Biblioteker i bevægelse

Mere viden: Vejviser til andre nyttige ressourcer

Vejviseren er en samling af henvisninger til nyttige redskaber og inspiration til kompetenceudvikling inden for biblioteksområdet.

Af Bettine Romme Andersen 26/10/2021
Fremfærd

Der er stor forskel på landets folkebiblioteker. Fælles for dem alle er imidlertid, at de arbejder med at skabe de bedst mulige faciliteter og tilbud for borgerne, og at de alle er i konstant bevægelse for at løse denne opgave bedst muligt. De redskaber, som er blevet udviklet i forbindelse med projektet Biblioteker i bevægelse, har til formål at understøtte denne udvikling. Men de kan eller skal ikke løse alle udfordringer. 

I årenes løb er der udviklet en række andre udgivelser og guides, som på forskellig vis kan bidrage til at udvikle kompetencer på folkebibliotekerne. I dette dokument har vi samlet en liste med nogle udvalgte ressourcer. 

Design thinking for libraries

Design thinking for libraries er et projekt, hvor IDEO i sammenspil med offentlige biblioteker i Aarhus og Chicago har justeret IDEO’s design thinking-metoder, så de understøtter bibliotekers behov. Her er særligt fokus på at forstå brugernes behov og inddrage lokalsamfundet. Design thinking for libraries har udviklet et toolkit, der hjælper bibliotekerne til at udvikle bedre tilbud, services og oplevelser for bibliotekets brugere.
Læs mere om IDEO’s design thinking begreb
Læs mere om Design thinking for libraries og hent deres toolkit

Servicedesign

Servicedesign ligger i tråd med design thinking som tilgang. Målet er at blive i stand til at udvikle bedre (dvs. mere attraktive, effektive og anderledes) serviceydelser. MedSom design thinking sker dette gennem brug af designerens værktøjskasse. Service Design Institute udbyder undervisning, materialer og onlinekurser i blandt andet servicedesign og kunderejser.

Læs mere servicedesign på instituttets hjemmeside

Slip brugerne løs på biblioteket - Kogebog til brugerinddragelse

Aarhus Hovedbibliotek har i projektet Slip brugerne løs afprøvet en række metoder til at inddrage brugere. Metodeguiden, eller kogebogen, har til formål at gøre metoderne anvendelige for så mange som muligt. Kogebogen indeholder både basisredskaber, som man bør starte med, basal strukturering af arbejdet. Metoderne er inddelt i grupper efter type og efter stigende sværhedsgrad.

Hent guiden “Slip brugerne løs på biblioteket - Kogebog til brugerinddragelse”

Centralbibliotekerne 

Centralbibliotekerne har en lang historie som kompetence-hub for folkebibliotekerne.  Centralbibliotekets rammaftale for 2021-2024 er dirigeret efter tre temaspor: Glæden ved sprog, litteratur og læsning, Kultur for alle samt Borgeren i den digitale transformation. Gå på opdagelse i Centralbibliotekets aktiviteter og ressourcer.

Bib-dok - evaluering og dokumentation på bibliotekerne

BibDok er en biblioteksfaglig evaluerings- og dokumentationsmetode. På bibdok.dk kan du finde korte introduktioner til kvantitativ og kvalitativ metode, samt indføring i hvordan man kan anvende de metodiske værktøjer til at undersøge og dokumentere indsatser specifikt indenfor biblioteksverdenen.

Læs mere om evalueringsmetoden og hent guiden

Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Tænketanken Fremtidens Biblioteker er sat i verden for at fremme viden og debat om udviklingen af landets biblioteker. Tænketanken undersøger, tester og skaber viden om, hvad fremtidens bibliotek bør indeholde, hvilke services der skal udvikles og med fokus på brugernes og samfundets behov. Tænketanken formidler både egne og andres undersøgelser, og varetager projekter og netværksaktiviteter. Gå på opdagelse her

Bibliotekets betydning for borgerne - undersøgelse og brugsguide til Betydningskompasset 

Roskilde Centralbibliotek har i samarbejde med Seismonaut foretaget en undersøgelse af folkebibliotekets betydning for borgerne i Danmark. Undersøgelsen sætter fokus på, hvordan borgerne oplever betydningen af bibliotekets tilbud og aktiviteter. Her handler det altså om at forstå, hvad borgeren har fået ud af at låne materialet, deltage i arrangementet osv. - snarere end hvor mange der har lånt en bog, hvor mange der har deltaget i et arrangement. Undersøgelsen er suppleret med en guide til brug af Betydningskompasset og det betydningssprog, som det bygger på.

Læs mere om projektet

Hent undersøgelsen “Folkebibliotekets betydning for borgerne i Danmark” 

Hent “Guide til brug af Betydningskompasset”

Applaus - publikumsudvikling inden for scenekunsten 

Applaus arbejder med at gøre publikumsudvikling til en integreret del af den danske scenekunst. Applaus tilbyder en række konkrete værktøjer til publikumsudvikling, som sagtens kan give inspiration uden for scenekunstens verden. Der er også en del analyser og rapporter, kurser mv. Applaus er finansieret af Kulturministeriet og forankret hos Udviklingsplatformen for Scenekunst.

Kom i gang med de kvalitative metoder

Fælles for mange af de ressourcer, vi har listet her, er behovet for at mestre forskellige kvalitative metoder. Kvalitative metoder er ikke nødvendigvis svære at komme i gang med, men de kræver lige så megen omhu og grundighed som de kvantitative metoder. Ofte er arbejdet nemmere at tage hul på, hvis man følges godt på vej. Aarhus Universitet har udarbejdet en simpel guide til det gode interview. Dertil har Seismonaut har lavet en guide til kvalitative metoder, der samler forskellige metoder fra ekspertinterviews til fokusgruppeinterviews og observationer.

Læs om Aarhus Universitets tilgang til interviews 

Hent Seismonauts guide til kvalitative metoder

Download artiklen til print (pdf)

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.