Overblik og elementer i didaktiske samtaler

Didaktisk samtaler er delt op i fire faser: Samtalens fundament, gennemgang af data, fælles undersøgelse af data og afslutning. Undervejs i samtalen giver det overblik, hvis lederen sætter ord på, når en fase slutter, og en ny fase kan begynde.

Af Sine Molbæk-Steensig 22/03/2021

Didaktiske samtaler indeholder med fordel en talerækkefølge og en struktur for, hvilket indhold man starter med, fortsætter med osv.

Er strukturen kendt for alle, kan den skabe tryghed og tillid til at alle kommer til orde, og at de aftalte data bliver fremlagt og behandlet i fællesskab.

Talerækkefølge og samtalens forankring

Denne model for didaktiske samtaler anbefaler fire samtalefaser, som er væsensforskellige, og som tilbyder deltagerne forskellige roller og opmærksomhedspunkter undervejs.

Modellen bygger på grundlæggende principper for faglig supervision ved at være opmærksom på, hvem der er samtalens fokusperson(er), og hos hvem samtalens primære udbytte skal forankres. Det betyder, at samtalens fokusperson primært har taleretten i den indledende (grønne) fase og igen til sidst i den afsluttende (blå) fase.

Præsentation og undersøgelse af data

I de mellemliggende faser er det typisk lederen (eller fx en vejleder eller kollega), der fremlægger nogle data, hvorefter en fælles undersøgelse af data skal ske.

Samtalemodellen indeholder dermed nogle lærende brudflader, fordi deltagerne på skift taler og lytter, og fordi samtalen søger efter forskellige perspektiver på samme sag, sådan at forskelligheden kan være med til at skabe nysgerrighed og også gerne ny indsigt.

En indledende kontrakt og forventningsafstemning

Inden samtalen går i gang, gør lederen klogt i at præcisere samtalens formål og vigtigste indhold, herunder hvilke data samtalen vil bygge på. Såfremt samtalemodellen endnu ikke er kendt, er det en god ide at ridse principperne op for samtalens fire faser for på denne måde at afstemme forventningerne til samtalens forløb.

Skab overblik i samtalen

Undervejs i samtalen skaber det overblik over samtalens forløb, hvis lederen sætter ord på, at en fase nu er færdig og den næste kan begynde, og at deltagerne nu får nye roller og opgaver.

Model for samtalen i overblik:

Download i stort format

Om video 1

Her ser du leder og medarbejder på Ruds Vedby Skole demonstrere de fire faser i samtalen, og hvordan en didaktisk samtale typisk forløber.

 

Download Samtalen i overblik