Biblioteker i bevægelse

Fire redskaber om tværgående samarbejder på biblioteker

Her kan I læse og hente fire konkrete redskaber, som kan hjælpe jer i arbejdet med temaet tværgående samarbejder.

Af Bettine Romme Andersen 27/10/2021
Fremfærd

Folkebiblioteket samarbejder i stigende grad med mange forskellige institutioner, organisationer og virksomheder. 

Det skaber nye samarbejder med aktører uden for bibliotekerne, både på tværs af forvaltninger i kommunerne, men også med andre kulturinstitutioner, organisationer og erhvervsliv.

Her er fire redskaber til at arbejde med de tværgående samarbejder, som er udviklet af medarbejdere og ledere fra folkebiblioteker fra hele landet.

Fem gode råd til arbejdet med tværgående samarbejder

Tænk positivt, konkret og handlingsorienteret er nogle af de centrale råd.

 

Aktørmapping - guide til at skabe et samarbejdslandkort

Redskabet er en guide til at finde de rigtige samarbejdspartnere for dit bibliotek, som har fælles eller overlappende (udviklings)mål med dit bibliotek.

 

Det gode samarbejde - det første og det sidste møde

Dette redskab indeholder to simple faciliteringsskabeloner, som kan tages i brug, når I starter nye samarbejder op - og når I afslutter samarbejder.

 

Vurdér niveauet af jeres samarbejdsrelationer

Netværkscirklen er et redskab, der kan bruges til at skabe overblik over, hvilke former og formaliseringsgrader jeres samarbejdsrelationer har, hvordan I bedst udvikler og plejer dem samt, hvilke nye samarbejder der kunne mangle.

 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kortlægning af bibliotekernes kompetencebehov

Dyk ned i kortlægningen, som sammenfatter resultaterne fra de gennemførte interview og spørgeskemaundersøgelser og sætter fokus på tre kompetencebehov for medarbejdergrupperne i dag og den nære fremtid.