Vejle

40 mennesker på mission for flere kolleger i ældreplejen

Vi skal vise, hvor meningsfuldt arbejdet i ældreplejen er, lyder det fra tre kommuner efter et 30 timers innovationsværksted om rekruttering.

Af Irene Aya Schou 17/11/2022
Fremfærd

Rebild, Middelfart og Hvidovre Kommune deltog i begyndelsen af november i et såkaldt innovationsværksted i Vejle.

Her arbejdede godt 40 ledere, medarbejdere, elever, repræsentanter fra sosu-skoler og faglige organisationer over to dage med egne rekrutteringsinitiativer, samtidig med at de formulerede løsninger, videndelte og sparrede med hinanden.   

Målet var at komme hjem med nye innovative løsninger - måske på tværs af forvaltninger, måske i samarbejde med nye aktører.

Vi har spurgt kommunerne, om de har fået nye, innovative ideer, og hvad de arbejder videre med.

Den brændende platform:

Frem mod 2030 bliver der 150.000 ekstra ældre over 80 år. Samtidig vil der i 2030 mangle knap 16.000 social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Rebild Kommune vil mindske kulturchok

I Rebild Kommune er man blandt andet optaget af at mindske elevfrafaldet fra sosu-uddannelserne. Mange elever får et kulturchok, når de kommer i deres første praktik. Derfor vil man styrke mentorordninger og praktikvejledning, fortæller Lili Lindstrøm Madsen, der er udviklingskonsulent og tovholder på projektet i Rebild Kommune.

- Vi er inspireret af Middelfart Kommune i forhold til at professionalisere praktikvejledningen. Samtidig vil vi lave en elevrejse og billedliggøre elevens forløb gennem uddannelsen for at finde ud af, hvor de falder fra, og hvor vi kan sætte ind, siger hun.

LÆS OGSÅ: "Hjælp, vi skal være kreative og spille rollespil"

Vigtig sparring med andre kommuner

Onboarding af nye medarbejdere er ligeledes en prioritet for Rebild Kommune, der ønsker at tiltrække nye faggrupper og flere mænd til ældreområdet. Samtidig er fastholdelse gennem medarbejderpleje og psykologisk tryghed 'et must'.

- Der er mange forskellige værktøjer, man kan anvende. Derfor er det utrolig givende at få lov at dele ideer og gå i tæt dialog med to andre kommuner over to dage. Jeg er allerede blevet kontaktet af en kommune, der siger: 'I snakkede om det og det. Kan du sende noget materialer.' Så der begynder at opstå netværk, siger Lili Lindstrøm Madsen.

Makkerskaber vækker genklang i Hvidovre 

I Hvidovre Kommune har begrebet 'makkerskaber' vakt genklang. Ideen om makkerskaber fx mellem unge og seniormedarbejdere eller mellem kolleger, hvor man gensidigt komplementerer hinanden i forhold til styrker og svagheder, blev lanceret på innovationsværkstedet.

Ideen om makkerskaber er spændende, synes Melanie Maria Tranum Baumann, der er tovholder på projektet i Hvidovre Kommune.

- Makkerskaber er virkelig noget, der har vakt genklang. Det er et begreb, der har manglet. Det tror jeg, at vi kommer til at arbejde videre med, siger hun. 

Hvad kan velfærdsteknologi i ældreplejen?

Også livsfaseaftaler, hvor man har blik for individuelle, håndholdte løsninger og ambassadørkorps bestående af elever eller andre, der kan promovere faget, har vakt nysgerrighed i Hvidovre. Det samme har brugen af velfærdsteknologi. 

- Mange kender velfærdsteknologi som skærmbesøg og medicindispensere, men hvad er det ellers? Og hvad koster det? Det vil vi afdække i den kommende tid, siger Melanie Maria Tranum Baumann, der også noterede sig ideen om, at alle 8. og 9. klasser skal stifte bekendtskab med et eller flere velfærdsfag, inden de forlader folkeskolen.

- Og at vi skal tænke i ordvalg. Vi snakker om sosu'er, som om det er én gruppe, men social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere er to selvstændige fagligheder. Det er vigtigt for de unge at kunne se en karrierevej og kunne se udviklingsmuligheder, siger hun. 

Middelfart arbejder ad tre spor

I Middelfart Kommune har innovationsværkstedet sat strøm til de ideer, man allerede havde i forvejen. Her går man videre ad tre hovedspor. 

- Det ene går på onboarding. Det andet går på seniormuligheder, fleksible ansættelser og livsfasetænkning. Det tredje spor handler om mentor/makkerskaber, fortæller Marina Askou Lem, der er lærings- og udviklingskonsulent og tovholder på projektet i Middelfart Kommune.

På alle tre områder er der planer om at gennemføre prøvehandlinger. På seniorområdet er man presset af mange 55+ medarbejdere og vil afprøve en prøvehandling på to plejecentre.  

- Ideen med prøvehandlingerne er at tage udgangspunkt i de individuelle ønsker, der er til seniormuligheder, på de to plejehjem. Hvad er det, seniorerne efterspørger? Hvad kan vi komme op med af kreative løsninger? siger Marina Askou Lem.

LÆS OGSÅ: Middelfart sætter turbo på prøvehandlinger i ældreplejen

Privilegium at blive forstyrret

Hun betegner det som et privilegium at have haft to dage på innovationsværkstedet til at være kreativ og blive revet ud af 'den normale kontekst'.

Samtidig gav det stor værdi, at hver kommune skulle stille med et bredt sammensat team bestående at ledere, medarbejdere, elever, repræsentanter fra sosu-skoler, DSR, FOA og andre samarbejdspartnere. 

-  Jeg ville ønske, at vi havde haft endnu flere med af dem, det handler om bl.a. seniorer, de unge og studerende, siger hun. 

De tre kommuner mødes igen 1. marts 2023 for at samle op på de forskellige initiativer, der er blevet sat i gang. Alle tre kommuner deltager i Fremfærd Sundhed og Ældre projektet "Rekrutteringsværkstedet".

Rekrutteringsværksted

Rekruttering er den helt store udfordring på ældre- og sundhedsområdet. Kommuner melder om massive problemer med at besætte ledige stillinger i hjemmepleje og på plejecentre. Især manglen på social- og sundhedspersonale og sygeplejersker er stor. Men hvad skal man gøre ved det? 

Det spørgsmål skal tre kommuner forsøge at besvare nemlig Rebild, Hvidovre og Middelfart Kommune. De er med i "Rekrutteringsværkstedet", et projekt under Fremfærd Sundhed og Ældre, der skal gentænke hele området og finde nye, kreative løsninger. 

Fakta om personalemangel:

Frem mod 2030 bliver der 150.000 ekstra ældre over 80 år, og mange af dem vil have brug for pleje.

Samtidig vil der i 2030 mangle knap 16.000 social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, hvis man skal bevare det samme forhold mellem antallet af sosu'er og ældre som i dag. Det viser en analyse fra KL.

På landsplan har knap hver anden opslåede stilling som både sosu-hjælper, sosu-assistent og sygeplejerske været ubesat det seneste halvår frem til september 2022, viser de nyeste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Samtidig viser en ny analyse fra FOA, at andelen af ufaglærte i ældreplejen er steget fra cirka 13 til cirka 25 procent de sidste fem år.