Trivsel og kerneopgave

Opgaveoverblik og fokus på kerneopgaven sænker oplevelsen af arbejdsmængden

Trivselsmålingen for Børnehuset Løvvangen viste, at arbejdspresset udfordrede medarbejdernes trivsel. Derfor har de arbejdet med modellen 'Veje til trivsel – fra måling til handling', der viser de forskellige faser af arbejdet med trivsel og blandet andet sat fokus på kerneopgaven.

Af Personaleweb 14/01/2013
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Trivselsmålingen for Løvvangen viste, at arbejdspresset udfordrede medarbejdernes trivsel. Prioriteringen og formuleringen af indsatsområder var derfor ikke svær. Løvvangen satte gang i en indsats for at få bugt med arbejdspresset. Omdrejningspunktet var gode dialoger og samvær som handling.

Kickstart med arbejdspres og kerneopgave

Personalegruppen kickstartede dialogen om arbejdspresset, og hvad der kunne mindske det, på en fælles temadag. Her fik alle medarbejdere muligheder for at fortælle, hvordan de havde det, og hvordan de oplevede at blive set, hørt og forstået.

Herefter holdt personalet et to-dages internat, hvor de arbejdede med:

  • Dialoger om, hvem der har hvilket ansvar og hvilke opgaver hvornår. Opgave- og ansvarsfordelingen skrives i ugeskemaer med overblik over hver enkelt dag. For eksempel hvem går på legepladsen, hvem vinker med børnene, og hvem sørger for at stille eftermiddagsmad frem.
  • Definition af kerneopgaven.
  • Fortælle den gode historie om arbejdet og fokusere på det, vi får gjort godt, i stedet for det vi ikke når.

Resultater og effekter

Overblikket over arbejdsopgaver giver overblik over egne opgaver og en større indsigt i kollegaers opgaver og behov for eventuel støtte. På den baggrund har man opnået det nødvendige overblik for at ændre på opgaverutiner. Det har udmøntet sig i blandt andet en ændret måde at afholde spisesituationerne på med mindsket travlhed ved middagstid til følge. Med udgangspunkt i overblikket har man også skabt små rum for den enkelte pædagog til fordybelse med færre børn. Dette er accepteret og forstået af kollegaerne.

Når opgaverne er fastlagt for hele uger af gangen, giver det plads til at fokusere på, hvordan man som medarbejdere vil udfylde opgaven. Derved kommer indflydelsen i arbejdet til at handle mere om, hvordan man gør tingene end om, hvem der gør hvad.

Lederen beder ofte medarbejderen om at fortælle positive historier fra dagen - om stjenestunder. Det har øget tilliden og skabt øget fokus på succeser og faglighed.

Gennem arbejdet med blandt andet kerneopgaven har man fået mere fokus på, hvad der er tid til. Det er også blevet ok at sige fra, når der ikke er tid. Følelsen af belastning i forhold til arbejdspresset er ikke længere den samme. Som en medarbejder formulerer det: ”Den grå sky er blevet lysere”.

På personalemøderne er der ikke længere en anerkendende runde, hvor alle skal sige noget om nogle, men i stedet giver kun en kollega anerkendelse til en anden og forbereder sig på det inden. Det har øget opmærksomheden på kollegers styrker og på hinandens praksis.

Der er kommet øget fokus på en positiv kommunikation med forældre og børn. I stedet for den traditionelle tavle med billeder af alle medarbejdere, som er ansat på institutionen, har man eksempelvis indført den praksis, at hver medarbejder sætter et billede af sig selv op, når de kommer og tager det ned igen, når de går. På den måde viser man både børn og forældre, hvem og hvor mange der er tilstede. Det bidrager til en fælles forståelse af muligheder og begrænsninger for dagens aktiviteter. De får fokus på det positive i, hvem der er til stede lige nu, i stedet for at fokusere på, at der er mange på kurser, til møder, sygemeldte mm.

Tips og gode råd

  • Prioriter den reflekterende kommunikation. Den kan tage tid, men er afgørende for at kunne koordinere og levere et godt stykke arbejde.
  • Skab overblik over de praktiske forhold. Så kan I holde fokus på faglighed, og vikarer kan nemt falde ind og varetage opgaverne ved behov.
  • Tag væk sammen og få ro til at fordybe jer.
  • Giv rum til at tale om det, som er svært for den enkelte, og arbejd konstruktivt videre med at skabe gode løsninger for alle.

Denne artikel er en del af et tema om at skabe en god trivselsproces.

 

Arbejdspladsen

Børnehuset Løvvangen er en daginstitution normeret til 62 børn i alderen 0-6 år. Løvvangen ligger i et boligområde, hvor en del af områdets familier har brug for en særlig indsat. Det stiller store krav til personalet om høj faglighed, professionalisme, en del skriftligt arbejde samt tværfagligt samarbejde med rådgivere, forskellige pædagoger og andre interessenter i lokal området.

Der er fokus på, at alle ansatte i huset har hjertet og hjernen på det rette sted, at de voksne er nærværende, anerkendende, har en positiv omgangsform og tone i forhold til børnene, forældrene og ikke mindst personalet i mellem.

Formel

Fælles overblik om hverdagens opgaver og fokus på kerneopgaven= reduceret oplevelse af arbejdsmængden = øget trivsel.

Baggrund og trivselsproces

Løvvangen har arbejdet særligt med handlings- og opfølgningsfasen i trivselsprocessen.

Kontakt

Anitta Søgaard-Jacobsen, Børnehuset Løvvangen, ASJA-fb@aalborg.dk, 9817 4355