En fremtid med fuldtid

Deltidskulturen skal udfordres i det vestjyske og "plejer" skal afmonteres

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der grøde i deltidskulturen. Medarbejdere på deltid ytrer ønske om at få flere timer, og lokale arbejdspladser skal i gang med at afmontere "plejer" og finde nye kreative løsninger, som kan afhjælpe rekrutteringsudfordringerne.

Af Bettine Romme Andersen 20/09/2021
Forhandlingsfællesskabet,
KL

I mange af de vestjyske kommuner er der flere medarbejdere på deltid sammenlignet med andre kommuner.

Og sådan har det været så længe, at det sågar har fået sit eget navn; deltidsbæltet.

Derfor var antagelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune også, at sådan er det bare - nogle medarbejdergrupper ønsker kun at være på deltid, fordi det er der en kultur for.

Man får viden, når man spørger

Men den antagelse blev der lavet om på i 2018, da spørgsmålet om at gå op i tid kom med i kommunens trivselsmåling.

- Det var det sidste spørgsmål i skemaet med overskriften "Rekrutteringsudfordringer", fortæller Birgit Hunskjær, der er fællestillidsrepræsentant for socialpædagogerne.

Hun var sammen med fællestillidsrepræsentanten fra FOA med til at sætte fokus på deltid og fuldtid i kommunens Hovedudvalg og fik spørgsmålet med i trivselsmålingen.

Spørgsmålet lød: "Hvis der var mulighed for det, vil du i så fald ønske at gå op i tid?" Her kunne man svare ja, nej eller ved ikke.

Det viste sig, at 30 procent af de medarbejdere, som arbejdede 33 timer eller mindre, ønskede at få flere timer. Og det resultat overraskede de fleste i Hovedudvalget, fortæller Birgit Hunskjær.

To fagområder skal arbejde videre

Svarene fra trivselsmålingen og en indsats for rekruttering og fastholdelse i kommunen har blandt andet ført til, at to fagområder, Sundhed og Omsorg og Handicap og Psykiatri, skal se på muligheder og løsninger for at få flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

- Vi står lige nu i startblokken og er stadig nysgerrige på, hvordan vi kan komme videre i forhold til de antagelser og bekymringer, som mange har i forhold til at gå op i tid, siger Henrik Juul Kjær, der er fagchef for Handicap og Psykiatri.

Han fortæller, at de blandt andet bliver mødt med bekymringer blandt driftslederne, som på de enkelte bosteder skal have budgetter til at holde og have vagtplaner til at gå op.

- Jeg oplever ikke, at driftslederne ikke vil, men mere antagelser og myter om, hvordan det i praksis kan lade sig gøre og hænge sammen med flere medarbejdere op i tid, siger han.

Momentum for flere op i tid

For bare et par år siden var temaet om flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid slet ikke gangbart, fortæller sundheds- og omsorgschef Anja Thoft Bach, som nu oplever en bred interesse for dagsordenen i kommunen.

- Jeg kan se, der er momentum, og kulturen rykker sig fra den her deltidskultur til, at lederne godt ved og er bevidste om, at de skal i dialog med medarbejderne omkring timeantal, siger Anja Thoft Bach.

Derfor bestræber lederne i hjemmeplejen og på plejecentrene sig også på at spørge medarbejderne, om de vil op i tid, når en ledig stilling bliver slået op.

- Det handler også meget om at få afmonteret "plejer" hos blandt andre ledere og vagtplanlæggere, så man kan se mere fleksibelt på det i forhold til arbejdsliv og privatliv. En vagt behøver ikke at være fra kl. 7-15, bare fordi den plejer at være det, siger hun.

De steder, hvor lederne er lykkes med at skabe mere fleksibilitet, er mere eftertragtede, når der slås stillinger op.

- Vi kan se, at det simpelthen giver flere ansøgere til de områder, siger Anja Thoft Bach.

Der er brug for kreativitet og nytænkning

Både fagchef i Handicap og Psykiatri Henrik Juul Kjær og fællestillidsrepræsentant Birgit Hunskjær er enige om, at der skal tænkes kreativt og nyt i det forestående arbejde med at få flere op i tid eller på fuldtid.

- Det vil være godt med nogle forløb, hvor vi ser tingene på en anden måde, som eksempelvis, hvorfor skal alle vores borgere i bad om morgenen, hvorfor kan nogle ikke komme i bad om aftenen? Sådan nogle andre tanker er der brug for, siger Birgit Hunskjær.

- Vi skal have de kreative løsninger frem og inddrage erfaringer fra andre kommuner, og så skal vi lave nogle prøvehandlinger, det kunne eksempelvis handle om at stå til rådighed for et nabo-bosted eller lave en timebank, siger fagchef Henrik Juul Kjær.

Han lægger vægt på, at nye løsninger skal give mening på faktorer som vagtplaner, økonomi og leveret tid i forhold til det, borgerne har brug for.

Løsninger skal findes lokalt

På et netop afholdt møde i fag-MED i Sundhed og Omsorg lægger man op til, at dialogerne og løsningerne om flere op i tid skal forankres lokalt.

- Det er jo ikke mig som chef, som skal sidde og tegne løsningerne, det er drøftelserne ude lokalt, der skal bane vejen, siger Anja Thoft Bach.

Fag-MED anbefaler derfor, at lokal-MED og de enkelte arbejdspladser på personalemøder griber bolden og tager en dialog om myter, muligheder og antagelser om fuldtid på deres arbejdsplads.

Det kan de ifølge sundhed- og omsorgschefen med fordel gøre med udgangspunkt i de materialer, som fuldtidsindsatsen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet har på hjemmesiden fuldtid.dk.

- Der er mange gode pointer, blandt andet at der set fra et borgerperspektiv er meget mere kontinuitet i plejen og omsorgen, når flere arbejder mere. Og så er der en dimension i forhold til, hvad flere timer betyder for medarbejdernes lønkroner udbetalt og deres pension senere hen, siger Anja Thoft Bach.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Følg fuldtidsindsatsen på LinkedIn
En fremtid med fuldtid