Brugerne af idrætshaller skal også lære at spare på energien. Foto: Colourbox

Ambassadører driver kolleger og borgere i en energivenlig retning

Silkeborg Kommune har uddannet tre ambassadører for energivenlig drift og vedligeholdelse, så alle ansatte og brugere af kommunens bygninger lærer at tænke energirigtigt

Af Helle Jung 03/04/2017
Fremfærd

Tre ejendomsserviceteknikere i Silkeborg Kommune har været på kursus i decentral energiledelse. De skal inspirere deres kolleger i Fælles Ejendomsdrift, men også rengøringspersonale, sosu-assistenter, skoleelever og idrætsudøvere i at tænke og handle energirigtigt.

Uddannelsen af de tre medarbejdere blev støttet af en pulje, der arbejder med tværfaglighed og brugerinddragelse under Fremfærd Bruger.

Vigtigt at ambassadører kom indefra

I den decentrale energiledelse bruges værktøjer fra ISO 50.0001, der er en standard for energiledelse. Man bruger bestemte værktøjer til at analysere energiforbruget i en bygning, man identificerer væsentlige energiforbrugere, man identificerer mulige forbedringer, udarbejder en baseline, implementerer de nye tiltag, kontrollerer og evaluerer.

Det hele hænger sammen med den løbende vedligeholdelse af bygningerne i kommunen, og samtlige tekniske medarbejdere uddannes derfor af de tre ambassadører til at overvåge og optimere de kommunale ejendommes energiforbrug.

LÆS OGSÅ: I Frederikshavn er medarbejderne ambassadører for grøn viden

- Det var vigtigt, at vi rekrutterede de tre internt i den tekniske stab, så de i forvejen kendte til at arbejde som tekniske servicemedarbejdere i Silkeborg Kommune og dermed fra første dage ville være accepterede blandt kollegerne, siger Lars Thygesen, der er faglig leder for Teknik og Energi i Silkeborg Kommune.

Værktøjer har givet stor indsigt

De tre ambassadører er blevet oplært i de værktøjer, der kortlægger energiforbrug og spotter mulige besparelser samt overvåger forbruget for udsving. Uddannelsen, der er foregået i løbet af tre måneder, har et eksternt konsulentfirma stået for, og undervejs har de tre deltagere vekslet mellem at tilegne sig de nye værktøjer og at prøve dem af i praksis på nogle konkrete bygninger. Hver deltager har haft opgaver på to forskellige bygninger, så værktøjerne i alt er testet af på seks bygninger.

- De tre har virkelig fået et gevaldigt løft, og det har været fantastisk at se dem arbejde sammen og blive stadig dygtigere. Det var i begyndelsen svært for dem at anvende analyseværktøjerne, men jeg tror også, at de selv er blevet overrasket over, hvor meget de forskellige programmer har givet dem indsigt i. De skal nu til at undervise deres kolleger i at bruge dem, og det er selvfølgelig en ny udfordring, men vi tager tingene skridt for skridt, siger Lars Thygesen.

I 2012 samlede Silkeborg Kommune administration og drift af alle sine omkring 350 ejendomme. Hvor medarbejderne før var ansat på den enkelte skole, plejecenter eller idrætshal, hører man nu hjemme i samme centrale enhed i kommune, men er dog stadig placeret i de bygninger, man fysisk arbejder i. Kommunerne ejendomme er opdelt i tre enheder – nord, syd og øst – og inden for dem arbejder man nu i teams.

Ny brug af fagligheden

Ambassadørerne skal ud i hvert team, der typisk består af 10-20 tekniske medarbejdere, der i snit varetager drift og vedligeholdelse på et par skoler, fem-seks børnehaver, et par plejecentre, idrætshaller eller hvad der nu er i teamets lokalområde. Her skal de nye energiledelsesrepræsentanter lære fra sig via sidemandsoplæring.

- Jeg tror, at mange i begyndelsen var mistroiske, men i dag er de overvejende positive. De selv og deres faglighed er blevet inddraget på en helt anden måde end tidligere, mener Lars Thygesen.

Decentraliseret energiledelse kommer efter centraliseret drift

Silkeborg Kommune samlede sin administration og drift af alle sine ejendomme i et center i 2012.

Med fulgte omkring 400 medarbejdere, hvoraf langt de fleste er rengørings- og tekniske servicemedarbejder. Det betyder en sammenhæng mellem kommunens ejendomsdrift og anlægsvirksomhed, som fx kan bruges ved nybyggerier, salg og vedligeholdelse, men også en mere grøn og energirigtig drift af bygningerne.

Der er i alt investeret 90 mio. kr. i bygningerne med henblik på energibesparelser.

Centraliseringen betyder ifølge Lars Thygesen en økonomisk gevinst i kraft af en mere optimeret drift. Den er kommet i kraft af dygtigere tekniske medarbejdere, der ifølge Lars Thygesen er blevet langt skarpere på god vedligeholdelse og muligheder for besparelser.

- Når anlæg og drift ligger under samme bevilling og budget, er det væsentligt nemmere at gennemføre energibesparende projekter. Vi er på den måde kommet udover cigarkassetænkning i de enkelte institutioners drift og kan optimere både den samlede økonomi på området og energiforbruget, fortæller Lars Thygesen.

Uddannelse i energiledelse er ikke den eneste kompetenceudviklingen, der finder sted i forbindelse med centraliseringen. Den har i det hele taget ført mere efteruddannelse med sig, fortæller Lars Thygesen.

-  Den enkeltes kompetencer har skullet løftes, så staben indbyrdes står fagligt mere lige. Man skal vide mere for gensidigt at kunne inspirere hinanden, siger han. 

Erfaringer og resultater fra projekt om energiledelse
Deltagerne i energiledelsesprojekt. Foto: Silkeborg Kommune
  • De tre ambassadører er blevet opgraderet med de forventede kompetencer inden for energiledelse, og de har fået trænet dem ved at bruge dem i praksis.
  • Deltagerne oplevede et tæt samarbejde via det fælles uddannelsesforløb og ved at løse opgaver på egen hånd i forskellige bygninger.
  • Projektet har som et spin-off leveret gode energibesparelser i de bygninger, man havde udvalgt til forsøgene.
  • Kompetencerne er i gang med at blive udbredt til de tre ambassadørers kolleger.
  • Den vekslende arbejdsgang mellem ny viden og efterfølgende brug af den viden har været en stærk driver for forankring af viden. 
  • Der er naturligt blevet skabt kontakt til de øvrige interessenter omkring de testede brygningers drift og anvendelse.