Hash tag skilt ved Arrenakke Bakke

Tværgående samarbejde og lokalt ejerskab gav kampagne luft under vingerne

En kampagne i Halsnæs Kommune fik sidste år borgerne til at dele deres yndlingssted på Instagram. Kampagnens succes blev skabt gennem samarbejdet mellem kommune, produktionsskole og en kulturforening.

Af Mia Dalby Larsen 24/02/2017
Fremfærd

Hen over sommeren 2016 kunne borgere, sommerhusejere og turister dele billeder af deres yndlingssted i Halsnæs Kommune på Instagram under hashtagget #deldithalsnaes. De kunne støde på store skilte i naturen formet som hastags, de kunne deltage i en konkurrence og læse om kendte kulturpersonligheders yndlingssted i den lokale hustandsomdelte avis.

Det var alt sammen en del af et projekt, som Halsnæs Kommune havde sat i værk med finansiering fra puljen Brugerinddragelse og Tværfaglighed under Fremfærd Bruger med henblik på at inddrage borgerne i en samlet indsats for at vise, hvor mange smukke steder, der er i kommunen.

Lokal forankring lykkedes

En ting er en kampagne sat i gang af en kommune målrettet borgerne og med gode resultater. Men en anden ting er, at kampagnen er eksempel på, hvordan man med lokalt engagement og involvering er lykkedes med et samarbejde på tværs af afdelinger i kommunen, på tværs af kommune og forening og på tværs af kommune og produktionsskole.

Kampagnen fik fine resultater udadtil, hvor der blev delt 300 billeder, og hvor cirka 7000 mennesker interagerede med billederne. Men den betød også, at kommunen har selv har opnået læring om tværgående samarbejder. Det fortæller projektleder for kampagnen Magnus Ankerstrøm Andreassen.

- Det, vi tager med os, er at have borgerfokus, når vi arbejder på tværs i kommunen. Og så har vi fundet ud af, at vi sagtens selv kan løfte sådan en opgave lokalt i stedet for som det første at hyre nogle konsulenter, siger han.

LÆS OGSÅ: Samskabelse i Kerteminde forener mennesker og natur

Borgerne blev ambassadører

Helt konkret gik kampagnen ud på at sætte skilte op i kommunen formet som et hashtag og på den måde opfordre borgerne til at tage billeder og dele på instagram og være ambassadører for den smukke natur, som findes i Halsnæs Kommune. Hashtaggene blev designet og produceret hos den lokale produktionsskole, og et samarbejde med den lokale forening Kulturstøberiet gav for alvor kampagnen luft under vingerne.

Kulturstøberiet gik nemlig i gang med at lave indhold til kampagnen. De skrev artikler til en husstandsomdelt avis seks uger i træk henover sommeren med lokale kulturpersonligheder, som fortalte om deres yndlingssted, og hvad det betød for dem. De udpegede så de steder i kommunen, hvor de tydelige hash-tag skilte skulle stå.

- Kampagnen blev meget ikke-kommunal. I stedet for, at det var mig som kommunalt ansat, som slog skiltene op med en hammer, skrev teksterne og sagde ’Tag billeder her, fordi der er smukt’, så blev det de lokale kulturpersonligheder, fortæller Magnus Ankerstrøm Andreassen og understreger, at det betød, at kampagnen også kom længere ud end til de borgere, der har en profil på instagram.

Rækkevidde ud over instragram-generationen

Borgere og sommerhusejere læste om stederne og kampagnen i avisen, og man kunne i sommerens løb se en betydeligt større deltagelse i nogle af de lokale arrangementer – f.eks. naturvandringer på nogle af de steder, som blev udpeget som særligt smukke.

- Det gav meget mere til projektet, at det var forankret hos personer, som bor i kommunen eller har interesse i kommunen. Det betyder, at når vi i dag overvejer et projekt, der har eksternt fokus, så forsøger vi med det samme at binde det op på noget, der eksisterer i forvejen, eller noget, hvor vi kan invitere folk ind i en proces, hvor de kan være medskabere, fortæller Magnus Ankerstrøm Andreassen.

Den lokale produktionsskole kan noget

Også samarbejdet med produktionsskolen og internt i Halsnæs Kommune, hvor det var Afdeling for Vækst og Udvikling, der satte gang i projektet i samarbejde med Afdeling for Sundhed, Idræt og Kultur og med deltagelse af Afdeling for Natur og Miljø og Kommunikationsafdelingen, har åbnet øjne i Halsnæs.

- Vi fik øje på produktionsskolen, og jeg tog derud og talte med lederne af værkstedet, og de kom med tegninger og en pris. Vi har jo en skole, som sagtens kan løfte opgaven, og eleverne fik noget ud af det, fordi de laver noget, der skal bruges til et rigtigt projekt, fortæller Magnus Ankerstrøm Andreassen.

Han fortæller, at det i hans afdeling er blevet betydeligt nemmere at sætte lignende projekter i søen, fordi han nu kender kolleger i de andre afdelinger, der skal involveres og ved mere om, hvad afdelingerne kan byde ind med. 

Fotos er taget af Halsnæs Kommune og Preben Tripsen

Erfaringerne fra Halsnæs kan koges ned til tre råd
  1. Husk livet uden for murene. Det giver noget ekstra at inddrage rigtige borgere. Også selvom projektet måske er tænkt internt fra starten af.
  2. Det var en gevinst at få produktionsskolen med. Resultatet blev godt, og den slags projekter kan sagtens bære, at det ikke er et fint bureau, der har udarbejdet det.
  3. Vil I lave en lignende kampagne, så overvej at koble det op på hashtags og initiativer, der foregår i forvejen. Det er besværligt at skulle løbe et nyt hashtag og en ny kampagne i gang, som netop bare skal være en kampagne uden efterfølgende drift. Kobler man den op på noget eksisterende, så får den også et naturligt liv efter kampagnen.