Sundhed og omsorg

Sådan arbejder en hel forvaltning sammen om en indsats mod krænkende adfærd

Sundhed og Omsorg i Odder Kommune med 500 medarbejdere har fået hjælp fra SPARK til at udarbejde en fælles handleplan, der skal sikre en ensartet indsats i forhold til krænkende adfærd. Det har betydet bedre kollegasammenhold og styrkede relationer på tværs.

Af Irene Aya Schou 11/06/2019

- Alle skal ikke opfinde den dybe tallerken. På den måde sparer vi en masse ressourcer, og der er nu en rød tråd gennem hele organisationen til gavn for både borgere og medarbejdere.

Sådan siger Anne Stenbæk, der er sundheds- og omsorgschef i Odder Kommune om det SPARK-forløb, der har gjort, at en hel forvaltning med 500 medarbejdere har fået udarbejdet en fælles handleplan til forebyggelse og håndtering af vold og trusler.

Hjælpen er kommet fra SPARK, der kommer ud til de enkelte arbejdspladsers TRIO/MED og understøtter arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Som noget nyt i år, tilbyder SPARK også forløb til flere TRIO’er , der samles på én gang, fx på tværs af arbejdspladser eller kommuner.

I SPARK-forløbet i Odder Kommune deltog seks TRIO'er – alle samlet i et MED-udvalg, og det har været givtigt, mener Jeanne Bøg Pedersen, der er social- og sundhedsassistent og ansat i kommunens vikarkorps. Hun er også tillidsrepræsentant og sidder med i MED-udvalget for Sundhed og Omsorg.

 - Jeg kommer rundt i hele organisationen og kan jo se, at problemet med vold og trusler findes alle steder i kommunen, hvor vi har sundhed og omsorg. Derfor er det godt at få en fælles plan, siger Jeanne Bøg Pedersen.

Hvis du føler dig krænket, så er du krænket

I forløbet har de seks TRIO'er bl.a. arbejdet med at få en fælles forståelse af, hvad krænkelser er, skabe struktur og sammenhæng i indsatsen og beskrive opgavefordelingen mellem ledere og medarbejdere, når der sker en krænkende hændelse. 

I den fælles handleplan står der nu, at Sundhed og Omsorg ikke vil acceptere, at medarbejdere chikaneres eller krænkes i forbindelse med, at de udfører deres arbejde, og at ledelsen skal tage affære med det samme og orientere om muligheden for krisehjælp og ændrede arbejdsforhold.

Det er vigtigt med en fælles strategi, mener Jeanne Bøg Pedersen, for problemet med vold og trusler er stigende i takt med, at der kommer flere borgere med kognitive udfordringer bl.a. demente borgere på plejecentre. 

- Når man får en kognitiv skade, forsvinder der nogle stopklodser. Derfor er det rart som medarbejder at vide, at hvis der sker noget, så kan man tage handleplanen og gennemgå den: Hvad er det helt konkret, vi gør? For den krænkede medarbejder kan godt risikere at blive krænket igen, hvis en kollega fx siger: 'Det var jo ingenting'. Nu har vi sort på hvidt, at hvis du føler dig krænket, så er du krænket, siger hun.  

Sådan kan man forebygge og håndtere krænkende handlinger af seksuel karakter

Gode relationer er ekstra bonus

Forløbet strakte sig over godt syv måneder, og undervejs blev der afholdt fire møder. Især starten blev oplevet meget kaotisk – men det var der en grund til.

- Vi havde valgt også at tage vores demensteam med i processen, fordi vi gerne ville have afdækket alt det, vi havde gang i, og det var meget. Nu har vi fået integreret alle dele i en handleplan, og når jeg står med planen i dag, kan jeg godt tænke: Var det det? Men det er faktisk et stort stykke arbejde, fordi det dækker over 500 medarbejdere, siger Anne Stenbæk.

Hun mener, at SPARK-forløbet har styrket organisationen på tværs.

- Vi skal alle sammen kunne arbejde sammen og kunne stå inde for en god kvalitet til borgerne - og den samme kvalitet. Udover at få løst en konkret opgave med en handleplan, får vi noget ekstra: Vi får en masse gode relationer og et forbedret samarbejde til gavn for borgerne, siger hun.

Jeanne Bøg Pedersen er enig:

- Vi har fået alle synsvinkler med, både fra de udekørende og de to plejecentre, og det er rart at vide, at vi har en fælles holdning på tværs af hele organisationen. Det betyder rigtig meget for kollegasammenholdet, siger hun.

Handleplan kan ikke stå alene

Trivselsplanen, som handleplanen er kommet til at hedde, skal nu vedtages i MED-udvalget. Derefter er forventningen, at ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne i TRIO kan arbejde videre med metoder og værktøjer i indsatsen med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

LÆS OGSÅ: Plejehjem fik støtte til at arbejde med vold og trusler: Ingen skal slås hjem fra arbejde

Samtidig skal alle medarbejdere på kursus i demens, så de har viden om, hvordan de skal tackle svære situationer med denne borgergruppe, herunder krænkende hændelser.

- Det er ikke gjort med en handleplan. Der skal kompetenceudvikling til ved siden af, siger Anne Stenbæk og understreger, at SPARK-forløbet har været lærerigt og givet organisationen nye dialogværktøjer bl.a. klunsespillet, hvor man forholder sig til forskellige udsagn ved hjælp af tændstikker.

- Vi har afprøvet mange sjove øvelser, og det er dejligt at vide, at selv store udfordringer kan løses gennem leg. Det tror jeg også, at andre ledere er blevet inspireret af, siger Anne Stenbæk.

Der er aftalt opfølgningsmøde med SPARK om et år. Ind til da vil MED-udvalget for Sundhed og Omsorg nøje følge, hvordan det går med at bruge handleplanen, og om det er nødvendigt at justere den.

Hvad er krænkende adfærd?

Det er muligt, at man som medarbejder kan opleve en adfærd fra en borger, der ikke umiddelbart opleves som krænkende, men som alligevel kræver handling. Det er, hvis adfærden betragtes som uacceptabel i en organisation. Man kan sige, at adfærden kan være potentielt krænkende.

Da medarbejdere er forskellige, er dét, der er krænkende for den ene, ikke nødvendigvis krænkende for den anden. Det kan også variere fra dag til dag for den enkelte medarbejder, hvad der kan opleves som krænkende. Samtidig kan der være en risiko for en ophobning af belastninger over tid, hvis man gentagende gange møder uacceptabel adfærd.

Derfor kan det være vigtigt, at en handleplan også igangsættes ved potentiel krænkende adfærd. Dels for, at medarbejderne bidrager til at sikre hinanden mod den belastning, som krænkende adfærd kan være. Men også for at synliggøre den og sikre, at arbejdsmiljøorganisationen kan lære af episoderne og arbejde forebyggende med uacceptabel og krænkende adfærd.

Sagt af SPARK-konsulenterne Mille Trøst Simonsen og Marlene Skytte Schoop

Vejledning til 'Klunsespil eller Tændstikspil'

I spillet trækker deltagerne et emnekort med et udsagn f.eks: ’vi kender hinandens bidrag til vores fælles kerneopgave’. Alle deltagere i gruppen forholder sig til udsagnet ved at vælge et antal tændstikker, som tages i hånden, svarende til hvor enig, man er med udsagnet. 5 tændstikker = helt enig. 0 tændstikker = helt uenig. Herefter taler man i gruppen om udsagnet og valg af antal tændstikker.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Billedtekst:

Social- og sundhedsassistent Jeanne Bøg Pedersen (tv) fik ideen til, at hele forvaltningen skulle have lavet en fælles handleplan om vold og trusler. Sundheds og omsorgschef Anne Stenbæk (th) var med på ideen og kontaktede efter råd fra kommunens HR-afdeling SPARK. 

Ansøg nu
SPARK

Læs mere om, hvordan SPARK kan hjælpe jeres arbejdsplads.

Det tilbyder SPARK

Søg et gratis forløb med en SPARK-konsulent .

Gå til ansøgningsskema

Om SPARK-forløbet:

Sundhed og Omsorg i Odder Kommune har ønsket hjælp fra SPARK til at udarbejde en fælles handleplan og fælles indsatser ved kritiske episoder og krænkende hændelser (også kaldet ”vold og trusler”).

Organisationen består af 500 medarbejdere og seks virksomheder. Alle seks TRIO'er har været med i forløbet, der har varet i syv måneder og omfattet fire møder. Ved to af møderne deltog alle TRIO'er. Ved de andre to møder deltog en udvidet SPARK-gruppe. To SPARK-konsulenter har været tilknyttet processen.

Forløbet har bl.a. haft til formål:

  • At skabe en fælles forståelse af krænkelser – hvad taler vi egentlig om, når vi siger ”krænkende hændelser”?  
  • At skabe struktur og sammenhæng i indsatser
  • At opbygge systematik i det forventelige/uforudsigelige
  • At beskrive opgavefordelingen (leder, medarbejder mv.)
  • At skabe overblik over, hvad der findes af kompetencer i organisationen målrettet forebyggelse af krænkende hændelser 

Når forløbet er tilendebragt, er det forventningen, at TRIO selv kan arbejde videre med metoder og værktøjer i indsatsen med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

Der er aftalt opfølgningsmøde med SPARK om et år.

Kort om Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorg i Odder Kommune omfatter to plejecentre, hjemmepleje, sygepleje, træningscenter, korttidsafsnit, daghjem samt borgerforløb (visitation), administration og service & hjælpemidler. Ca. 500 medarbejdere i alt. 
 
Sundhed og Omsorg er organiseret med ét fælles MED-udvalg og en række TRIO-grupper, som arbejder tæt sammen. Derfor er forebyggelse og håndtering af krænkelser også et fælles anliggende.  

SPARK menu