Top banner
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om projektet: Rekruttering af pædagoger til lederstillinger

Projektet drives i et samarbejde mellem KL og BUPL og er en del af OK- aftalen 2018. Det løber fra starten af 2019 til starten af 2021.

Projektets målgruppe er pædagoger, der er afsøgende i forhold til ledelse som en mulig karrierevej.

Projektets første fase:

Der laves en analyse af, hvor stort behovet for nye ledere er om 5-10 år.

Derudover indsamles der erfaringer fra seks kommuner, som allerede har lavet før-leder initiativer.

En survey i tre kommuner undersøger pædagogernes motivation for at gå ledervejen samt de mulige barrierer for at gøre det.

Projektets anden fase:

På baggrund af den indsamlede viden i fase 1 bliver der udviklet et eller flere før-leder initiativer, der har fokus på ledernes mulighed for at spotte talenter, pædagogernes muligheder for at afklare om ledelse er noget for dem, og hvordan pædagogerne bliver kvalificeret til deres første lederjob gennem kompetenceudvikling.

De udviklede initiativer bliver afprøvet af pædagoger i tre kommuner.

Download materiale om seks kommuners erfaringer med før-lederinitiativer