ABC demens

E-kursus hjælper bosteder med at spotte tidlig demens hos beboere med udviklingshæmning

En række bosteder gør lige nu en ekstra indsats for at opdage tidlige tegn på demens hos mennesker med udviklingshæmning. En af grundingredienserne er det gratis E-kursus ABC Demens.

Af Sine Molbæk-Steensig 16/08/2021

Personer med udviklingshæmning har op til tre-fire gange så stor risiko for at udvikle demens som andre borgere, men det kan være svært at kende forskel på demenssymptomerne og de funktionsnedsættelser, som borgerne i forvejen har.

Tidlig opsporing og diagnosticering er derfor helt afgørende for, at borgere på landets bosteder kan få den rette hjælp og støtte. Her kan bostederne bl.a. gøre brug af det gratis E-kursus ABC Demens. Det har de gjort i Fremfærdprojektet ”Mennesker med udviklingshæmning og demens” og har gode erfaringer. Projektet har bl.a. fokus på kompetenceudvikling af de medarbejdere og ledere, der arbejder med målgruppen, så de bliver skarpere på demensopsporing.

Kort om ABC Demens

ABC Demens er et gratis E-kursus udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens. Det består af syv forskellige programmer til forskellige målgrupper, herunder ABC Demens pleje og omsorg.

Det er gratis af oprette sig som bruger, og kursisten kan tage kurset i eget tempo. Det tager som regel 2-3 timer.

ABC-demens: Godt og fleksibelt

Personalet på de bosteder, der deltager i projektet, har alle gennemført E-kurset ABC Demens.

- Vi indtænkte det som en del af kompetenceudviklingen, fordi det er et super godt materiale at få en grundviden om demens ud fra, fortæller Gry Segoli, adjunkt og uddannelseskonsulent fra Københavns Professionshøjskole, som bl.a. står for tilrettelæggelse af uddannelsesforløb og afholdelse af temadage i projektet.

At materialet ligger online, og personalet kan tage det på de tidspunkter, hvor det passer ind, er også en fordel, når et helt bosted gerne vil opkvalificeres, men stadig skal kunne opretholde bemandingen i en travl hverdag, siger hun.

Slap for at opfinde den dybe tallerken

Fordi der allerede lå et godt undervisningsmateriale, har projektdeltagerne i ”Mennesker med udviklingshæmning og demens” kunnet starte på et fagligt højt niveau. Det stærke udgangspunkt gør det muligt at komme mere i dybden med de særlige udfordringer, som knytter sig til netop mennesker med udviklingshæmning og demens, fortæller Gry Segoli.

Viden på tværs af søjler

ABC Demens er oprindelig udviklet til ældreområdet og er blevet udvidet og tilpasset i forbindelse med den nationale demenshandlingsplan som en del af indsatsen for at løfte den faglige kvalitet. Mange kommuner bruger allerede materialet på ældre og sundhedsområdet, men det er først i forbindelse med projektet, at bostederne også har fået øjnene op for det gode tilbud.

- Det er meget tydeligt for os, at mange kommuner er delt op i søjler, og at man ikke nødvendigvis videndeler specielt meget mellem søjlerne. Og det er netop et af vores fokuspunkter, at vi skal have ældre og sundhedsområdet til at tale mere sammen med social- og handicapområdet, siger Gry Segoli.

Positive tilbagemeldinger fra medarbejderne

Gentofte Kommune er en af de kommuner, der deltager i Fremfærd-projektet. To af kommunens bosteder er med i projektet, og de foreløbige erfaringer fra projektet og ABC Demens er gode. Det fortæller Mette Hemmingsen, socialpædagogisk konsulent i Social og Handicap Gentofte. Hun er en del af projektledelsen for Fremfærdprojektet i Gentofte og står bl.a. for sparring og undervisning af medarbejderne på bostederne.

- Medarbejderne har været positive over for ABC Demens, og i tilbagemeldingerne har de givet udtryk for, at kurset har givet dem både viden og et kompetenceløft. ABC Demens er meget relevant for os, fordi vi har en engageret medarbejdergruppe, der er trænede i at omsætte kurser og tiltag til netop deres målgruppe. Kombinationen af e-learning, undervisning af dygtige fagpersoner og sparring med kolleger er virkelig effektiv.

Gentofte vil brede demensindsatsen for udviklingshæmmede ud

De gode erfaringer har fået Gentofte Kommune til at overveje, hvordan demensindsatsen kan bredes yderligere ud. Det er blevet besluttet, at på sigt skal medarbejdere på andre relevante tilbud i Gentofte gennemføre ABC Demens.

- Vi vil bruge kurset som et fundament for alle de medarbejdere, der har borgere, hvor de er i tvivl om, hvorvidt der kan være demens i billedet. Det vil fx være meningsfyldt, at alle medarbejdere på bosteder, hvor der er en stor repræsentation af målgruppen, tager kurset, mens det på andre tilbud – fx dagtilbud med nogle få borgere fra målgruppen – sikkert kun vil være nogle enkelte, siger Mette Hemmingsen.

Alle kan få glæde af ABC Demens – men det kan ikke stå alene

Selvom både Mette Hemmingsen og Gry Segoli er begejstrede for ABC Demens, så understreger de begge, at kurset ikke kan stå alene. Medarbejderne får en god basal viden, og det er et godt udgangspunkt for arbejdet med demensopsporing. Men det kræver et løbende fokus både fra ledelsen og medarbejderne, hvis demensopsporing skal blive en del af hverdagen på bosteder og andre tilbud, og så er det afgørende, at man som medarbejder ikke står alene med sin viden om demens.

- Kollegial og faglig sparring er så vigtig, når det handler om demensopsporing. Når et botilbud eksempelvis skal omsætte demensteori til praksis, er der brug for flere vinkler på samme problemstilling, siger Mette Hemmingsen.   

Om ABC Demens pleje og omsorg

ABC Demens – pleje og omsorg er et basiskursus, der består af 10 moduler og en afsluttende test med mulighed for at udskrive et kursusbevis. Det er dette kursus, som projektdeltagerne i ”Mennesker med udviklingshæmning og demens” har gennemført.

Kurset henvender sig til en bred målgruppe, der arbejder med pleje og omsorg for mennesker med demens.

Den typiske bruger er social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, men kurset anvendes også af sygeplejersker, socialpædagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre faggrupper.

Kurset anvendes som supplement til den kompetenceudvikling, der er nødvendigt på demensområdet, fx som basiskursus i kommunerne, på uddannelser og efteruddannelser eller i forbindelse med blended learning, hvor det kombineres med tilstedeværelseskurser.

Karen Tannebæk, uddannelsesleder på Nationalt Videncenter for Demens, siger:

- ABC Demens er er godt supplement til den kompetenceudvikling, der i øvrigt tilbydes indenfor demensområdet. Programmerne kan tilgås gratis fra vores hjemmeside, og vi glæder os over, at de anvendes både i kommuner og regioner samt på uddannelser og efteruddannelser.

Gå til ABC Demens - Pleje og omsorg

Om projekt "Mennesker med udviklingshæmning og demens"
Fremfærdlogo særlige behov

 

Projektets formål er at: 

  • Udvikle personalets kompetencer til at opdage tidlige tegn på demens hos mennesker med udviklingshæmning med henblik på så tidligt som muligt at sikre udredning/diagnosticering i sundhedssystemet.
  • Kortlægge virksomme metoder i arbejdet med mennesker med udviklingshæmning.
  • Udvikle og udbrede metoder til at løfte kommunernes social- og sundhedsfaglige indsatser til ældre mennesker med udviklingshæmning og demens i bo- og dagtilbud for at skabe øget tryghed og livskvalitet.
  • Udvikle/beskrive modeller for nye indsatser og/eller samarbejdsformer, der sammenkobler botilbud og plejeopgaver i forhold til mennesker med udviklingshæmning og demens.

Læs mere om projektet

Udviklingshæmning og demens