fra ufaglært til faglært

Større krav på handicapområdet kræver mere uddannelse

Ufaglærte kan få glæde af puljen ”Fra ufaglært til faglært”, som gør det muligt for medarbejdere at tage en uddannelse uden lønnedgang.

Af Irene Aya Schou 20/10/2020

Specialcenter Slagelse, der består af bosteder og dagtilbud for børn og voksne med funktionsnedsættelse, er gået sammen med Autisme Center Vestsjælland om at uddanne ufaglærte medarbejdere til faglærte medarbejdere.

I første omgang skal 25 omsorgsmedhjælpere på de to kommunale arbejdspladser tage en uddannelse som pædagogisk assistent på Zealand Business College.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft

Baggrunden for initiativet er, at der mangler kvalificeret arbejdskraft på handicapområdet, og at de faglige krav til medarbejderne hele tiden øges.

- Man kan ikke bare komme ind fra gaden og leve op til de faglige krav, der er i dag på handicapområdet. Derfor skal vi løfte vores dygtige ufaglærte medarbejdere til at være faglærte medarbejdere, sagde Troels Permin, leder af Specialcenter Slagelse, på en virtuel konference om ’Ufaglært til faglært-puljen’ arrangeret af KL, FOA og 3F.

”Økonomisk støtte er uvurderlig”

Opkvalificeringen af de 25 medarbejdere finansieres gennem Ufaglært til faglært-puljen – en pulje til medarbejdere på en 3F eller FOA-overenskomst, der ønsker en faglært uddannelse eller et forløb på vej til at blive faglært.

Gennem puljen kan medarbejdere tage en uddannelse uden at opleve en lønnedgang. Det er en stor fordel, siger Troels Permin.

- Puljen er fuldstændig uvurderlig. Ellers havde vi formentlig ikke haft råd til det, siger han.

Populær ordning: Medarbejdere på venteliste

Carsten Olsen Feldstedt, fællestillidsrepræsentant for de FOA-ansatte i Slagelse Kommune, er én af de få medarbejdere, der allerede har været igennem et uddannelsesløft fra omsorgsmedhjælper til pædagogisk assistent.

Beslutningen om at satse på kompetenceløft til medarbejderne har bred opbakning i kommunen og i MED-systemet. Denne opbakning gør det nemmere at ’sælge’ ideen til medarbejderne, understreger Carsten Olsen Feldstedt .

Interessen er så stor, at medarbejdere står på venteliste for at komme med næste gang, der oprettes et hold. Det glæder Carsten Olsen Feldstedt.

- Det er nødvendigt med mere uddannelse på handicapområdet. Der er mange tilsyn, der gør, at vi skal opkvalificeres og blive bedre til at dokumentere både den pædagogfaglige og sundhedsfaglige indsats, siger han.

Skræddersyet forløb

Specialcenter Slagelse og Autisme Center Vestsjælland har fået skræddersyet et uddannelsesforløb på Zealand Business College, så det passer præcis til arbejdet med handicappede borgere - fx er der lagt et ekstra modul ind, der handler om sundhed og medicinhåndtering.

Samtidig er det muligt for arbejdspladsernes egne social- og sundhedsfaglige konsulenter at undervise på nogle af modulerne.

- Det er en kæmpe kvalitet, at vi har fået lov til det. Det viser noget om velviljen fra Zealand Business Colleges side, siger virksomhedsleder Troels Permin, der også glæder sig over, at samarbejdet mellem Specialcenter Slagelse og Autisme Center Vestsjælland er styrket.

- Forholdet har til tider været præget af konkurrence. Nu bruger vi hinanden fagligt og kan sparre med hinanden, siger han. 

600 uddannelsesforløb godkendt

Ufaglært til faglært-puljen administreres gennem Den Kommunale Kompetencefond. Siden 2015 har godt 600 medarbejdere fået støtte til at få en faglært uddannelse eller et ”På-vej-til-faglært” niveau.

Tilskuddet fra puljen svarer til forskellen mellem voksenelevlønnen på området og medarbejderens ordinære løn, dog er det et krav, at man skal have haft fem års ansættelse inden for området.

For Specialcenter Slagelse betyder puljen, at arbejdspladsen kun har haft udgifter til undervisningsmaterialer og computere.

Man bliver glad af uddannelse

Motivationen hos medarbejderne er helt i top.

- Vi har ganske vist håndplukket medarbejdere for at få de dygtigste med. Men der har været stor interesse for at komme afsted på den her uddannelse, som har et rigtig godt ry hos os, siger Troels Permin.

For fællestillidsrepræsentant Carsten Olsen Feldstedt lyder anbefalingen til andre medarbejdere: Bare kom i gang. Der er ingen grund til at være bekymret.

- Mange tænker: Tør jeg nu, og kan jeg følge med? Og jeg vil bare sige efter at have været igennem uddannelsen: Det er hårdt den første måned, og man bliver rigtig træt. Men efter en måneds tid falder skuldrene ned, og man bliver glad, siger han.

Billedtekst

Leder af Specialcenter Slagelse, Troels Permin (th), fortæller om kompetenceudvikling på en virtuel konference om Ufaglært til faglært-puljen sammen med fællestillidsrepræsentant for de FOA-ansatte, Carsten Olsen Feldstedt. 

Kontakt den opsøgende indsats

Har I brug for en en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og for at få viden om de økonomiske muligheder?
Kontakt teamet

Hvem er vi?

Her kan du møde teamet bag Den opsøgende indsats for uddannelse & kompetenceudvikling.

Se medarbejderne