Middelfart inddragelse og tværfaglighed

Inddragelse og tværfaglighed får tingene til at gå op i en højere enhed

Hvad rører sig på de botilbud, der arbejder med Fremfærd-projektet "Medicinsikre botilbud"? Find ud af, hvilke udfordringer medarbejderne står overfor, og hvad der er deres største læring ind til videre.

Af Sine Molbæk-Steensig 16/06/2021

Sara Lyndorff Svendsen
Faglig koordinator, Sosu-uddannet, Boformen Søparken, Rebild Kommune 

 • Hvad synes du om at deltage i projektet?
  Det er et meget meningsfuldt projekt, som er med til at skabe en helt anden kultur på boformer i Danmark – med en anden form for patientsikkerhed og helhedsorienteret behandling. Det er noget særligt, at vi kan få tværfagligheden til at spille sammen på denne her måde, for det er ikke en selvfølge inden for den pædagogiske praksis.
   
 • Hvad arbejder I med lige nu?
  Vi arbejder med medicinadministrationsprocessen og med at involvere medarbejderne i den proces. Selvom vi har en god arbejdsgang nu, så er der stadig nogle situationer og tvivlstilfælde, hvor vi ikke håndterer det ens. Og det skal vi. Det er afgørende, at den gode arbejdsgang bliver skabt i samarbejde med dem, der er på gulvet og omkring borgeren, så de kan se sig selv i det.
   
 • Hvad er den største læring ind til videre?
  At inddragelse af det pædagogiske personale kan få tingene til at gå op i en højere helhed. Vi har fx for nylig besluttet, at når sygeplejersken udarbejder den sygeplejefaglige udredning, så gennemgår hun den i samarbejde med pædagogen, som supplerer med det pædagogiske perspektiv.

Birgitte van der Burg
Afdelingsleder, uddannet sygeplejerske, bofællesskaberne Kærvang og Skovvang, Norddjurs Kommune.

 • Hvad synes du om at deltage i projektet Medicinsikre Botilbud?
  Det er et superspændende projekt. Vi har brug for meget større fokus på socialområdet og den sundhedsfaglige opgaveløsning i det hele taget. Et er selve medicineringsdelen, men endnu vigtigere er det at optimere og kvalificere hele den indsats, som netop denne borgergruppe har så hårdt brug for.
   
 • Hvad arbejder I med lige nu?
  Helt konkret har vi hos os fokus på modtagelse og bortskaffelse af medicin. I forbindelse med et besøg fra Sundhedsstyrelsen sidste sommer, blev vi klar over, at vi faktisk har ret godt styr på de midterste søjler i medicineringsprocessen. Vi har derfor valgt at fokusere på vores procedurer omkring modtagelse og bortskaffelse af medicin.
   
 • Hvad er den største læring ind til videre?
  At medejerskab er alfa og omega. Allerede fra starten skal det være helt tydeligt, at det her angår os alle. Ellers kan det hurtigt blive et slags parallelt forløb, hvor forbedringsteamet kører deres egen proces og måske ikke helt når ud i hele organisationen. Mit bedste råd til andre er: Få ledelsen med, så du kan få hele organisationen med!

Simone Madsen
Socialpædagog, Specialcenter Slagelse, Slagelse Kommune

 • Hvad synes du om at deltage i projektet?
  Det er spændende, og jeg er rigtig glad for at være med i Medicinsikre botilbud og for den erfaring, jeg får. Hele processen fungerer godt, og det er spændende at se på de udfordringer, vi møder i den pædagogiske praksis i forhold til medicinen.
   
 • Hvad arbejder I med lige nu?
  Vi har undersøgt, hvor vi møder udfordringen henne, og vi er bl.a. blevet opmærksomme på, at vi ikke får registreret tids nok, hvornår medicinen er blevet givet. Medicinen bliver givet, men på grund af travlhed, kan registreringen her og nu glippe. Det arbejder vi med at finde en løsning på. Vi har som mål, at vi skal have 100 dage uden medicinfejl, der kræver kontakt til sygeplejerske eller læge.
   
 • Hvad er den største læring ind til videre?
  Det er blevet meget mere tydeligt for mig, hvorfor det er så vigtigt at mindske medicinfejl. Jeg har i det hele taget fået et større indblik i hele medicinprocessen og en meget større opmærksomhed på den del af vores arbejde. Jeg har selvfølgelig altid vidst, at medicinhåndteringen var vigtig, men det er blevet endnu mere klart hvorfor.

LÆS OGSÅ: Botilbud fra hele landet netværker og deler erfaringer om sikker medicinhåndtering

Video fra læringstræffet i Middelfart

 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Om projektet Medicinsikre botilbud
Fremfærd Særlige Behov

Projektets formål er at øge patientsikkerheden for borgere på botilbud ved at nedbringe antallet af fejl med medicinering.

Det skal ske ved at arbejde med metoderne fra "I sikre hænder" på en række botilbud i 10 kommuner.

Botilbud i de deltagende kommuner får hjælp og støtte fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Projektet afsluttes med, at der udvikles en spredningsguide, som andre kommuner og botilbud kan blive inspireret af, ligesom det opdaterede materiale bliver stillet til rådighed for andre kommuner og botilbud.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud

De ti deltagende kommuner

Assens, Frederikshavn, Holstebro, København, Norddjurs, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Skive, Slagelse og Vesthimmerland.