virtuel reality

Nyt Fremfærd-projekt sætter fokus på velfærdsteknologi på bosteder

Hvordan bidrager velfærdsteknologi positivt til hverdagslivet for beboere? Det spørgsmål skal belyses i Fremfærd-projekt, som søger fem kommuner/botilbud, der har lyst til at eksperimentere.

Af Irene Aya Schou 10/03/2020
Fremfærd

Velfærdsteknologi kan gøre beboere mere selvhjulpne og give dem større frihed og værdighed i dagligdagen, samtidig med at medarbejderne får mere tid til at støtte beboerne aktivt i hverdagen og udvikle sig fagligt.

Men velfærdsteknologi kan også føles bøvlet og irriterende, hvis teknologien ikke rulles ud i trygge rammer og er tilpasset en kompleks hverdag.

Så hvordan sikrer man, at nye velfærdsteknologiske muligheder stimulerer til både faglig udvikling for medarbejderne og en oplevelse af bedre kvalitet for borgerne?

Det er baggrunden for et nyt Fremfærd-projekt, der vil afdække, afprøve og formidle, hvordan udvalgte velfærdsteknologier kan bidrage positivt til hverdagslivet for beboere i botilbud og sikre faglig udvikling til medarbejderne.

Velfærdsteknologi skal på dagsordenen

- Formålet med projektet er at inspirere og stimulere til praksisnær kvalitetsudvikling i det faglige arbejde på botilbud ved anvendelse af velfærdsteknologi. Hvornår går det godt? Hvor skal man passe på? Og hvad er faldgruberne? siger projektleder fra Ergoterapeutforeningen Beate Jarl.

Sammen med Mie Bjerre fra KL er hun projektleder for partsprojektet ”Velfærdsteknologi i dag- og botilbud" - et projekt, der frem mod 2022 i samarbejde med fem bosteder/kommuner vil dykke ned i, hvordan nye velfærdsteknologiske løsninger kan bidrage til en bedre hverdag på bostederne.

- Vi ønsker, at velfærdsteknologi kommer mere på dagsordenen, så borgere med nedsat funktionsevne får bedre mulighed for at være tilstede i samfundet og have en stemme. Samtidig kan de nye teknologier blive et pædagogisk redskab, der giver medarbejderne en ny og sjovere måde at arbejde sammen med borgerne på, siger projektleder i KL Mie Bjerre. 

Projektet søger fem bosteder

Projektet søger derfor fem bosteder, der har lyst til at afprøve mindst en ny teknologi i samspil mellem borgere og medarbejdere. Teknologierne skal tilsammen komme rundt om væsentlige aspekter af livet som udviklingshæmmet.

Det kan handle om:

  • En god nats søvn – fx kamerateknologi, sengeteknologi eller døgnrytmelys
  • Aktiv og selvstændig hverdag – fx angst-eksponering og træningsfærdigheder i VR, skærmbesøg og online bostøtte samt stemmestyring
  • Sundhed og sikkerhed – fx medicinhuskere, VR-porno og spiseteknologier
  • Metoder og kompetencer – fx IT-agenter, teknologiagentuddannelse og andre metoder til at skabe et godt match mellem borgere, medarbejdere og teknologi

- Vi har beskrevet nogle mulige fokusområder, men der er også plads til, at bostederne selv byder ind med temaer eller teknologier, som de gerne vil afprøve, pointerer Beate Jarl fra Ergoterapeutforeningen.

Som bosted vil man få mulighed for sparring og videndeling på tværs og være i tæt dialog med projektledere og øvrige deltagende bosteder under hele forløbet.

BEMÆRK: Ansøgningsfristen for deltagelse i projektet er udløbet. Ønsker du at høre mere om projektet, så kontakt Mie Bjerre på MIBJ@kl.dk og Beate Jarl på BJ@etf.dk

Mulighed for følgeforskning

Projektet er inspireret af bl.a. Fremfærd-projektet ”Fremtidens boformer” og Københavns Kommunens ”SOF/LEV-projekt”, der begge ser på, hvordan teknologiske løsninger kan understøtte borgernes udvikling, og vil munde ud i et inspirationskatalog målrettet ledere, medarbejdere, borgere og pårørende samt forvaltninger.

Det er ligeledes planen, at projektet skal indgå i samarbejder med relevante partnere omkring faglig udvikling, spredning af nye løsninger og formidling.

- Vi er også villige til at stille projektet til rådighed for forskere, der kan se en interesse i at koble sig på, siger Mie Bjerre.

Projektet ventes afsluttet i foråret 2022. Der vil løbende komme artikler fra projektet her på vpt.dk.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om projektet "Velfærdsteknologi i dag- og botilbud
særlige behov logo fremfærd

Projektets formål er at inspirere og stimulere til praksisnær kvalitetsudvikling i det faglige arbejde på botilbud ved anvendelse af velfærdsteknologi. 

Baggrund for projektet er, at flere borgere med psykiske og kognitive vanskeligheder har brug for støtte fra kommunerne, og flere med nedsat funktionsevne lever længere og har mere komplekse støttebehov. Det kalder på nye løsninger og en bredere vifte af faglige værktøjer og tilgange. Her kan nye velfærdsteknologiske muligheder stimulerer til både faglig udvikling og bedre oplevet kvalitet for borgere.

Aktiv inddragelse af borgerne er et tema i projektet. Borgere og brugere på dag- og botilbud er ikke ens, og det gælder om at finde det helt rigtige match mellem borgerens behov og den anvendte teknologi og afpasse inddragelsen efter funktionsniveauet. 

Ønsker du at høre mere om projektet, så kontakt Mie BjerreMIBJ@kl.dk og Beate JarlBJ@etf.dk