mentalsundhed

Sådan arbejder I med mental sundhed på botilbud

Hvor skal man starte, når man gerne vil arbejde med mental sundhed på botilbud? Her får du en tretrinsraket til at gå i gang med arbejdet.

Af Sine Molbæk-Steensig 01/05/2019
Fremfærd

Det anbefales, at man fra start introducer medarbejderne til, hvad mental sundhed indebærer. Herved skabes en fælles forståelse.
Se eksempel på slides fra et opstartsmøde (Powerpoint)

Herudover anbefales det at udpege tovholdere, som skal igangsætte de fællesskabende aktiviteter på botilbuddet og tilskynde til, at arbejdet med de individuelle mål for mental sundhed sættes i gang.

Det anbefales, at man for at nå til målet om at sætte borgerens mentale sundhed i centrum, arbejder ad to spor:

  • Det ene spor er på fællesskabsniveau. Her har man arbejdet indgående med borgermøder, hvor man har fokuseret på borgernes ønsker til fælles aktiviteter.
    Se eksempel på en dagsorden til borgermøde
    Se eksempel på visuel værktøjskasse, der bruges sammen med borgerne - som inspiration til at finde frem til borgernes ønsker.

     
  • Det andet spor er det individuelle niveau, hvor man i borgernes individuelle planer undersøger, hvad der udgør mental sundhed for den enkelte med fokus på, hvad der tilfører borgeren livskvalitet og gode stunder. Hermed sætter man mål for, hvad der kan bidrage til borgerens mentale sundhed.
    Læs mere om, hvordan man sætter mål på individuelt niveau.

fællesskabsniveau er næste skridt i processen at afholde aktiviteter med fokus på at skabe fællesskab mellem borgerne. Etablér faste tidspunkter og sæt tid af i vagtplanen, så ingen er i tvivl om, at der på dette tidspunkt skal arbejdes med fællesskabende aktiviteter. Her kan der arrangeres forskellige aktiviteter, alt efter ønsker fra borgerne selv. På Ebberød er det fx dansesnor, vandlege, faldskærm, bagning, fællessang.

Læs mere om arbejdet med mental sundhed på fællesskabsniveau

individuelt niveau arbejder man sammen med borgeren om at nå de mål, der er sat i fællesskab. Eksempelvis kan det være at støtte borgeren til at indgå i positive relationer og at hjælpe borgeren til at se sine egne ressourcer for herigennem at styrke dem, læs case om bollebagning i denne artikel.

På Botilbud Ebberød arbejder man ud fra redskabet handlekompetenceskemaet.
Se redskabet handlekompetenceskema fra KvaliKombo

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.