Dagtilbud

Udgivelser

Virkningsfuldt pædagogisk arbejde

Rapport om virkningsfuld pædagogik: 10 fokuspunkter, der kan ændre praksis

Kan der peges på en række fællestræk blandt forvaltninger, ledere og pædagogisk personale i de dagtilbud, der arbejder målrettet med at bryde mønstre for børn i udsatte positioner og som lykkes? Få her 10 konklusioner fra forskningsrapport.

Få inspiration til at inddrage børneperspektiver i forældresamarbejdet

Et nyt katalog giver inspiration til, hvordan børnenes perspektiver bedst kan inddrages i samarbejdet med forældrene i daginstitutionerne.