Tillidsrepræsentant og stress

Tillids­repræsentanten er ikke terapeut

Når fællestillidsrepræsentant Kirsten O. Jensen, Børn og Unge Områdets institutioner i Århus Amt, møder en stresset kollega, tager hun hånd om sagen med en vis portion erfaring. Det er nemlig en problematik, hun har stået med mange gange før.

Af Personaleweb 06/08/2006
Danske Regioner,
Forhandlingsfællesskabet,
KL

- Det første jeg gør, er at bede vedkommende om at sætte sig ned og med egne ord beskrive den aktuelle situation. Tankerne vokser jo i hovedet på folk og de kan ikke finde ud af så meget. Mange står på en isflage og ved ikke, i hvilken retning, den driver.

Med de store forandringer i amterne oplever Kirsten O. Jensen den store usikkerhed, det efterlader. Hvad skal vi lave i den nærmeste fremtid? Hvor skal jeg arbejde? Hvem skal jeg arbejde sammen med? Disse og mange andre helt grundlæggende spørgsmål bliver stillet af ansatte og tillidsrepræsentanter i disse måneder.

Og det er ikke kun kollegaerne, der søger hjælp hos Kirsten O. Jensen. Også lederne ringer og vil måske have hjælp til at komme igennem en periode med langtidssygemeldinger på grund af for stort arbejdspres.

Gode råd til TR der arbejder med stress

Der er brug for, at sætte konkrete ord på hverdagens job-oplevelser.

Fællestillidsrepræsentant Kirsten O. Jensen

'Papiret' er navnet på en samling gode råd, som Kirsten O. Jensen og hendes kolleger støtter sig til, når de skal videre i stressarbejdet. Papiret hænger overalt på institutionerne med gode råd til at finde ud af, hvad der kan være problemet, hvis man oplever stress. Rådene er med tiden stykket sammen fra mange forskellige pjecer og bøger.

- Jeg går papiret igennem med den stressede kollega, der skal svare på spørgsmål som: Hvad er tidsrøveren i dit arbejde? Har du store arbejdsmængder? Eller er opgaverne for svære for dig?

Her understreger Kirsten O. Jensen det væsentlige i også at få lederen i tale, så den stressede medarbejder kan få hjælp til at prioritere sine opgaver.

LÆS OGSÅ: Når tillidsrepræsentanten og leder bliver en duo

- Det kan også være nødvendigt at inddrage lederen, når en stresssygemeldt person vender tilbage. Der skal måske løftes nogle opgaver væk for at tilbageslusningen bliver god, og lederen skal tage stilling til, hvordan vi i fremtiden undgår at komme i en lignende situation.

Kend dine grænser som tillidsrepræsentant

En af grundene til, at Kirsten O. Jensen bliver inddraget i stresstilfældene er, at kollegaerne hellere går til hende som tillidsrepræsentant eller kollega end til lederen. Det kan nemlig være vanskeligt at sige til sin leder, at man ikke længere føler sig i stand til at klare jobbet, eller at der er samarbejdsvanskeligheder med en anden.

- Jeg er dog meget bevidst om, at jeg ikke er psykolog og der er klare grænser for, hvor langt jeg kan gå i forhold til mine kolleger. Jeg holder det på det daglige plan. Men jeg har også mødt hende, hvor blikket var tomt og energien sivet ud. Hun blev opfordret til at gå til egen læge og tage kontakt til HK. Jeg kunne ikke hjælpe mere, erkender Kirsten O. Jensen.

Samtidig opfordrer hun andre tillidsrepræsentanter til at tage initiativ til, at det bliver legalt at tale om stress ude på arbejdspladserne.

- Der er brug for, at sætte konkrete ord på hverdagens job-oplevelser.

Om projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Artiklen er en del af projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab', hvor Personalepolitisk Forum har samlet viden om, erfaringer med og metoder til at opdage, forebygge og håndtere stress.

Læs også aftalerne om trivsel og sundhed for kommuner og regioner.

Viden om stress
Kontakt vedrørende projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Preben Meier Pedersen, KL, pmp@kl.dk, 3370 3819

Henrik Carlsen, KTO, hc@kto.dk, 3347 0617

Nicolaj Krogh Jensen, Danske Regioner, nkj@regioner.dk, 3529 8327