Selvvalgt borgeromsorg og faglige onsdage får flere op i tid

Fra maj til oktober er 62 medarbejdere i ældreplejen i Vejen Kommune gået op på fuldtid. Få inspiration til nye løsninger.

Af Bettine Romme Andersen 09/12/2022
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Hvad skal der til for, at flere vælger at gå nogle timer op i tid eller arbejde på fuldtid i ældreplejen?

Nogle af svarene handler om at skabe plads til mere faglig sparring og frihed til at vælge, hvilken omsorg borgerne skal tilbydes.

Se med på dette webinar om Vejen Kommunes arbejde i En fremtid med fuldtid, hvor de i sygeplejegruppen og i hjemmeplejen har fundet nye løsninger, som blandt andet har skabt mere arbejdsglæde og trivsel.

- Det har vist sig, at vores indsats har stor betydning for fastholdelse, sygefraværet er faldet, og sygeplejefagligheden er højnet, siger Anne-Mette Sieverts, gruppeleder for sygeplejen Kærdalen i Vejen Kommune.

Få inspiration

I webinaret møder du en række ledere og medarbejdere fra Vejen Kommune, som fortæller om, hvorfor de er gået op i tid, og hvordan de er lykkedes med at skabe forandringer.

  • Mød ældre- og rehabiliteringschef Kirsten Dyrholm Hansen, der introducerer til kommunens indsats for flere på fuldtid.
     
  • Medarbejdere og ledere fra Hjemmeplejen Vejen Nord og Sygeplejen Kærdalen fortæller, hvordan de har arbejdet med prøvehandlingerne “Selvbestemt borgeromsorg” og “Faglig onsdag”.
     
  • I “Selvbestemt borgeromsorg” gik fem medarbejdere i hjemmeplejen op i tid, samtidig med at der blev afsat 30 minutters selvbestemt borgeromsorg i kørelisten hver dag. Det har højnet arbejdsglæden hos medarbejderne og kvaliteten for borgerne.
     
  • I Sygeplejen har de indført “Faglig onsdag”, hvor sygeplejerskerne hver 2. uge om onsdagen bruger to timer til kompetenceudvikling og faglig sparring. Det har motiveret flere medarbejdere til at gå på fuldtid.

Målgruppen for webinarrækken er ledere, tillidsvalgte og medarbejdere på velfærdsområderne, konsulenter og chefer i HR og udvikling og faglige organisationer.

Om fuldtidsindsatsen

KL og Forhandlingsfællesskabet arbejder sammen om en ”En fremtid med fuldtid” - en indsats der skal få flere kommunale medarbejdere op i tid eller på fuldtid.

Parterne udvikler og afprøver i samarbejde med arbejdspladser i mere end 40 nøglekommuner løsninger, der gør det attraktivt og muligt at gå op i tid eller blive ansat på fuldtid.

De løsninger og metoder, som parterne og de kommunale arbejdspladser finder i fællesskab, bliver løbende delt med resten af landets kommuner, bl.a. her på fuldtid.dk.

En fremtid med fuldtid