange der egentligt har lyst til ledelse - og at de har lyst til ledelse af de helt rigtige grunde. De vil noget med pædagogik og personaleledelse. Det er jo fedt, for det er den helt rigtige motivation, siger Julie Becher.

Springet fra pædagog til leder

Undersøgelsen indgår som en del af partsprojektet "Rekruttering af pædagoger til ledelse", som KL og BUPL står bag.

Besvarelserne fra de ledelsesinteresserede pædagogerne viser, at det, der trækker, er at skabe et godt arbejdsmiljø, præge den pædagogiske retning og motivere og lede andre pædagoger.

Men undersøgelsen peger også på en række udfordringer, der gør springet svært. Blandt andet ville pædagogerne finde ledelse mere attraktivt, hvis der var mere målrettet kompetenceudvikling, bedre muligheder for at prøve sig selv af og en mere fleksibel overgang fra pædagog til leder.

Kompetenceudvikling skal sikre fødekæde af talenter

KL og BUPL har på baggrund af kommunale erfaringer med før-leder-initiativer sammensat et nyt kompetence- og afklaringsforløb, "Leder på spring - springet til ledelse", som skal give ledertalenter teoretisk viden om og praktisk erfaring med ledelse.

Holbæk Kommuner har lige nu 12 pædagoger og en række ledere, der fungerer som mentorer, i gang med forløbet sammen med pædagoger og ledere fra Faxe og Lejre Kommuner.

- Vi er med i det her projekt for at blive klogere på, hvordan vi gør det attraktivt at være leder, og hvordan vi kan lave en fødekæde af pædagoger, som gerne vil ledelse, siger chef for Trivsel og Læring i Holbæk Kommune Julie Becher.

LÆS OGSÅ: Martin er ny leder i en daginstitution: Lad dig inspirere af hans vej fra medhjælper til leder

Ønske om yngre ledere fra egne rækker

Holbæk Kommune oplever ikke problemer med at rekruttere ledere til deres stillinger. Men de kunne godt tænke sig, at flere yngre pædagoger kastede sig ud i ledelse, og at flere fra egne rækker kom med i ansøgerfeltet, fortæller områdeleder Ziska Seirup, der har ansvaret for seks dagtilbud og en dagpleje.

- De ledere, vi får i dag, har været ledere andre steder, og det er ikke os selv, der "producerer" dem. Og samtidig er de alle 50+, så hvis vi skal have yngre kræfter ind, så skal vi selv "føde dem op", siger hun.

Derfor har både Julie Becher og Ziska Seirup store forventninger til, at "Leder på spring - springet til ledelse" kan give dem inspiration til at arbejde mere systematisk med udvikling af kommende ledere på børneområdet.

- Som arbejdsgiver har vi en opgave med at se på, hvad er det for nogle vilkår og forventninger, vi har til vores ledere, så man også kan være ung og familiemenneske og stadig begynde på en karriere som leder, siger Julie Becher.

Har jeg de rette kompetencer?

I undersøgelsen peger pædagogerne på en række barriere. De er blandt andet nervøse for, om arbejdspresset er for stort, om opgaverne er for komplekse, og om de har de nødvendige kompetencer til at blive leder.

Og de bekymringer skal tages seriøst, men ifølge Ziska Seirup er de til at arbejde med og imødekomme.

- Jeg tror, det handler om, at man ikke præcis ved, hvad de nødvendige kompetencer er, og det kan vi som ledere være med til at synliggøre ved at tale mere om, hvad vi beskæftiger os med, når døren er lukket, siger hun.

Julie Becher minder også om, at leder er ikke noget, man er, men noget man bliver.

- Man skal jo ikke kunne det hele på forhånd. Man skal sige til sig selv, jeg kan 80 procent nu, og så kommer resten, når jeg kommer i gang. Og det man ikke kan, det skal vi nok hjælpe med.

Ledelse fører til nyt fagligt fællesskab

En del pædagoger frygter ifølge undersøgelsen, at overgangen fra pædagog til leder er for brat, og at arbejdet er ensomt.

Og ja, det er til dels ensomt at være leder, siger Julie Becher, men når en dør lukkes, åbnes en ny.

- Det er en anden rolle, og der er ting, man ikke er en del af mere, men vores områdestruktur gør, at man får et nyt kollegafællesskab med andre ledere, som man kan sparre og reflektere sammen med, siger hun.

Den bratte overgang fra pædagog til leder kan til dels imødegås ved at give lederspirer særlige opgaver. Og det vil Ziska Seirup og Julie Becher være opmærksomme på i forhold til de pædagoger, som lige nu deltager i "Leder på spring - springet til ledelse".

- Om et halvt år står vi med 12 mennesker, som kan meget mere, og det skal vi kunne gribe, også selv om det ikke bliver med en lederstilling som det første. Vi skal distribuere ledele fx i form af arbejdet med pædagogisk læreplaner, nye samarbejder med skolerne, eller hvad vi nu står over for at skulle implementere, siger Julie Becher.

LÆS OGSÅ: Pædagogers vej til ledelse går via en praktisk øvebane og teoretisk viden

Om projektet: Rekruttering af pædagoger til lederstillinger

Projektet drives i et samarbejde mellem KL og BUPL og er en del af OK- aftalen 2018. Det løber fra starten af 2019 til starten af 2021.

Projektets målgruppe er pædagoger, der er afsøgende i forhold til ledelse som en mulig karrierevej.

Projektets første fase:

Der laves en analyse af, hvor stort behovet for nye ledere er om 5-10 år.

Derudover indsamles der erfaringer fra seks kommuner, som allerede har lavet før-leder initiativer.

En survey i tre kommuner undersøger pædagogernes motivation for at gå ledervejen samt de mulige barrierer for at gøre det.

Projektets anden fase:

På baggrund af den indsamlede viden i fase 1 bliver der udviklet et eller flere før-leder initiativer, der har fokus på ledernes mulighed for at spotte talenter, pædagogernes muligheder for at afklare om ledelse er noget for dem, og hvordan pædagogerne bliver kvalificeret til deres første lederjob gennem kompetenceudvikling.

De udviklede initiativer bliver afprøvet af pædagoger i tre kommuner.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Billedtekst

Områdeleder Ziska Seirup (tv) og chef for Læring og Trivsel Julie Becher.

Undersøgelse fra KL og BUPL om pædagoger til ledelse

301 pædagoger i tre sjællandske kommuner har svaret på en række spørgsmål om, hvad der gør dem interesseret i ledelse, og hvad der står i vejen for at gå den vej.

43 procent af pædagogerne svarer, at de i høj eller nogen grad er motiveret for at blive leder. 31 procent er slet ikke motiveret.

Motivationen er højest blandt de 30-39-årige.

  Det, der motiverer pædagogerne er:
  • at skabe trivsel og arbejdsglæde hos medarbejdere
  • at kunne præge faglig udvikling
  • at motivere og lede andre pædagoger
  • arbejdet med pædagogiske mål og strategier
  Barrierer for ledelse er:
   • en følelse af ikke at have de nødvendige kompetencer til at blive leder
   • en forestilling om at arbejdspresset er for stort
   • en usikkerhed omkring om de kan håndtere kompleksiteten i lederjobbet
   Det, der ville gøre ledelse mere attraktivt er:
   • mere målrettet kompetenceudvikling
   • bedre muligheder for at afprøve ledelsesopgaver
   • en mere fleksibel overgang
   Leder på spring – springet til ledelse

   Det er et afklarings- og kompetenceforløb for pædagoger, som er nysgerrige på ledelse.

   COK (nu Kompent) står for forløbet, som blandt andet består af en række fælles læringsdage med deltagerne fra forskellige kommuner.

   I projektet "Rekruttering af pædagoger til ledelse" har tre kommuner, Lejre, Faxe og Holbæk, deltaget med pædagoger.

   Forløbet indeholder også individuelle samtaler og praktiske afprøvning på egen institution.

   Hver deltager har en mentor, som er leder i egen eller en anden institution, tilknyttet.

   Læs mere om forløbet

   Download materiale om seks kommuners erfaringer med før-lederinitiativer