En fremtid med fuldtid

Rengøringspersonale på workshop: Hvad står i vejen for flere på fuldtid?

Repræsentanter fra to rengøringsdistrikter i Odense var i sidste uge samlet til workshop om, hvilke barrierer og gevinster der er ved at få flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Af Bettine Romme Andersen 21/09/2021
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Kan mit helbred holde til fuldtid? Kan jeg nå at hente børn, hvis jeg skal arbejde flere timer? Mister jeg min boligstøtte, hvis jeg går op i tid?

Det er nogle af de bekymringer, som rengøringsmedarbejderne i Odense Kommune har i forhold til at arbejde flere timer eller komme på fuldtid.

Det kom frem på anden workshop i fuldtidsindsatsen, som KL og Forhandlingsfællesskabet står bag. Baggrunden for indsatsen er, at der på mange velfærdsområder er udfordringer med at rekruttere personale.

Indsatsen omfatter 26 kommuner, der på flere velfærdsområder er i gang med at undersøge udfordringer og muligheder for, at flere kommunalt ansatte går op i tid.

Gevinster ved at arbejde flere timer

Repræsentantger fra to rengøringsdistrikter i Odense, der deltager i workshop-forløbet, havde efter første møde været tilbage blandt deres kolleger og tale om, hvilke barrierer og gevinster de kan se ved at arbejde flere timer.

- De kan godt se, at der mangler hænder og synes, at det er en god idé at se på, hvad der skal til for, at flere vil op i tid, sagde leder af distrikt Sydøst, Elisabeth Nissen.

Først var der fokus på gevinsterne, som de to grupper præsenterede. Der blev blandt andet peget på den økonomiske del ved at gå op i tid - mere løn og bedre pension.

Der blev peget på, at det er nemmere at fastholde medarbejdere, når de har et job med timer nok til at leve af, og at flere timer vil føre til bedre samarbejde.

- Der vil være nogle fordele for arbejdsmiljøet, og det vil skabe mere sammenhold i gruppen, sagde rengøringsassistent Dorthe Sørensen fra distrikt Nord.

Barrierer for fuldtid

Blandt barriererne fremlagde de to grupper medarbejdernes bekymring for at kunne hente børn og have tid med familien ved fuldtidsarbejde. De pegede også på, om helbredet kan holde til det fysisk hårde arbejde i flere timer.

Og den bekymring kan rengøringsassistent Pia Jørgensen, der selv er på fuldtid, godt genkende.

- Man bruger lidt flere kræfter, og det er hårdt fysisk arbejde, så man kan have lidt mindre energi, når man kommer hjem, så det handler om at passe på sin krop, sagde Pia Jørgensen.

Der var også en økonomisk barriere blandt medarbejderne. Nogle er bekymrede for, at de mister deres boligstøtte, hvis de går op i tid og dermed op i løn. Så det skal kunne betale sig økonomisk, hvis de overvejer flere timer.

Rengøringsassistent Stig Andersen og tillidsrepræsentant Jeanette Bach vurderer i samarbejde med deres gruppe barriererne ud fra, om de er lette eller svære at overkomme og arbejde med.

Dertil var transport mellem arbejdssteder i kombistillinger også en bekymring. Hvis man skal have to-tre forskellige arbejdssteder for at få timer nok til fuldtid og samtidig skal kunne nå frem til tiden alle steder, så er der potentielt nogle udfordringer.

- Det må være stressende at skulle køre så meget rundt, og hvis man så også kommer og er til besvær på den arbejdsplads, man skal gøre rent, så er det ikke sjovt, sagde Dorthe Sørensen.

Hun blev bakket op af rengøringsassistent og arbejdsmiljørepræsentant i distrikt Nord, Stig Andersen.

- Det er klart en barriere, hvis man oplever at blive set skævt til, hvis man kommer for sent til sit andet sted i en kombistilling.

  Nu skal der graves dybere

  Efter, at alle barriererne var kommet på bordet, udvalgte grupperne de temaer, de vil arbejde mere i dybden med, inden de senere i forløbet skal finde og afprøve løsninger, der kan få flere til at vælge at gå op i tid.

  Begge grupper vil gå tilbage og interviewe deres kolleger om:

  • Hvad det fysiske og psykiske arbejdsmiljø betyder for kollegernes lyst til at gå op i tid? Hvad med de indsatser, der allerede er for arbejdsmiljøet?
  • Hvad balancen mellem arbejdsliv og privatliv samt livsfaser betyder? Hvad er vigtigt at finde løsninger på for at kunne gå op i tid?
  • Nogle kolleger kan være utrygge ved, om de mister økonomisk støtte ved at gå op i tid og kender måske ikke gevinsterne for deres løn og pension. Hvordan ser det samlede regnestykke ud?
  Er du interesseret i flere artikler som denne?

  Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
  Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

  Billedtekst

  Fra venstre rengøringsassistent Pia Lauritsen, rengøringsassistent Tina Jørgensen og leder Elisabeth Nissen.

  Om fuldtidsindsatsen

  KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

  Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

  De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

  En fremtid med fuldtid