Frem mod fuldtid

Børnehus arbejder med gevinster og barrierer for flere på fuldtid

Se, hvordan tre børnehuse arbejder med at få flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid. Her kan du følge en arbejdsgruppe på en workshop om gevinster og barrierer for flere på fuldtid.

Af Bettine Romme Andersen 17/09/2021
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Stemningen er god, da to ledere og to medarbejdere fra institutionen Trekløveret, der består af tre børnehuse, skænker pulverkaffe, laver te og får sat sig om bordet i et lille mødelokale i Egegården i Gentofte.

De fire medlemmer af arbejdsgruppen skal i gang med deres anden workshop i arbejdet med at få flere kommunalt ansatte op i tid eller på fuldtid.

Til at guide gruppen igennem workshoppen er der to konsulenter fra KL og Forhandlingsfællesskabet, som sammen har sat fuldtidsindsatsen i søen i 26 kommuner.

- På første workshop talte vi meget om gevinsterne ved fuldtid. I dag skal vi se mere på barriererne, bryde dem ned i mindre stykker og finde ud af, hvad udfordringerne egentligt består i, lyder det fra Janne Sørensen, der er konsulent fra KL.

Opsamling på hjemmeopgave

Efter første workshop havde arbejdsgruppen været tilbage i deres respektive børnehuse og på personalemøder talt med kollegerne om, hvilke gevinster og udfordringer de ser ved, at flere skal op i tid eller på fuldtid.

- Det blev lidt blandet modtaget, men da vi fik talt os lidt varme på det, kom der mange input og ideer frem, siger Katrine Kyhl, der er daglig leder i Egegården.

I hvert børnehus skrev medarbejderne barrierer og gevinster ned på plancher og post-it´s, som gruppen havde med til workshoppen.

Nu var opgaven at snævre ind og prioritere i de mange gevinster og barrierer.

- I skal vælge de gevinster, som er de vigtigste, I kan opnå ved at flere arbejder på fuldtid. De skal være jeres ledestjerner. Og så ser vi på barriererne bagefter, sagde konsulent Janne Sørensen.

Gevinster ved flere på fuldtid

Pædagogmedhjælper Martin Vammen ruller plancherne ud på bordet, og i fællesskab begynder de fire deltagere at samle gevinster i temaer og diskutere dem.

- Der er flere post-it's, som handler om højere pædagogisk kvalitet - også over hele dagen, når man er flere i ydertimerne, siger Martin Vammen, der også er arbejdsmiljørepræsentant.

Der er post-it's med "arbejdsglæde", "mindre stress" og "mere nærvær i samarbejdet". Og så er der også flere gevinster, som handler om "lettere planlægning og skemalægning".

- Meget af det hænger sammen, for når der er god planlægning og godt skema, giver det kvalitet i arbejdet og nærvær, siger pædagog Mathilde Lauth, der arbejder i vuggestue.

Der er også nogle få lapper med "højere løn" og "bedre pension".

- Jeg er overrasket over, at økonomi spiller så lille en rolle, for over et helt liv er det jo ret meget mere, man kan få i løn og pension ved at være på fuldtid, lød det fra institutionsleder i Trekløveret, Paula Mieres.

Barrierer ved flere på fuldtid

- Nu er det blevet tid til, at I skal udvælge maksimalt fem barrierer, som I skal dykke ned i og se på, hvad der har vagt genklang hos jeres kolleger, lød opfordringen til næste opgave fra Lin Gyldenkærne, konsulent fra Forhandlingsfællesskabet.

Nye farverige plancher bliver rullet ud og grupperet.

- Det er meget omkring familielivet, der går igen, og fleksibilitet i forhold til planlægning af sin tid og mulighed for at dyrke andre interesser. Der er også noget om helbredet og restitution, siger pædagog Mathilde Lauth.

- Ja, det, der går igen fra alle børnehusene, handler om fleksibilitet og balancen mellem privatliv og arbejdsliv, supplerer institutionsleder Paula Mieres.

Udvælgelse af barriere

Workshoppen er nået til det punkt, hvor deltagerne skal "hælde barriererne ned i tragten" og ende med 1 måske 2, som de skal arbejde videre med i resten af forløbet.

Barriererne bliver vurderet efter, om de er svære eller lette at arbejde med, og om de har stor eller lille betydning. Og det er bestemt ikke nogen let øvelse, erfarer deltagerne.

- Det er svært at vælge, for man har lyst til at ruske ved det hele, siger leder Katrine Kyhl, mens Mathilde Lauth peger på, at alle er vigtige, men at nogle måske kunne lægges lidt sammen.

- Balancen mellem privatliv og arbejdsliv hænger tæt sammen med manglende fleksibilitet, siger hun.

De lander på at gå videre med en hovedbarriere; "manglende fleksibilitet" og en sidebarriere; "lille økonomisk gevinst ved at gå op i tid".

Frem mod næste workshop

For at undersøge barrieren om fleksibilitet nærmere vil gruppen bede alle medarbejdere være med til at skabe overblik over alle opgaver og deres placering på dagen. Når opgaverne er placeret, vil man drøfte, hvilke opgaver som eventuelt kan flyttes til andre tidspunkter for at kunne skabe mere fleksibilitet.

Derudover vil gruppen udsende et spørgeskema til alle medarbejdere for at få mere viden om deres syn på fleksibilitet, og hvad der skal til for at flere kan få lyst og mulighed for at gå op i tid.

Og sidste opgave inden næste workshop bliver, at tillidsrepræsentant Emilie Månsson, arbejdsmiljørepræsentant Martin Vammen og en medarbejder vil lave et par uddybende medarbejderinterviews hver, hvor de får mulighed for at spørge mere i dybden.

Sidebarrieren vil gruppen arbejde videre med ved at sætte pension på dagsordenen til et personalemøde og finde en ekspert, der kan fortælle om, hvilken betydning det har for pensionen, hvorvidt man er på fuldtid eller deltid.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Billedtekst

Arbejdsgruppen i Trekløveret er i gang med at udvælge barrierer, som de skal skal arbejde videre med på næste workshop og siden afprøve i praksis. Fra venstre pædagogmedhjælper og AMR Martin Vammen, pædagog Mathilde Lauth, leder Kathrine Kyhl og leder Paula Mieres.

En institution - tre børnehuse

Daginstitutionen Trekløveret består af tre børnehuse, der ligger på tre forskellige adresser i Vangede i Gentofte Kommune - Egegården, Cassiopeia og Vangede Børnehus.

Alle tre huse er integrerede institutioner med vuggestue og børnehave.

Arbejdsgruppen består af:

Katrine Kyhl, Egegården, daglig leder Egegården

Paula Mieres, institutionsleder Trekløveret

Martin Vammen, arbejdsmiljørepræsentant og pædagogmedhjælper

Emilie Månsson, tillidsrepræsentant og pædagog

Mathilde Lauth, pædagog

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

En fremtid med fuldtid