Medicinsikkerhed på botilbud

Botilbud fra hele landet netværker og deler erfaringer om sikker medicinhåndtering

13 botilbud var samlet til læringstræf i Middelfart for at dele deres erfaringer, ideer og udfordringer i arbejdet med at skabe sikkerhed omkring borgernes medicin.

Af Bettine Romme Andersen 16/06/2021
Fremfærd

"Hvorfor har I sat jer det mål?", og "Hvordan har I fået jeres kolleger til at bruge sikkerhedskalenderen?"

Det var nogle af spørgsmålene, de omkring 50 ledere og medarbejder fra botilbud fra hele landet stillede til hinanden, da de var samlet til læringstræf om at skabe sikker medicinhåndtering i Fremfærd-projektet Medicinsikre botilbud, som styres af KL, Socialpædagogerne og FOA i fællesskab.

Det var tredje læringstræf i projektet, men det første som ikke foregik bag skærmen - og det kunne mærkes på energien og fortællelysten blandt deltagerne.

Værdifuldt arbejde I laver

De deltagende botilbud var draget til Fyn for at netværke og dele erfaringer, men også for at blive hjulpet videre i processen med forbedringsarbejdet omkring medicinhåndteringen.

Det er Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som står for at undervise, støtte og hjælpe botilbuddene i deres arbejde med udvikle og afprøve mulige løsninger, som styrker medicinsikkerheden.

- Det arbejde, I gør, er meget værdifuldt for jeres borgere og for vores samfund. Det her projekt er med til at sætte spot og synlighed på jeres vigtige arbejde, lød det i velkomsttalen fra direktøren i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Inge Kristensen.

Historier fra alle botilbud

Den første del af dagen var dedikeret til, at de 13 botilbud skulle fortælle, hvad de har arbejdet med indtil nu, hvilke mål de går efter at nå, og hvilke afprøvninger de har sat i gang.

Botilbuddene blev delt i grupper og skulle via medbragte storyboards indvie de øvrige botilbud i deres fremskridt og udfordringer indtil videre.

Tovholder Maja Jespersen (tv).

- Vi startede med at lave en brainstorm om vores medicinproces og vores utilsigtede hændelser og gik videre til at lave en årsagsanalyse sammen med personalet, fortalte tovholderen på botilbuddet Rosenkildevej 97 i Slagelse Kommune, Maja Jespersen, der er sygeplejerske.

Analysen satte spot på, at der var udfordringer med at få dokumenteret, at medicinen blev givet til tiden. Derfor ville forbedringsteamet på botilbuddet lave en afprøvning af tidssvarende dokumentation ved at registrere via en app på en telefon, som medarbejderne har med rundt til borgerne.

- Vi har prøvet det af nogle uger, og det har den effekt, at vi får givet medicin til tiden og dokumenteret det, fortalte Maja Jensen i fremlæggelsen.

Botilbuddet har som en start sat sig et mål om, at de skal have 100 dage uden medicinfejl.

Indsamler data om utilsigtede hændelser

Fra Københavns Kommune deltager blandt andet botilbuddet Nørrebro Vænge, som huser 35 voksne udviklingshæmmede.

Botilbuddet har fokus på at nedbringe antallet af utilsigtede hændelser og er derfor gået i gang med at indsamle data, som skal vise, hvor fejlene opstår.

De har besluttet, at det i en periode kun er de fastansatte, der giver medicin, og den medicinansvarlige har gennemgået alle procedurer med hver enkelt medarbejder.

- Vi har blandt andet lavet om i vores medicinoversigt, så der ligger et print på hver hylde i stedet for kun i en mappe. Så må vi se, om den ændring giver bedre overblik, siger leder fra Nørrebro Vænge Signe Olsen, der står til venstre i billedet.

Netværk giver inspiration og gode ideer

De stående præsentationer af botilbuddenes storyboards gav inspiration og ny viden, fortalte Camilla van Doorn og Hanne Mejlholm fra Vesthimmerland Kommune.

Camilla van Doorn (tv) og Hanne Mejlholm (th).

- Vi har hørt, at de andre botilbud har mange af de samme problemer som os, og at de prøver forskellige ting af, og det giver inspiration, siger Hanne Mejlholm, der er projektleder i Vesthimmerland Kommune.

Camilla van Doorn blev særligt inspireret af, at nogle botilbud arbejder med Kahoot-afstemninger på personalemøder og refleksionsspørgsmål i forhold til arbejdsgange.

Frem til næste læringstræf i oktober skal botilbuddene blandt andet arbejde med dataindsamling og prøvehandlinger.

Læs flere oplevelser fra læringstræffet i Middelfart:

Inddragelse og tværfaglighed får tingene til at gå op i en højere enhed

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Video fra læringstræffet i Middelfart

 

Om projektet Medicinsikre botilbud
Fremfærd Særlige Behov

Projektets formål er at øge patientsikkerheden for borgere på botilbud ved at nedbringe antallet af fejl med medicinering.

Det skal ske ved at arbejde med metoderne fra "I sikre hænder" på en række botilbud i 10 kommuner.

Botilbud i de deltagende kommuner får hjælp og støtte fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Projektet afsluttes med, at der udvikles en spredningsguide, som andre kommuner og botilbud kan blive inspireret af, ligesom det opdaterede materiale bliver stillet til rådighed for andre kommuner og botilbud.

Det er KL, FOA og Socialpædagogerne i regi af Fremfærd Borgere med særlige behov, der i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed står bag projektet Medicinsikre botilbud

De ti deltagende kommuner

Assens, Frederikshavn, Holstebro, København, Norddjurs, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Skive, Slagelse og Vesthimmerland.