cover forskningsrapport stressprojekt

Bliv klogere på forskningen bag stressprojektet

Læs forskningsrapporten af Pernille Steen Pedersen, og få indblik i forskningen bag værktøjerne.

Af Sine Molbæk-Steensig 16/03/2020
Fremfærd

Formålet med forskningsrapporten er at give et indblik i projektet "Ledelse, kerneopgave, arbejdsfællesskaber og stress". Rapporten ser nærmere på projektets aktiviteter, metoder, resultater og formidlingsaktiviteter.

Målgruppen for rapporten er - ud over partssamarbejdet Fremfærd - ledere og medarbejdere på kommunale arbejdspladser med interesse for arbejdsmiljø. Derfor er formidlingen så levende og enkel som muligt med minimal brug af referencer og fagtermer, i stedet anvendes citater til at illustrere pointer og begrebsmæssige sammenhænge.

Forskningsrapport: Ledelse, kerneopgave, arbejdsfællesskaber og stress

Tema om stress