Leder på spring - springet til ledelse

Lyt til podcast: Hvordan støtter kommuner pædagoger, der er interesseret i ledelse

I denne podcast kan du høre, hvordan kommuner arbejder med at spotte pædagoger, som er interesseret i ledelse, og give dem muligheder for at prøve sig selv af i ledelsesfaget.

Af Bettine Romme Andersen 05/03/2021

Mange pædagoger vil gerne prøve kræfter med et lederjob i en daginstitution eller SFO, men de er samtidig usikre på, hvad det kræver.

Derfor har KL og BUPL taget initiativ til at udvikle kompetenceforløbet "Leder på spring - springet til ledelse".

Forløbet er blevet testet af tre kommuner, Faxe, Lejre og Holbæk. Her har pædagoger, som er nysgerrige på ledelse, deltaget, mens nogle af deres ledere har fungeret som mentorer.

I podcasten kan du høre perspektiver på springet til ledelse fra både pædagoger, en dagtilbudsleder, en forvaltningschef og undervisere på COK (nu Komponent), som har stået for kompetenceforløbet.

Ingen er født til ledelse

Denne episode handler om, hvordan kommuner og institutioner kan finde frem til de kommende ledere og give dem muligheder for at tage springet til ledelse.

Du møder dagtilbudsleder René Busch Jensen fra Faxe Kommune, der fortæller om, hvordan han arbejder med at skabe åbenhed og en kultur, hvor pædagoger godt må tale højt om deres ledelsesambitioner.

Du møder også pædagogerne Parly Trendholm og Peter Christensen, som har deltaget "Leder på spring - springet til ledelse", og forvaltningschef i Holbæk Kommune Julie Becher.

- Det gode ved forløbet er, at det har været lederudvikling i hverdagen og ikke væk fra hverdagen, så pædagogerne opdager, hvad deres leder laver, når døren er lukket. Det handler om at øve sig, for ingen er jo født leder, det er jo noget, man bliver i jobbet, siger Julie Becher.

I episoden kan du høre mere om:

  • Hvordan dialog og sparring understøtter pædagogers nysgerrighed på ledelse
  • Hvordan tillidshverv og tovholder-opgaver kan være en trædesten mod ledelse
  • Hvordan praktiske ledelsesopgaver i hverdagen giver pædagoger muligheder for at prøve sig selv af
  • Hvordan afklarings- og kompetenceforløb som "Leder på spring - springet til ledelse" kan styrke rekrutteringen

Læs også en artikel om, hvordan et tillidshverv har været vejen til lederjobbet for tidligere pædagog Martin Kragballe Rasmussen:

Martin er ny leder i en daginstitution: Lad dig inspirere af hans vej fra medhjælper til leder

Læs, hvordan tre kommuner arbejder med at spotte og udvikle lederaspiranter:

Sådan spotter og udvikler kommuner egne ledertalenter

I episode 3 får du mere at vide om, hvordan pædagoger kan træne og dygtiggøre sig til ledelse, og hvordan de kan lykkes som ledere.

Leder på spring – springet til ledelse

Det er et afklarings- og kompetenceforløb for pædagoger, som er nysgerrige på ledelse.

COK (nu Kompent) står for forløbet, som blandt andet består af en række fælles læringsdage med deltagerne fra forskellige kommuner.

I projektet "Rekruttering af pædagoger til ledelse" har tre kommuner, Lejre, Faxe og Holbæk, deltaget med pædagoger.

Forløbet indeholder også individuelle samtaler og praktiske afprøvning på egen institution.

Hver deltager har en mentor, som er leder i egen eller en anden institution, tilknyttet.

Læs mere om forløbet

Temaside om pædagoger til ledelse

På siden kan du finde artikler om:

  • Hvad der skal til for at pædagoger tager springet til ledelse
  • Hvilke barrierer de oplever
  • Hvordan en række kommuner arbejder med kompetence- og afklaringsforløb til pædagoger, som er interesseret i ledelse
  • Hvordan kommuner og ledere spotter pædagoger, som ønsker at gå ledelsesvejen

Gå til temasiden:

Rekruttering af pædagoger til ledelse