virkningsfuldt pædagogisk arbejde

Kom til inspirationsaften om virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud

BUPL, FOA og KL inviterer i regi af Fremfærd Børn til inspirationsaften om virkningsfuldt pædagogisk arbejde med børn i udsatte positioner i dagtilbud. Læs mere og tilmeld dig her.

Af Irene Aya Schou 04/02/2019
BUPL,
FOA,
KL

Hvad kendetegner dagtilbud, der lykkes med virkningsfuldt pædagogisk arbejde i socialt udsatte områder?

Hvilke ledelsesmuligheder og udfordringer er der i arbejdet med at skabe øget inklusion i dagtilbud beliggende i socialt belastede områder? Hvilke fællestræk er der blandt forvaltninger, som arbejder målrettet med at bryde mønstres for børn i udsatte positioner? 

Spørgsmål som disse vil blive præsenteret og diskuteret på en række inspirationsaftener i marts i henholdsvis Kolding, Aalborg og København. 

Udgangspunktet for diskussionen er forskningsprojektet ’Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud’, der er gennemført af professor Charlotte Ringsmose, Institut for Læring og Filosofi, AAU og lektor ph.d. i pædagogisk psykologi Lone Svinth, DPU.

Inspirationsaftenen er målrettet pædagogisk personale og ledere i daginstitutioner og dagpleje, studerende på de pædagogiske uddannelser, pædagogiske konsulenter og dagtilbudschefer.

I løbet af aftenen bliver der serveret en vand og en sandwich samt kaffe og te. Deltagelse er gratis og tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. 

Læs mere om programmet og tilmeld dig her:

Aalborg den 4. marts

Kolding den 5. marts

København den 6. marts

Kort om forskningsprojektet:

’Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud’ er et forskningsprojekt gennemført af professor Charlotte Ringsmose, Institut for Læring og Filosofi, AAU og lektor ph.d. i pædagogisk psykologi Lone Svinth, DPU.

Projektet undersøger, hvad der skaber virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud, og hvad der kendetegner de dagtilbud, der lykkes med det.

I alt 20 dagtilbud samt pædagogiske konsulenter og forvaltningschefer fordelt over hele landet har medvirket i projektet. Målet er at udbrede viden og erfaringer, som kan understøtte arbejdet med at skabe gode deltagelses- og udviklingsmuligheder for børn i udsatte positioner i alle landets dagtilbud. 

Bag projektet står BUPL, FOA og KL under Fremfærd Børn.