Himmelbjerget

App giver muligheder for naturoplevelser: Borgerinddragelse sikrer kvaliteten

Takket være en ny app kan borgere i Silkeborg udstyret med en mobiltelefon eller iPad så let som ingenting finde skønne naturruter. Borgerinddragelse og tværfagligt samarbejde har banet vejen.

Af Irene Aya Schou 16/05/2017

I Silkeborg Kommune har man udviklet en app, der indeholder gå- og løberuter i områdets skønne natur. Men app’en kan mere end det. Den indeholder også oplysninger om bl.a. bademuligheder, udendørs fitnessredskaber, udsigtspunkter og bålpladser undervejs på ruterne.

Derved håber kommunen at gøre det nemmere for alle borgere at bruge naturen og således øge sundhed og livskvalitet.

- Naturen skal ikke bare være en skøn kulisse. Den skal bruges aktivt, siger idræts- og fritidskonsulent i Silkeborg Kommune, Anders Chr. Larsen, der har siddet med i en tværfaglig projektgruppe.

App’en er netop blevet lanceret. Arbejdet med at udvikle app’en har indgået i et projekt under partssamarbejdet Fremfærd Bruger om ’brugerindddragelse og tværfaglighed på teknik- og miljøområdet’.

En forudsætning for at deltage i projektet har været, at borgernes behov og ønsker tilgodeses, og at arbejdet med at udvikle app’en sker i et tværfagligt samarbejde mellem flere forvaltninger.

Borgerinddragelse

At begge disse kriterier er blevet opfyldt, kan Anders Chr. Larsen godt skrive under på. Ideen til den såkaldte fodturs-app er direkte inspireret af borgerne.

Under arbejdet med Silkeborg Kommunes nye udviklingsstrategi tilbage i 2015 meldte over 300 borgere nemlig ind med gode idéer til, hvordan man kan udvikle kommunen. Mange af disse kredsede om naturen og om, hvordan borgerne i dagligdagen kan få endnu mere glæde af den.

LÆS OGSÅ: Borgere hjælper hinanden med digital selvbetjening

- Særligt behovet for flere og bedre gå- og løberuter gik igen i de mange henvendelser. Det behov har vi siden testet og undersøgt nærmere ved en brugerworkshop, der bl.a. afslørede, at borgerne efterspørger en digital løsning, der skaber overblik over de eksisterende muligheder for at gå og løbe i kommunen, siger Anders Chr. Larsen.

Under arbejdet med app’en har kommunen holdt møder og workshops med to forskellige grupper: En gruppe bestående af borgere, der for nyligt er flyttet til byen samt en gruppe bestående af repræsentanter for foreninger bl.a. vandrelaug og løbeklubber.

Det samarbejde har givet værdifuldt input, understreger Anders Chr. Larsen.

- Borgere og foreningslivet har bl.a. påpeget, at de gerne vil vide, om en rute er barnevognsvenlig, hvor lang den er, og om der er mulighed for at bade, og hvor der er borde og stole, hvis man skal spise frokost, siger han.

Tværfagligt samarbejde i kommunen

Fodturs-app’en er et projekt, der går på tværs i Silkeborg Kommune og berører flere fagområder/afdelinger nemlig Analyse og Udvikling, Kultur- og Borgerservice og Teknik og Miljø.

Hver afdeling har sine styrker og faglige udgangspunkt, påpeger Anders Chr. Larsen, der selv kommer fra Kultur og Borgerservice.

- Teknik og Miljø ved, hvor naturen er, fordi de vedligeholder stier og arbejder med digitale kort. Kultur og Borgerservice tager udgangspunkt i forenings- og idrætslivet og deres vilkår for at udøve aktiviteter, mens Analyse og Udvikling har det brede borgerperspektiv. Hvad er det gode liv i Silkeborg Kommune? Hvad man har brug for som henholdsvis børnefamilie, tilflytter eller pensionist, siger han.

Anders Chr. Larsen har oplevet, at samarbejdet om app’en, hvis tekniske løsninger er udviklet af det lokale webbureau Attityde, har givet et godt fundament for at videre samarbejde på tværs i kommunen.

- Nu kender vi hinanden. Det øger chancerne for, at vi vil samarbejde fremadrettet om andre projekter. Det er også værd at nævne, at vi har haft et godt samarbejdet med Naturstyrelsen. Det åbner ligeledes nye muligheder, siger han.

Siloer nedbrydes

App’en indeholder i alt 12 populære gå- og løberuter fordelt rundt i Silkeborg Kommune. På sigt er det også planen at lægge mountainbike-ruter ind. Målet er, at app’en indenfor det første halve år downloades minimum 300 gange.

For Anders Chr. Larsen er det væsentligste mål dog allerede nået: Projektet har vist, at borgerinddragelse og tværfagligt samarbejde er vejen til bedre løsninger.

- Siloer er brudt ned. Vi har mødt foreningerne. Vi har mødt borgerne. Og vi har gjort det som en samlet kommune. Borgerinddragelsen er det, der kvalitetssikrer vores produkt. Når man byder ind med forskellige fagligheder i sådan et projekt, kan man virkelig komme langt, siger han.

LÆS OGSÅ: Tre skridt til at bygge bro mellem siloer

Om fodturs-app

Projektet har til formål:

  • At understøtte en opgaveløsning, hvor flere brugere oplever, at deres ønsker og behov bliver tilgodeset
  • At arbejde med udvikling af tværfaglighed i den interne organisering af opgaveløsning
  • At synliggøre de kommunale tilbud for brugerne, hvor tværfaglige kompetencer netop har været i spil i opgaveløsningen
  • Gøre det nemmere for borgere, motionister, turister mv. at komme ud i naturen for derigennem at øge livskvalitet og sundhed samt Silkeborg Kommunes generelle attraktivitet som bosætningskommune