Styrk læringslysten

Invitation til Webinar: Styrk læringslysten

Har I brug for ideer til, hvordan I kan skabe en arbejdspladskultur, hvor alle har lyst til at lære og udvikle sig?

Af Den opsøgende indsats 20/12/2023

Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling inviterer til gratis webinar den 26. januar 2024 med fokus på arbejdspladskultur, læringslyst og motivation til uddannelse og kompetenceudvikling.

En arbejdspladskultur med plads til læringslyst er kendetegnet ved, at der er klarhed om opgaveløsningen, rollefordelingen og forventningerne til hinanden. Samtidig er der tillid til at fejle og tale højt om tvivl og vanskeligheder.

På arbejdspladsen er både ledere og medarbejdere med til at skabe kulturen, så alle får lyst til at lære og udvikle sig.

Indhold på webinaret

Vi får besøg af Mie Grønlykke, der er organisationspsykologisk konsulent. Hun vil præsentere, hvordan organisationer, ledere og medarbejdere i fællesskab kan bidrage til en arbejdspladskultur, der understøtter medarbejderes lyst og motivation til at lære nyt og til at udvikle sig i sit fag.

Derudover har vi inviteret en leder og en FTR ind i studiet til en snak om, hvordan de arbejder med psykologisk tryghed.

Vi præsenterer også vores tilbud om gratis workshops til kommunale FOA og 3F arbejdspladser. Workshopperne kan understøtte jeres lokale kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning.

Webinaret indeholder oplæg og involverende øvelser.

Program for webinar
 1. Velkommen og præsentation af program
   
 2. Muligheder og rammer for uddannelse og kompetenceudvikling
   
 3. Psykologisk tryghed - oplæg ved Mie Grønlykke, Organisations og udviklingskonsulent Rubato Aps
   
 4. Når vi taler højt om tvivl og vanskeligheder - ved Dorthe Anker, leder og Ann Bettina Mathiesen FTR, Nyborg Kommunale Dagpleje
   
 5. Hvordan skaber vi en motiverende samtale – tips og tricks til samtaleteknikker ved Mie Grønlykke
   
 6. Præsentation af workshops
   
 7. Afrunding og tak for i dag
Tilmelding til webinar

Webinar: Hvordan skaber vi en arbejdspladskultur, der giver læringslyst?

Dato: 26. januar2024 fra kl. 9.00 til ca. 10.30

Varighed: ca. 90 minutter

Der vil være mulighed for at dele erfaringer og stille spørgsmål til oplægsholderne i en online chat. Webinaret optages, og det er muligt at modtage optagelsen, hvis man er tilmeldt, men ikke har mulighed for at se webinaret på dagen.

Pris: Webinaret er gratis 

Målgruppe: Ledere, (F)TR, AMR, ansatte og valgte i FOA og 3F samt kommunale konsulenter på efter/videreuddannelsesområdet, HR-konsulenter og andre med interesse for området.

Tilmelding her

Kontakt den opsøgende indsats

Har I brug for en en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og for at få viden om de økonomiske muligheder?
Kontakt teamet

Hvem er vi?

Her kan du møde teamet bag Den opsøgende indsats for uddannelse & kompetenceudvikling.

Se medarbejderne

Uddannelse & kompetenceudvikling