SPARK

Deltagere

SPARK-konference: Det tager vi med os

Den 11. april blev KL og Forhandlingsfællesskabets fælles initiativ SPARK lanceret ved en stor konference om godt psykisk arbejdsmiljø. Vi spurgte fem af de 1500 deltagere, hvad de med hjem fra konferencen, og hvordan SPARK kan hjælpe dem med udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø. Læs om deres oplevelser her.

Af Irene Aya Schou 26/04/2016

 

Marianne Mortensen - HR/Arbejdsmiljøkonsulent, Brønderslev Kommune.

Jeg er her, fordi jeg er meget interesseret i, hvad SPARK-konsulenterne kan hjælpe os med i kommunen og i vores HR-afdeling. Det har været positivt, og hvis jeg kan booke dem i dag, så gør jeg det. Vi har jo fået nogle andre udfordringer, for eksempel i forhold til inklusion i skolerne, dobbeltdiagnostiserede ældre og tidlige udskrivninger fra psykiatriske hospitaler. Derfor ændrer vores kerneopgave sig hele tiden, og i dag har det været spændende at høre om, hvad andre gør. Desuden er jeg MED- og arbejdsmiljøunderviser, og det her kan jeg implementere i begge undervisningsseancer.

Svend Troelsen – faglig sekretær, Socialpædagogernes Landsforening, Storkøbenhavn:

Mit ønske for dagen er at få en masse inspiration til, hvordan jeg kan være med til at guide andre. Altså at kunne give nogle råd omkring psykisk arbejdsmiljø og vide, hvor vedkommende kan henvende sig, eksempelvis hos SPARK-konsulenterne. Arbejdsmiljøet inden for mit område er voldsomt presset, og vi har jo haft fem uhyggelige drab. Der er virkelig behov for det her konsulenthold, for det skaber fokus, men der er også behov for at diskutere, om der er de rigtige ressourcer på nogle særlige områder. -

Joan Jørgensen, lærer Ishøj Kommune:

Jeg er næstformand i Hoved MED-udvalget i Ishøj Kommune, og vi ville gerne med til konferencen, fordi vi ønsker at sparke noget i gang derhjemme. Der er jo altid arbejdspladser, som kunne have brug for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, så det skal vi hele tiden have fokus på. Nu har vi fået noget inspiration, og nu ved vi, at SPARK-konsulenterne er her, og så kan vi tage hjem og fortælle, at der er de her muligheder, hvis man har brug for det. Jeg synes særligt, det lyder spændende, at der nu kan understøttes nogle projekter, og det skal vi være opmærksomme på at huske.

Henrik Jensen – daglig arbejdsmiljøleder, Aarhus Kommune:

Psykisk arbejdsmiljø fylder enormt meget. Vi arbejder med vold og trusler og social kapital, og når der kommer et nyt, fælles initiativ som det her, så er vi nødt til at være med. Det er en af de kanaler, hvor vi kan få noget viden og få del i nogle kompetencer. Jeg er ikke sikker på, at vi vil få meget glæde af at få en konsulent ud nu, for vi er allerede i gang med nogle processer, men det materiale og de tanker og ideer, som jeg får med her, vil gøre en forskel for os. Desuden synes jeg, det er spændende at skelne mellem kerneydelsen og kerneopgaven, og tænke lidt over, at hvis vores sted brændte ned i nat, hvad ville så ikke blive gjort.

Lene Brygger, leder af hjemmeplejen, Odder Kommune:

Vi har hele vores MED-udvalg med i dag, så vi er 20-25 mennesker fra Odder Kommune. Arbejdsmiljø fylder rigtig meget hos os, og det er en opgave, som vi går meget op i, og som vi tager meget seriøst. Derfor er en dag som denne meget oplagt at deltage i. Nu er jeg jo leder af hjemmeplejen, og her har vi ca. hundrede medarbejdere, som stort set alle er social- og sundhedshjælpere, og vi oplever, at vi kommer ud i flere og flere pressede situationer, hvor arbejdsmiljøet er på spil. I dag kan vi blive inspireret, og når vi ser tingene fra flere vinkler, får vi også nogle redskaber til vores dagligdag.

SPARKS tilbud
SPARK

SPARK tilbyder støtte og sparring til jeres lokale TRIO/MED, sådan at I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø. 

Læs mere om SPARKs tilbud her.

Om SPARK
SPARK

SPARK står for Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne. SPARKs konsulenter kører ud i landet og besøger lokale, kommunale arbejdspladser, hvis ledere og medarbejderrepræsentanter har brug for at se på det psykiske arbejdsmiljø sammen. SPARK er et fælles initiativ mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.

Læs mere om SPARK og SPARKS tilbud her.

Læs hvordan I selv søger her.