Bondo og Ziegler. Foto: Thomas Søndergaard

Bondo og Ziegler: Godt arbejdsmiljø skabes i fællesskab

Hvorfor er der brug for et konsulenthold i psykisk arbejdsmiljø i kommunerne?

Af Irene Aya Schou 13/04/2016

Normalt er de politiske modstandere. Men når det gælder godt psykisk arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser, så er der meget at være enige om. Hør hvad de kommunale parter bag det nye fælles initiativ SPARK, Anders Bondo Christensen og Michael Ziegler, fortalte de 1500 deltagere ved åbningskonferencen for SPARK i DGI-huset i Vejle.

Hvorfor er dette initiativ så vigtigt?

Anders Bondo Christensen: Jeg har oplevet, at uanset hvilken organisation, der skal formulere overenskomstkrav, så står forbedring af det psykiske arbejdsmiljø højt på listen. Det fortæller mig, at det er noget, der betyder rigtig meget for den kommunale medarbejder. Arbejdet er en stor del af vores liv. Vi skal trives på arbejde. Vi skal fungere godt i et kollegialt fællesskab og kunne overkomme vores opgaver. Og så ved vi oven i købet, at et godt psykisk arbejdsmiljø også øger produktivitet og giver højere kvalitet i arbejdet.

Michael Ziegler: Jeg er helt enig med Anders. Samtidig er det vigtigt at sige, at virkeligheden har ændret sig siden finanskrisen. Vi laver ikke nedskæringer og massive reformer i kommunen, fordi vi keder os på borgmesterkontoret. Vi ved godt, at det påvirker det psykiske arbejdsmiljø, når strukturer forandrer sig, men vi kan ikke aflyse forandringer. Til gengæld kan vi snakke om, hvordan vi håndterer forandringer på en god måde, så vi bevarer et godt arbejdsmiljø.

Hvad betyder det, at SPARK er et fælles initiativ?

Michael Ziegler: Godt arbejdsmiljø skabes i samarbejde ude på den enkelte arbejdsplads. Derfor er det enormt vigtigt, at vi som centrale parter står sammen og viser, at vi kan samarbejde. Dermed sender vi et signal om, at dette er noget, vi skal løse i fællesskab. Vi bidrager med værktøjer og gode ideer og kan på den måde understøtte samarbejdet ude omkring på arbejdspladserne, men der findes ikke et sæt regler, der kan sikre et godt arbejdsmiljø generelt i den kommunale sektor.

Anders Bondo Christensen: Vi har som forhandlingsparter erkendt, at vi ikke kan ændre det psykiske arbejdsmiljø ved et centralt forhandlingsbord. Det er ude på den enkelte arbejdsplads, at man kan gøre en forskel. Derfor er jeg så glad for, at der er kommet så mange i dag, og at der var kø for at komme med. Dette projekt lykkes kun, hvis der er nogle ude på den enkelte arbejdsplads, der er parat til at løfte opgaven. Så min appel er: Tag fat derude, ledere, tillidsfolk, medarbejdere og find ud af, præcis hvad der skal ske på jeres arbejdsplads, for at I får et bedre arbejdsmiljø i dagligdagen.

Der er afsat 25 millioner kr.- hvor langt rækker de?

Anders Bondo Christensen: Man har lyst til at sige: ”Som en skrædder i helvede”. De rækker ikke ret langt: Derfor opfatter vi det også mere som en form for katalysator. Der skal lokal energi ind i det her. 25 millioner kroner ændrer ikke noget i sig selv. Vi skal følge op på dette initiativ ved overenskomstforhandlingerne i 2018. Så må parterne der vurdere, om det er et initiativ, der skal følges op. Jeg vil opfordre jer, der kommer fra organisationerne, til at give os feedback. Hvad mangler I? Hvad kan vi gøre bedre? Vi kaster os ud i nyt land. Vi skal indhente erfaringer i, hvordan man tilrettelægger en proces, så det giver mening.

Michael Ziegler: Pengene rækker ikke til alt. Vi kan måske komme ud på et par hundrede pr. år af de 30.000 kommunale arbejdspladser. Men jeg tænker meget i: Lad de gode eksempler sprede sig. Det er styrken i det der. Og er der behov for at opjustere indsatsen, så gør vi nok også det, når vi skal snakke om tingene i 2018.

Hvad er jeres succeskriterium?

Michael Ziegler: For mig er succeskriteriet, at alle arbejdspladser har fokus på godt arbejdsmiljø og ikke mindst, at det sker i samarbejde. Man må ikke læne sig tilbage og sige, at det er noget, som ledelsen må håndtere. Omvendt må man heller ikke sige, at det er noget, som kollegaskabet skal håndtere. Det skal håndteres i fællesskab. Den bevidsthed skal der gerne være på alle arbejdspladser.

Anders Bondo: Mit succeskriterium er helt klart, at man kommer til at opleve, at det har gjort en konkret positiv forskel. Her taler jeg ikke om store revolutioner, men at man på nogle konkrete områder har sat nogle ting i værk, så ledere og medarbejdere føler, at de har været med til at skabe en bedre dagligdag.

Om SPARK
SPARK

SPARK står for Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne. SPARKs konsulenter kører ud i landet og besøger lokale, kommunale arbejdspladser, hvis ledere og medarbejderrepræsentanter har brug for at se på det psykiske arbejdsmiljø sammen. SPARK er et fælles initiativ mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.

Læs mere om SPARK og SPARKS tilbud her.

Læs hvordan I selv søger her.