konferenceteaser

Tilmeld dig og bliv inspireret på konference om fremtidens boformer

Hvad skal der til for at skabe kvalitet i indsatsen for borgere med omfattende- og varige funktionsnedsættelser? Det har KL og Socialpædagogerne sat fokus på i et Fremfærd Særlig Behov-projekt, hvis pointer bliver præsenteret på en konference i Odense den 11. juni.

Af Bettine Romme Andersen 04/04/2019
Fremfærd

Arbejder du direkte med borgere med omfattende funktionsnedsættelser eller på myndighedsområdet, så vil der være inspiration at hente på konference om faglighed i fremtidens boformer.

Konferencen i Odense den 11. juni vil blandt andet præsentere Fremfærd Særlige Behov-projektet "Fremtidens Boformer", hvor der er udviklet en række anbefalinger til, hvordan botilbud kan arbejde med at udvikle kvaliteten i deres indsats.

Anbefalinger skal være en inspirationskilde

De ni anbefalinger og medfølgende implementeringsguider beskriver god praksis inden for temaerne fra Socialtilsynets kvalitetsmodel.

Projektleder og chefkonsulent i KL Rigmor Lond håber, at det udviklede materiale kan være til gavn for andre botilbud og kommuner, som ønsker at udvikle deres praksis.

- I det her projekt har vi arbejdet med at udvikle kvaliteten i botilbud for en særlig udsat gruppe, som er borgere med omfattende funktionsnedsættelser. Det er vigtigt at have fokus på denne gruppe, da de ellers let risikerer at blive overset. På konferencen formidler vi resultater fra projektet. Vi håber, at andre kommuner vil kunne hente inspiration til, hvordan de skal arbejde med kvalitet i fremtidens botilbud, siger hun.

Mød nogle af de deltagende botilbud

Fremfærd-projektet har beskrevet ni gode praksisformer fra botilbud rundt om i landet, og de er så prøvet af på andre botilbud og tilpasset deres lokale virkelighed. På konferencen kan du møde ledere og medarbejdere fra flere af botilbuddene, fortæller projektleder Sofie Nørgaard-Nielsen, der er socialfaglig konsulent i Socialpædagogerne.

- Botilbuddene har gjort sig en masse erfaringer med, hvordan man går til værks, når man gerne vil udvikle kvaliteten i sin indsats til borgeren, men også hvordan man oversætter og anvender andres erfaringer i sin egen lokale praksis, siger Sofie Nørgaard-Nielsen.

Du kan blandt andet møde Botilbuddet Samstyrken Krogen 5 fra Varde, som har arbejdet med at skabe integration og samspil med lokalsamfundet og Center for Neuropædagogik i Næstved, som har arbejdet med trivselsplaner, der detaljeret beskriver en udfordrende hverdagssituation for en borger.

- Deres viden er guld værd, og den vil vi gerne give konferencedeltagerne mulighed for at få del i. På den måde kan de kvalitetsløft, der er udviklet i projektet, blive bredt ud. Der, hvor det er muligt, kan vi lige så godt stille os på skuldrene af hinanden og lære af dem, der allerede har banet vejen, siger Sofie Nørgaard-Nielsen.

Hør Team Tvilling fortælle om stærke fællesskaber

Der er desuden oplæg om dilemmaer i det socialfaglige arbejde, når medarbejdere skal yde støtte til, at borgerne kan være aktive deltagere i eget liv frem for passive modtagere af støtte ved forsker og sociolog Maria Røgeskov fra VIVE samt oplæg om, hvad sundhedsfaglig kvalitet er ved oversygeplejerske Annemarie Rohrberg fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Mød derudover Team Tvilling, som består af Peder og Steen Mondrup, der i 2014 gennemførte KMD Ironman i København. De vil fortælle om vigtigheden af stærke fællesskaber og af at være aktive sammen.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om projekt "Faglighed i fremtidens boformer"
Fremfærd særlige behov

Hvordan sikrer vi et godt liv for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser, som har brug for massiv hjælp og støtte hele deres liv? Projektet sætter fokus på, hvad der skal til for at levere kvalitet i botilbud til borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser.

Projektet tager udgangspunkt i en række botilbud, der hver især har gjort sig gode erfaringer, som andre botilbud kan lære af. På baggrund af denne best practice og forskning på området er der blevet udarbejdet anbefalinger til, hvordan den faglige udvikling, målopfyldelse og trivsel for medarbejdere og beboere kan styrkes og nytænkes. 

Læs mere om baggrunden for projektet

Tilmeld dig konferencen

Konferencen afholdes tirsdag den 11. juni 2019 fra kl. 9-16 i konferencehuset Odeon i Odense.