Sygefravær - et pejlemærke for stress

Sygefravær - et pejlemærke for stress

I 2004 blev det et krav, at sygefravær skal indgå i arbejdspladsernes lovpligtige APV. Det har betydet, at sammenhængen mellem arbejdsmiljø og sygefravær er blevet mere tydelig, og indsatsen prioriteres nu på det regionale og kommunale område.

Af Personaleweb 02/06/2009
Danske Regioner,
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der en klar sammenhæng mellem stress og sygefravær.

Stresset Gennemsnit antal sygedage fra arbejdet det sidste år

Slet ikke 4,48

Kun lidt 7,49

Noget 8,82

Ret meget 15,44

Virkelig meget 29,74

Kilde: Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt medlemmer af FTF (CASA, 2006). En repræsentativ tværsnitsundersøgelse omfattende 1.547 personer.

Risikoen for langtidssygefravær stiger jo flere rollekonflikter, jo lavere værdsættelse, jo lavere ledelseskvalitet, og jo større følelsesmæssige krav og krav om at skjule følelser i arbejdet.

Fra fravær til nærvær

Når man skal forklare, hvorfor en medarbejder melder sig syg eller går småsløj på arbejde skelner man mellem nærværsfaktorer og fraværsfaktorer. En nærværsfaktor en noget, som får os til at komme på arbejde på trods, og en fraværsfaktor er det, der får os til at blive væk. Man skelner også mellem positive nærværsfaktorer og negative nærværsfaktorer.

Læs også: Vi havde brug for en fælles forståelse af stress

En positiv nærværsfaktor kan være, at der er gode kolleger. Det er altså noget godt, der trækker os. En negativ nærværsfaktor er, at der ikke er andre til at lave arbejdet.

Det er illustreret i skemaet herunder.

fravaers_naervaersfaktorer

Fravær

Fraværsfaktorer kan være, at man skal passe sit syge barn. Det kan også være, at man har et belastende og nedslidende arbejde. Andre årsager kan være manglende motivation, fx fordi man ikke møder anerkendelse eller værdsættelse eller har oplevelsen af, 'at man går i med tapetet' på arbejdspladsen.

Nærvær

Nærværsfaktorer kan handle om, at man har et godt arbejde, gode kolleger, et spændende og udfordrende arbejde og i det hele taget en god arbejdsplads. Det er faktorer, som har positiv betydning for ens velbefindende, og som mindsker risikoen for sygdom.

Nærværsfaktorer kan også være af mere negativ karakter. Det kan være, at arbejdet hober sig op, hvis man er væk, eller at ens ansættelse kommer i fare, hvis man har sygedage.

Arbejdspladsen kan gøre en del for at mindske fraværsfaktorerne og fremme nærværsfaktorerne. Det er elementer, der kan indgå i fx arbejdspladsens fraværspolitik eller i den tilbagevende medarbejderudviklings-samtale.

Om projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Artiklen er en del af projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab', hvor Personalepolitisk Forum har samlet viden om, erfaringer med og metoder til at opdage, forebygge og håndtere stress.

Læs også aftalerne om trivsel og sundhed for kommuner og regioner.

Kontakt vedrørende projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Preben Meier Pedersen, KL, pmp@kl.dk, 3370 3819

Henrik Carlsen, KTO, hc@kto.dk, 3347 0617

Nicolaj Krogh Jensen, Danske Regioner, nkj@regioner.dk, 3529 8327