Lederens forskellige roller

Lederen kan indtage forskellige roller i didaktiske samtaler, eksempelvis som undersøger, coach eller vejleder. I alle roller er det vigtigt, at lederen udvikler færdigheder i at mærke samtalens behov for mål og retning.

Af Sine Molbæk-Steensig 01/03/2021
KL,
Skolelederforeningen

En didaktisk samtale er en balancekunst, fordi den balancerer mellem DATA og subjektive fortolkninger, mellem deltagernes forskellige perspektiver på samme sag - og mellem lederens mulighed for at indtage forskellige positioner som fx undersøgelsesleder, bedømmer, coach, rådgiver, vejleder osv.

De fleste didaktiske samtaler er bedst tjent med, at lederen agerer undersøgelsesleder, at lederen prioriterer størstedelen af tiden til den røde undersøgelsesfase, og at lederen fokuserer på at bringe så mange perspektiver og stemmer frem, heriblandt sin egen stemme. Det giver mulighed for at belyse en sag fra mange sider og få øje på blinde vinkler og på nye handlemuligheder.

Skab fælles refleksion med tavlen

Her er tavlen et vigtigt støtteredskab, når lederen gerne vil skabe fælles refleksion og fordybelse. Lederen kan selv skrive på tavlen undervejs i samtalens forløb. Det gælder især under præsentationen af DATA, og det kan være lige så relevant, at øvrige deltagere griber pennen og noterer stikord under analyse og fortolkning.

I andre tilfælde får samtalerne karakter af coaching, som når lederen fortrinsvis stiller spørgsmål og lader det være op til den fagprofessionelle selv at fortolke og beslutte næste skridt. Og i atter andre tilfælde får samtalerne karakter af evaluering, som når lederen hovedsagelig fremlægger data og fortolker dem selv.

Begge samtaleformer kan have en vigtig funktion, så det afgørende er, at lederen udvikler færdigheder i at mærke samtalens behov for mål og retning - og færdigheder i at skabe den ønskede retning.

Se eksempler på didaktiske samtaler

Se video 2 fra Øster Nykirke Skole, hvor lederen bruger tavlen til at illustrere samtalens fire faser: Samtalens fundament, gennemgang af data, fælles undersøgelse og samtalens afslutning.

Se video 12 fra Højslev Skole med en didaktisk samtale, hvor leder og medarbejder gennemgår alle fire faser.

 

Om video 12

Se en didaktisk samtale mellem leder og medarbejder på Højslev Skole. I videoen sætter lederen rammen for samtalen, og sammen gennemgår de alle fire faser.

Se alle videoer om skoleledelse og didaktiske samtaler
Download Faglig ledelse kalder på didaktiske samtaler
Download materialer og støttekort
Gå til projektforsiden: Skoleledelse og didaktiske samtaler