Hvad skal der til for at du vil blive lidt længere i jobbet?

"Vi skal skabe det lange og gode arbejdsliv". Sådan lyder opfordringen fra KL og Forhandlingsfællesskabet, som er gået sammen om Seniorpartnerskabet.

Af Bettine Romme Andersen 22/06/2022
Forhandlingsfællesskabet,
KL

I stedet for at spørge en seniormedarbejder, "hvornår går du på efterløn eller pension?", skal kolleger og ledere spørge om noget helt andet.

- Vi skal i stedet spørge, hvad skal der til for, at du har lyst, energi og overskud til at blive på din arbejdsplads, så vi kan udnytte dine kompetencer og erfaringer lidt længere, siger Mona Striib, formand for Forhandlingsfællesskabet.

Sammen med KL har de faglige organisationer i kommunerne sat sig for at puste nyt liv i seniorindsatsen ved at starte et partnerskab, der skal udvikle i fleksible løsninger, som både seniormedarbejdere og de enkelte arbejdspladser får glæde af.

- Seniormedarbejderne spiller en vigtig rolle ude på de kommunale arbejdspladser. De har både erfaring og kompetencer, som er vigtige i opgaveløsningen. Vi skal derfor styrke seniorindsatsen og sørge for at skabe det lange og gode arbejdsliv, siger Michael Ziegler, formand for KL's Løn- og personaleudvalg.

Vil I være med til at skabe gode og lange arbejdsliv?

På mange af de kommunale arbejdspladser er der et højt aldersgennemsnit, og kombineret med de rekrutteringsudfordringer, som kommunerne allerede oplever, skal der handling til.

- Vi har svært ved at få nok unge ind, og der er i den grad konkurrence om arbejdskraften. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi gør noget. Og her er det jer, ledere, MED-repræsentanter og tillidsrepræsentanter, der sammen med medarbejderne i arbejdsfællesskaberne skal finde de gode løsninger, siger Mona Striib.

Det er tid til handling, hvis kommunerne fremover skal levere den omsorg, pleje og service, som borgerne med rette forventer, lyder det fra KL.

- Vi inviterer alle kommuner til at blive en del af Seniorpartnerskabet. Kom og vær med til at tegne perspektiverne, kom og vær med til at skabe løsningerne og fundamentet for et godt og langt arbejdsliv - også når du bliver senior, siger Michael Ziegler.

Læs også: Fire spørgsmål og svar om tilmelding til Seniorpartnerskabet

Det får I ud af at blive en del af partnerskabet
  • Et sammenhængende udviklingsforløb faciliteret med ekstern bistand bestående af tre hele udviklingsdage og tre kortere digitale møder henover det næste år
  • Et fornyet blik på hele processen fra drøftelse af kommunens seniorindsats i HovedMED til kulturen på arbejdspladsen, over seniorsamtalen til de nye rammer for arbejdslivet
  • Inspiration, nye perspektiver og viden om seniorindsatsen
  • Mulighed for at dele jeres erfaringer og hente viden fra andre kommuners arbejde med seniorindsatsen
  • Både nuværende og kommende medarbejdere ser, at I arbejder aktivt med at give seniormedarbejdere lyst til og mulighed for at blive længere i arbejde, end tilfældet er i dag
  • Konkrete værktøjer til jeres daglige arbejde med seniorindsatsen, som er udviklet med udgangspunkt i jeres behov og i de muligheder og udfordringer, I kender fra hverdagen
  • Et udviklingsforløb som understøtter jeres processer. I er med til at skabe udviklingsdagene; vi tager udgangspunkt i det, som I har brug for, så I kan lykkes med seniorindsatsen – og vi har blik for de forskellige medarbejdergrupper og arbejdspladser, som I repræsenterer
Om Seniorpartnerskabet

KL og Forhandlingsfællesskabet har skabt Seniorpartnerskabet for at give flere seniorer lyst til og mulighed for at blive længere tid på det kommunale arbejdsmarked.

De ældre medarbejdere i kommunerne spiller en vigtig rolle, da deres kompetencer og erfaring har stor betydning for løsningen af kerneopgaven.

I dag er mere end hver fjerde kommunale medarbejder over 55 år, og med den nuværende tilbagetrækningsalder betyder det, at 100.000 medarbejdere går på pension frem til 2030.

Seniorpartnerskabet består af 43 kommuner og skal udvikle løsninger til og inspirere den kommunale seniorindsats.

Kontakt Seniorpartnerskabet

Har I spørgsmål til Seniorpartnerskabet, kan I kontakte:

Nanna Vinkel, KL, på navi@kl.dk eller

Martin Møland Nielsen, Forhandlingsfællesskabet, mmn@forhandlingsfaellesskabet.dk