SPARK holder oplæg om samarbejde om kerneopgaven

To værktøjer der gør jer skarpere på kerneopgaven

Kerneopgaven skal skabe værdi for borgeren. Men hvordan kan arbejdspladsen blive skarpere på at trække i den retning? Det gav to SPARK-konsulenter deres bud på under en workshop om psykisk arbejdsmiljø på BFA's arbejdsmiljøkonference.

Af Bettine Romme Andersen 27/03/2019

Hvorfor er vi her? Og hvad kan vi bidrage med? Det er nogle af de centrale spørgsmål, som ledere og medarbejdere på en arbejdsplads skal kunne svare på, for at kerneopgaven har sat sig fast i organisationens rygrad.

Og forståelsen af kerneopgaven er fundamentet for, at man på tværs af faggrupper kan trække i samme retning, lyder det fra SPARK-konsulent Ole Henning Sørensen.

- Når vi render rundt med meget forskellige idéer om, hvad kerneopgaven er, så kan dialogen blive svær. Derfor kan det være godt at tale sig ind på kerneopgaven, sagde han på BFA's arbejdsmiljøkonference i Nyborg den 26.-27. marts.

Her afholdt han sammen med sin kollega Karin Thomassen en workshop om at samarbejde om kerneopgaven.

- Jo bedre vi kan forstå den opgave, vi laver, og hvordan den påvirker kerneopgaven, jo bedre står vi som organisation - fordi vi trækker i samme retning, siger Ole Henning Sørensen i sit oplæg.

Metoder til samarbejdet om kerneopgaven

På workshoppen præsenterede de to konsulenter nogle af de værktøjer, de bruger, når de i gratis SPARK-forløb hjælper ledere og medarbejdere på eksempelvis daginstitutioner, botilbud eller plejehjem med at formulere kerneopgaven og prioritere i arbejdsopgaverne.

Blandt værktøjerne var "prioriteringstrekanten", som er hentet fra BFA-materialet "Forebyg stress i fællesskab".

Den metode har SPARK-konsulent Karin Thomassen blandt andet brugt på en lille folkeskole, som gerne ville blive bedre til at prioritere i arbejdsopgaverne på tidspressede dage.

- Når man bruger den, så kigger man på, hvad er vigtigst, og hvad der kan vælges fra, og det prioriteres så ind på trekanten. Det mest essentielle ved metoden er, at man får en diskussion af, hvad, vi synes, er vigtigt, og derefter bliver enige om, hvad vi så gør, når vi er pressede. Hvordan prioriterer vi?, siger Karin Thomassen.

Værktøjet blev afprøvet i skolens MED-udvalg, så de var trænede i metoden, inden de skulle ud og lave den med deres kolleger.

Og det værktøj inspirerede Pia Nørmølle, der er HR- og Arbejdsmiljøkonsulent i Vesthimmerlands Kommune (i midten) og med på workshoppen:

- Vi har arbejdspladser, som med fordel kunne tale om, hvordan de prioriterer deres arbejdsopgaver i forhold til kerneopgaven. Netop fordi mange har forskellige standarder for, hvad de synes, er deres opgave. Jeg tænker også, at vi som HR-afdeling kan støtte op og hjælpe dem med at arbejde med det, siger Pia Nørmølle.

Hvad er vores standard og forventninger?

En anden metode handler om at skabe balance mellem ressourcer og indsats og forventningsafstemme kvalitetsniveauet.

Metoden hedder "Kvalitet i kerneydelsen" og kommer også fra BFA's materiale "Forebyg stress i fællesskab". Metoden kan bruges til at få en samtale i gang om, hvad man kan tillade sig at forvente af sine kolleger.

- Man laver en drøftelse af, hvad standarden er hos os. Hvad er det forventede niveau for en given opgave? Hvornår man ved, at man er under niveau, og hvornår gør man for meget, siger SPARK-konsulenten.

Er forventningerne for store eller uklare i forhold til kvaliteten i udførelsen af opgaverne kan det blive en belastning i arbejdet, som kan udvikle sig til stress.

Efter at have hørt om de forskellige metoder skulle deltagerne på workshoppen i små grupper selv prøve kræfter med nogle af værktøjerne.

De skulle både indkredse kerneopgaven og beskrive de forskellige faggruppers bidrag til løsning af kerneopgaven.

Og det inspirerede Jens Boye (til højre), der er renovationsleder i Aalborg Kommune. Han noterede sig særligt to ting, som han vil tage med sig fra workshoppen.

- Vi kommer fra ledelsen, og vi er slet ikke i tvivl om, hvad kerneopgaven er. Men ved alle vores medarbejdere det også? Det er en af de ting, vi skal hjem og bruge noget tid på - at få budskabet om kerneopgaven ud i alle geledder. Og så er vi blevet inspireret af værktøjet om standarder, hvor man som medarbejder kan gå hjem og tænke, har jeg lavet mit arbejde til standard, over eller under standard?, siger Jens Boye.

Den ledende oversygeplejerske på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Region Midtjylland, Elsebeth Vesterheden (i midten), tager også nogle pointer med sig hjem, hvor en flytning har udfordret arbejdsmiljøgrupperne i, hvor de skal lægge deres fokus, og hvordan de skal prioritere deres opgaver.

- Vi har et møde i næste uge, hvor vi helt konkret kan sige, hvad er det nu lige kerneopgaven er i arbejdsmiljøgrupperne? Og ud fra den snak kan vi samle op på, hvad er standard, og hvad er forventningen, siger hun.

Foto: Bettine Romme Andersen
Workshop om samarbejde om kerneopgaven
Foto: Thomas Søndergaard.

SPARK-konsulenterne Ole Henning Sørensen og Karin Thomassen gav et indblik i deres erfaringer med eksempler fra fire arbejdspladser, som har kørt en SPARK-proces om den fælles kerneopgave.

Deltagerne på workshoppen afprøvede selv nogle af værktøjerne.

Prioriteringstrekanten - skab fælles prioriteringer
Prioriteringstrekanten

Prioriteringstrekanten er et af de værktøjer, som SPARK benytter ude på de kommunale arbejdspladser. I kan bruge den, når I har udfordringer med at nå alle opgaver eller savner klare prioriteringer og tydelighed i opgaverne. 

Prøv prioriteringstrekanten

Vejledning til kvalitet i kerneydelsen

Metoden findes på side 4 i værktøjet "Mening i arbejdet".