gul fase didaktiskem samtaler

Fase 2: Gennemgang af data

Nu er det tid til at fremlægge de data, som den efterfølgende undersøgelse skal bygge på. Se videoer med nogle af de former for data, I kan bruge: observationer, årsplaner, elevinterviews, trivselsmålinger, uddannelsesparathedsvurderinger, standpunktskarakterer mm.

Af Sine Molbæk-Steensig 01/03/2021
KL,
Skolelederforeningen

Når lederen har lyttet til fokuspersonen(ernes) perspektiver, skifter samtalen karakter, fordi det nu er tid til at fremlægge de data, som den efterfølgende undersøgelse skal bygge på.

Samtalen flytter altså opmærksomheden fra de subjektive perspektiver til de mere objektive oplysninger, som skal understøtte samtalen og hjælpe deltagerne med at forstå sagen, situationen eller problemstillingen fra flere perspektiver.

I denne fase gælder det om at præsentere data i et neutralt sprog og undlade at fortolke og vurdere indholdet, fordi det giver plads til, at forskellige fortolkninger og vurderinger kan komme frem og berige analysen. 

I fase 2 skal lederen:
 • Holde fast i planlagt fokus
 • Beskrive udvalgte data
 • Fremlægge selvstændigt
 • Forholde sig neutralt
 • Undlade at fortolke
 • Og IKKE begynde at spørge

Målet er, at data er tydelige og forståelige for alle.

Data i brug

Hverdagen på en skole indeholder mange data, det vil sige oplysninger og kendsgerninger, som kan bidrage til en større forståelse af kerneopgaven. Det centrale er at udvælge de data, der kan støtte ledere, lærere og pædagoger i at fordybe sig i undervisningens betydning for eleverne.

Det kan være en fordel at skelne mellem de data, der især fortæller noget om selve undervisningen og dens formål og indhold, og de data der især fortæller noget om elevernes udbytte, oplevelse, trivsel og udvikling. Didaktiske samtaler har ofte brug for begge typer for at opnå et helhedsbillede, og data kan sammenholdes efter behov.

 

Data om undervisningen: Årsplaner og observationer

Årsplaner indeholder oplysninger om læreres og pædagogers pædagogiske intentioner, mål og planlagte aktiviteter.

 

Observationer i undervisningen samler viden om samspillet mellem undervisningen og elevernes læring og trivsel. 

 

Observationer i undervisningen samler viden om samspillet mellem undervisningen og elevernes læring og trivsel.

 

Data om elevernes læring og trivsel

Elevsamtaler

Samtaler med elever kan give oplysninger om elevernes forståelse af undervisningen og intentionen bag deres adfærd.

 

Trivselsmålinger indeholder oplysninger om, hvor eleverne trives og fungerer på skolen.

 

UPV’en indeholder oplysninger om, hvordan lærerne vurderer elevernes parathed til at …. 

 

Brug støttekort til fase 2: Sådan kan du præsentere data

Print støttekortet nedenfor og få forslag til, hvordan du kan præsentere data i et neutralt sprog uden at vurdere indholdet.

 

 

Eksempler på didaktiske temaer
 • Læringsmål
 • Elevopgaver
 • Motivation
 • Feedback
 • Differentiering
 • Gruppearbejde
 • Planlægning og evaluering
Download støttekort til fase 2