velfærdsteknologi bosteder

Prøvehandlinger hjælper bosteder med at indføre velfærdsteknologi

Hvad gør man, når man vil styrke borgernes trivsel og hverdagsliv gennem brug af teknologi? Læs, hvordan bosted i Greve Kommune arbejder med prøvehandlinger.

Af Irene Aya Schou 25/02/2021
Fremfærd

Prøvehandlinger er et godt værktøj, når det gælder om at indføre ny teknologi på bosteder. Sådan lyder det fra 10 dag- og botilbud, der alle deltager i et Fremfærd-projekt om velfærdsteknologi på sociale tilbud.

Én af deltagerne i projektet er Morten Pondal Nielsen, der er socialpædagog på Bostedet Vangeleddet i Greve Kommune. 

På Vangeleddet arbejder man med at implementere undervisningsportalen Konfront, som er en velfærdsteknologisk platform med digitale trin-for-trin-guides og virtual reality til mennesker med mentale udfordringer. Platformen skal bl.a. bidrage til at gøre borgerne mere selvstændige og øge deres selvværd.

Vendespil blev første skridt

For Morten Pondal Nielsen bestod den første prøvehandling i at spille vendespil med en beboer og observere hans reaktion. Vendespillet hedder "Hvem er vi" og består af 16 kort, som bruges som udgangspunkt til en snak om fritid, livretter mv.

- Prøvehandlingen gik godt. Den var mest tænkt som en måde at introducere selve platformen, og beboeren var meget positiv og gav udtryk for, at han har lyst til mere.

Nu overvejer Morten Pondal Nielsen, der har været vejleder for beboeren i to år, hvad næste prøvehandling skal være. Måske beboeren skal spille vendespil med en vejleder, som han kender knap så godt.   

- På den måde kan vi undersøge, hvad relationen betyder. Er der forskel på, om det er mig eller en kollega, der gennemfører en session?, siger Morten Pondal Nielsen.

Prøvehandlinger skal gøre det sjovt at eksperimentere

Vangeleddet deltager sammen med ni andre sociale tilbud i Fremfærd-projektet "Velfærdsteknologi i dag- og botilbud".

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan velfærdsteknologi kan bidrage positivt til hverdagslivet for beboerne, og hvordan man kan implementere velfærdsteknologi på en sjov og 'let' måde.

Alle dag- og botilbud skal afprøve mindst én teknologi, og alle skal eksperimentere med prøvehandlinger. 

En prøvehandling kan være at afprøve en ny teknologi og observere, hvordan borgeren tager imod det. Kan borgeren bruge det? Hvad får borgeren ud af det? Men en prøvehandling kan også være at afprøve en bestemt pædagogisk tilgang til at motivere borgeren til overhovedet at nærme sig teknologien.

De fire trin i en prøvehandling

De 10 sociale tilbud designer selv deres prøvehandlinger med borgerne.

Det afgørende for en prøvehandling er ikke, hvad man gør, men hvordan man gør det. Udgangspunktet er modellen Plan-Do-Study-Act (PDSA), fortæller Kasper Nizam, der er konsulent i Social Digital-teamet i Implement Consulting Group, som faciliterer projektet i samarbejde med Fremfærd og de ni kommuner.

Prøvehandlinger handler om at prøve sig frem, eksperimentere med nye måder at gøre noget på med henblik på at lære. Logikken er, at man:

 • først planlægger noget
 • så gennemfører man det
 • så evaluerer man for at lære
 • og så justerer man

- Det er ikke teknologien i sig selv, der er interessant, men den forandring, den kan skabe for borgere, medarbejdere og hele organisationen. Derfor er processen så vigtig, siger Kasper Nizam og fortæller, at der til projektet er designet en projekthåndbog, der guider deltagerne i at lede projekterne og gennemføre prøvehandlinger.

Vi lærer af vores fejl

Thomas Reedtz, der ligeledes er socialpædagog på Bostedet Vangeleddet, er godt i gang med at planlægge sin første prøvehandling sammen med en kollega. De vil gennemføre et modul i Konfront med en beboer og observere, om beboeren er nysgerrig på øvelserne og motiveret for forløbet.

Læs mere om prøvehandlinger her

- Vores prøvehandling vil være meget observationsbaseret. Én af os agerer fagperson, mens den anden vil observere og registrere de små ting, vi ser, fortæller Thomas Reedtz, der foruden sin pædagoguddannelse har en kandidatgrad i pædagogisk antropologi.

Han understreger, at prøvehandlinger handler om 'at kaste sig ud i tingene.'

- Prøvehandlinger giver os mulighed for at holde øje med vores egen udvikling og lære af vores erfaringer. Der ligger i ordet, at man prøver ting af, og det legaliserer, at man laver fejl. Der vil opstå fejl, men dem lærer man mindst lige så meget af som det, der går godt, siger Thomas Reedtz.

Ny app skal øge selvbestemmelsen

På Bostederne Skanderborg, der er et bo og aktivitetstilbud til voksne udviklingshæmmede i Skanderborg Kommune, arbejder man ligeledes med prøvehandlinger. Det sker i forhold til målet om at øge borgernes med- og selvbestemmelse gennem IBG, Interaktiv Borger Guide, der er en kommunikationsplatform bestående af en app og store interaktive IBG-skærme.

De fleste borgere har smartphones eller iPads og kan bruge den nye app til at tilmelde sig fællesspisning, aktiviteter og planlægge indkøb. På sigt skal de også kunne lave grupper og kommunikere med hinanden via Facetime-lignende opkald. 

Prøvehandlinger skal vise effekt for borgerne

Borgerne på Bostederne i Skanderborg er ikke med til at designe og planlægge selve projektforløbet. De får gavn af velfærdsteknologien, som netop er blevet introduceret, og her handler bostedets prøvehandlinger om at se, hvordan borgerne konkret kan bruge teknologien, forklarer Jakob Krogh, der er udviklingskonsulent på projektet. 

- De fleste af vores borgere er tilknyttet et aktivitetscenter om dagen, men når de kommer hjem til deres boenhed, har de ikke ret meget kontakt med hinanden. Med den nye app håber vi, at de på sigt bliver i stand til selv at planlægge en aktivitet fx at gå en tur sammen eller spise sammen, siger Jakob Krogh.

LÆS OGSÅ: Samarbejde giver arbejdsglæde: Sådan arbejder bosteder med velfærdsteknologi

Projektet ventes afsluttet i foråret 2022. Der vil løbende komme artikler og blive formidlet cases fra projektet her på vpt.dk. 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Forsidebillede

Foto: IBG ProReact

Om "Velfærdsteknologi i dag- og botilbud
særlige behov logo fremfærd

Projektets formål er at inspirere og stimulere til praksisnær kvalitetsudvikling i det faglige arbejde på botilbud ved anvendelse af velfærdsteknologi. 

Baggrund for projektet er, at flere borgere med psykiske og kognitive vanskeligheder har brug for støtte fra kommunerne, og flere med nedsat funktionsevne lever længere og har mere komplekse støttebehov. Det kalder på nye løsninger og en bredere vifte af faglige værktøjer og tilgange. Her kan nye velfærdsteknologiske muligheder stimulerer til både faglig udvikling og bedre oplevet kvalitet for borgere.

Ønsker du at høre mere om projektet, så kontakt:

Specialkonsulent Mie Bjerre (KL) på MIBJ@kl.dk 
Konsulent Mette Bay Nyholm (Ergoterapeutforeningen) på mbn@etf.dk

Ti sociale tilbud fra otte kommuner

De deltagende kommuner er:

 • Esbjerg Kommune
 • Gladsaxe Kommune 
 • Greve Kommune
 • Hillerød Kommune 
 • Køge Kommune
 • Lyngby-Taarbæk Kommune 
 • Skanderborg Kommune 
 • Aalborg Kommune

Valg af teknologier og redskaber:

 • Interaktivt gulv og bord til motorisk træning
 • Mobil snoezelvogn til sanseoplevelser
 • VR – TakeaWalk videoer (angst) til angshåndtering og træning
 • Medicinhåndtering – iPads og doseringsborde til medicinhåndtering
 • Mobilize-Me OmiVista Mobii interaktivt gulv + 4MVideo, Moto-tiles
 • Apps til borgernes dagstruktur og /planlægning
 • IBG-skærme – Interaktiv Borger Guide
 • Gaming og (PC-spil)
 • Undervisningsportal med digitale trin-for-trin-guides og virtual reality til mennesker med mentale udfordringer udviklet af Konfront
Velfærdsteknologi i kommunerne