Forebyg og håndter stress med de rigtige kompetencer

Kompetencer og stress

Fokus på kompetencer er en vigtig og nødvendig vej til at øge opmærksomheden på, hvordan man opdager, forebygger og håndterer stress.

Af Personaleweb 02/06/2009
Danske Regioner,
KL,
KTO

Ledernes kompetence til personaleledelse står helt centralt i denne sammenhæng, men det kan også stresse, hvis der mangler kompetence på anden vis:

  • Medarbejderne skal kunne omgås hinanden på en anerkendende og konstruktiv måde
  • MED-organisationens medlemmer skal kende roller og opgaver i den forbindelse
  • De nødvendige faglige kompetencer for at løse arbejdspladsens kerneopgave skal være til stede
  • Arbejdet skal tilrettelægges effektivt
  • Kommunikationskanalerne i organisationen skal være kendte og velfungerende både horisontalt og vertikalt

Det kan altså være relevant i forhold til stress og trivsel at fokusere på kompetencer på flere niveauer:

  • Medarbejdere / kollegers kompetencer til at identificere, håndtere og forebygge stress,
  • Ledernes kompetencer i lederrollen
  • Den samlede organisations / arbejdsplads' kompetencer via samarbejdet i MED / SU samt mellem tillids-, sikkerhedsrepræsentant og leder.


Hvis en organisation mangler kompetencer på trivsel / stress-området, kan det være nødvendigt at ændre på rekruttering, efteruddannelse, belønningsstruktur mv.

Udviklingen af kompetencer i forhold til stress skal ske i sammenhæng med det øvrige arbejde med at udvikle trivsel og godt arbejdsmiljø. Det er desuden vigtigt at knytte an til øvrige udviklingsaktiviteter, herunder leder- og organisationsudvikling i bred forstand.

Pjecen 'Skab trivsel og undgå stress' til HOVED-MED-udvalget præsenterer to tilbud som sætter fokus på kompetenceudvikling.

Om projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Artiklen er en del af projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab', hvor Personalepolitisk Forum har samlet viden om, erfaringer med og metoder til at opdage, forebygge og håndtere stress.

Læs også aftalerne om trivsel og sundhed for kommuner og regioner.

Kontakt vedrørende projektet 'Stop stress - skab trivsel i fællesskab'

Preben Meier Pedersen, KL, pmp@kl.dk, 3370 3819

Henrik Carlsen, KTO, hc@kto.dk, 3347 0617

Nicolaj Krogh Jensen, Danske Regioner, nkj@regioner.dk, 3529 8327