demens

Svært at opdage demens hos mennesker på bosteder: Kommuner efterlyser viden

27 kommuner har vist interesse for nyt projekt, der sætter fokus på udredning og behandling af udviklingshæmmede mennesker med demens. "Vi mangler ganske enkelt kompetencer," lyder det.

Af Irene Aya Schou 19/08/2020
Fremfærd

Danske kommuner er dybt optaget af at finde nye veje, så borgerne med udviklingshæmning og demens får den bedst mulige støtte, vejledning og pleje.

Det viser den store interesse for at deltage i et nyt projekt, som parterne på det kommunale område i regi af Fremfærd netop har søsat.

Målet er, at borgerne får den bedst mulige støtte, vejledning og pleje, og at personalegrupper bliver bedre til at spotte symptomer på demens hos borgerne og igangsætte indsatser samt rådgive kolleger, pårørende og samarbejdspartnere.

Ny demenspolitik i Kerteminde

I alt 27 kommuner har henvendt sig for at høre om projektet, heraf har 10 ansøgt om at deltage. Seks kommuner er blevet udvalgt, og blandt dem er Kerteminde Kommune.

Kerteminde Kommune udarbejdede sidste år en ny demenspolitik, hvor et af fokuspunkterne er tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling af demens hos borgere med udviklingshæmning.

- Vi valgte at arbejde målrettet med det, fordi vi ved, at symptomerne på demenssygdomme hos mennesker med udviklingshæmning kan skjules af de problematikker, der eksisterer i forvejen. Samtidig er risikoen for at udvikle en demenssygdom større i denne gruppe og forekommer i en tidligere alder, siger Rikke Solberg, der er faglig koordinator på demensområdet i Kerteminde Kommune.

Screeningsværktøjer på bosted

I Kerteminde Kommune er grundlaget for det samarbejde allerede skabt, bl.a. ved at Rikke Solberg som faglig koordinator på demensområdet og lederen af Sundhed og Træning i samarbejde med et bosted tester konkrete screenings-værktøjer.

- Vi satte allerede i marts et lille projekt i gang, hvor man på et af kommunens bosteder skulle afprøve 'Vurderingsskema til observation af demens'. Grundet Covid-19 er skemaet dog endnu ikke blevet afprøvet, siger Rikke Solberg.

LÆS OGSÅ: Nyt Fremfærd-projekt skal sikre bedre støtte til udviklingshæmmede med demens

Vesthimmerlands Kommune: Vi mangler kompetencer

Også Vesthimmerlands Kommune deltager i projektet. Kommunen har 135 botilbudspladser til borgere med fysisk og psykisk udviklingshæmning. Erfaringen er, at borgerne på bostederne bliver ældre og dermed får flere aldersbetingede sygdomme, herunder demens.

- Vores generelle oplevelse ift. udviklingshæmmede, demensramte borgere er, at vi ganske enkelt mangler kompetencer. Kommunen er godt klædt på ift. demensramte borgere indenfor ældreområdet, hvor vores demenskoordinatorer både kan anvendes til sparring, undervisning og udredning af konkrete sager. Deres kompetencer rækker dog ikke til samme, når der er tale om udviklingshæmmede borgere, siger Marianne Hvilsom der er afdelingschef for Psykiatri og Handicap i Vesthimmerlands Kommune.

LÆS OGSÅ: Udviklingshæmmede med demens må ikke havne i ingenmandsland

Derfor håber kommunen, at projektet kan give specificeret viden om udviklingshæmmede med demens både i forhold til tidlig opsporing, pædagogiske tilgange og værktøjer og varetagelse af det store pårørendesamarbejde, der ofte følger med.

- Vi ønsker at kunne tilbyde vores borgere den bedste støtte i hele deres livscyklus. For at kunne dette, er det en forudsætning, at vi tilegner os en bredere viden om demens hos udviklingshæmmede borgere, både på botilbuddene, men også i dagtilbuddene, der udgør en stor del af borgernes dagligdag, siger hun.

Kortlægning af eksisterende viden

I forbindelse med projektet vil der blive gennemført en kortlægning af den aktuelt bedste viden om opsporing af og indsatser til mennesker med udviklingshæmning og demens.

Kortlægningen, som Socialt Udviklingscenter SUS og Københavns Professionshøjskole står for, kigger nærmere på, om der findes egnede undervisningskoncepter og -materialer på området, og om kommunerne i højere grad kan koordinere indsatser og tilbud på tværs af sundheds- og socialområdet.

Projektet løber frem til 2022, og at der løbende blive formidlet fra projektet her på vpt.dk.

Kick-off møde i september

Kommunerne mødes første gang til et kick-off møde i Middelfart den 28. september. De deltagende kommuner er Kerteminde, Vesthimmerland, Silkeborg, Skive, Fredericia og Gentofte.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Mennesker med udviklingshæmning og demens

Projektet har til formål at udvikle personalets kompetencer til at opdage tidlige tegn på demens hos mennesker med udviklingshæmning samt kortlægge og udvikle virksomme metoder og samarbejdsformer i arbejdet med mennesker med udviklingshæmning og demens. 
 

Projektledelse: KL og Socialpædagogerne

Usikre tal

Socialstyrelsen anslår, at omkring 1.000 danskere med udviklingshæmning har demens, men dette tal undervurderer formentlig omfanget betydeligt, bl.a. fordi opsporingen er mangelfuld. 

Udviklingshæmning og demens